รีเซต

17 วัดสวย อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ เช้าไปเย็นกลับ ไหว้พระดีต่อใจ

17 วัดสวย อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ เช้าไปเย็นกลับ ไหว้พระดีต่อใจ
เอิงเอย
24 กุมภาพันธ์ 2566 ( 16:57 )
1.1M
20

       ถ้าพูดถึง อยุธยา หลายๆ คนคงจะนึกถึงเมืองเก่า โบราณสถานสวยๆ ตามเรามา เที่ยวอยุธยา กับ 17 วัดสวย อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ เช้าไปเย็นกลับ ไหว้พระดีต่อใจ กันได้เลยจ้า เพราะที่นี่เป็นกรุงเก่าที่มีประวัติศาสตร์ และ วัดสวยๆ รอบเมืองเยอะมากๆ ค่ะ ตามเรามาเช็กลิสต์ เที่ยววัดฉบับสายบุญ สายเที่ยว กันได้เลย!

 

วัดสวยอยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เช้าไปเย็นกลับ
เที่ยวฉบับสายบุญ ไหว้พระ ทำบุญ ดีต่อใจ

1. วัดใหญ่ชัยมงคล

 

 

       วัดใหญ่ชัยมงคล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวย แลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้ค่ะ วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์องค์ใหญ่ ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายค่ะ และด้านในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วย

 

 

      นอกจากนี้แล้วภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่ วิหารพระพุทธไสยาสน์ และ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทุกคนเคารพนับถือ และไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ

 

 • ที่อยู่ : 40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/pn2xkDQrY8V9RQgT7
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
 • โทร : 0-3524-2640
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watyai

===============

 

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

 

sorawit pramokchutima / Shutterstock.com

 

       วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ เป็นวัดสวยอยุธยา เก่าแก่ และสำคัญที่ต้องมาให้ได้สักครั้ง ภายในประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา และยังเป็นที่สักการะนับถือทั้งคนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนค่ะ

 

pornpoj / Shutterstock.com

 

       ในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานสรงน้ำและห่มผ้าถวายในช่วงประมาณเดือนเมษายน จะมีการสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่มผืนใหม่ให้องค์พระ และผ้าผืนเก่าที่ใช้มาตลอด 1 ปีนั้นจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แจกจ่ายให้ผู้คนนำไปบูชา

 

===============

 

3. วัดพุทไธศวรรย์

 

 

      วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง ตามตำนานเล่าว่า วัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) หลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม และ พระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ

 

 

       ในประวัติศาสตร์ตอนเสียกรุงฯ ในปี พ.ศ. 2310 วัดพุทไธศวรรย์เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ถูกข้าศึกทำลายเหมือนวัดอื่นๆ ทำทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมายค่ะ

 

 • ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/vTQJ7r3u8Dji2PPX6
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Putthaisawan

===============

 

4. วัดไชยวัฒนาราม

 

 

      วัดไชยวัฒนาราม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญมากๆ เพราะเป็นวัดที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย

 

 

       จุดน่าสนใจ และสวยงามของวัดก็คือ ระเบียงคด เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเมรุแต่ละเมรุเอาไว้ โดยรอบฐานประทักษิณซึ่งแต่เดิมจะมีหลังคารอบๆ ที่บริเวณระเบียงคดนี้จะมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ รวมทั้งหมด 120 องค์ ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียรอยู่ 2 องค์ค่ะ

 

===============

 

5. วัดพระศรีสรรเพชญ์

 


       วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง คือเป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงของพระนครศรีอยุธยาในสมัยอดีตนั่นเอง เป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ เลยทีเดียวค่ะ

 

 

       จุดที่น่าสนใจ และสำคัญคือ เจดีย์ทรงลังกา จำนวน 3 องค์ที่วางตัวเรียงยาว ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

 

 • ที่อยู่ : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/JrAZxP511vRMxT1q8
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

6. วัดมหาธาตุ อยุธยา

 

 

       วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่จัดอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ค่ะ ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่แล้วเสร็จ และสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวร

 

 

       สิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุก็คือ เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ ที่มีอายุกว่าร้อยปีอยู่ที่วิหารเล็ก ซึ่งมีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้ เป็นจุด Unseen Thailand อีกหนึ่งที่เลยทีเดียวค่ะ

 

 • ที่อยู่ : เชิงสะพานป่าถ่าน ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/5NF4SDvFiTEFpyd39
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

7. วิหารพระมงคลบพิตร

 

 

       วิหารพระมงคลบพิตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นช่วงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่สวยงาม และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่สวยงาม หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย แม้จะได้รับความเสียหายในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด

 

noomcpk / Shutterstock.com

 

 • ที่อยู่ : ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/Usnk8hWunvq66Tmz8
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

8. วัดราชบูรณะ

 

 

       วัดราชบูรณะ สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. 1967 เป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในอยุธยา โบราณสถานสำคัญในวัดก็คือ พระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งมีมีกรุใหญ่และลึก ทั้งหมด 3 ห้องใหญ่ๆ เรียงกันลงไป ห้องที่อยู่ในสุด เป็นห้องที่สำคัญที่สุด บรรจุพระบรมธาตุ ซึ่งเก็บรักษาอย่างดีในเจดีย์ทองคำและรอบๆ ยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปต่างๆ

 

 

 • ที่อยู่ : ถนนชีกุน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/A8aiJ2BMs9LNTuPb7
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น. 
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

9. วัดธรรมิกราช

 

 

       วัดธรรมิกราช ที่นี่เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ที่นี่ยังเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมสำหรับพระสงฆ์ในสมัยโบราณอีกด้วย

 

 

       จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นวัดที่มีการพบ เศียรพระธรรมิกราช ซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมที่หาชมได้ยาก

 

 • ที่อยู่ : ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/dxZE9sPnZrYn3Prv9
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

10. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

 

FS11 / Shutterstock.com

 

       วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระปรางค์เป็นประธานของวัด สถานที่สำคัญภายในวัดคือ พระประธานในพระอุโบสถ ที่มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ประณีตงดงาม ใบเสมาของพระอุโบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง

 

topten22photo / Shutterstock.com

 

===============

 

11. วัดมเหยงคณ์

 

 

       วัดมเหยงคณ์ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา ภายในวัดมเหยงคณ์ มีพระอุโบสถ ตั้งอยู่บนฐานสูง 2 ชั้นลดหลั่นกัน จึงนับได้ว่าที่นี่เป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ฐานช้างล้อมซึ่งเป็นเจดีย์องค์ประธานของวัดมเหยงคณ์อีกด้วย

 

 

===============

 

12. วัดโลกยสุธาราม

 

 

       วัดโลกยสุธาราม สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางในสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช (พระราชบิดาเจ้าสามพระยา) เมื่อปี พ.ศ.1995 จุดเด่นของวัดก็คือ พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง จึงมักมีนักท่องเที่ยวมาสักการะพระพุทธไสยาสน์อยู่เสมอๆ

 

 

 • ที่อยู่ : 199/29 หมู่ 8 ศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/ZVp2y1nUdwfo713HA
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.30 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

13. วัดพระราม

 

 

       วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง เป็นโบราณสถานเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1912 ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร ในบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระราชบิดานั่นเองค่ะ 

 

 

       โบราณสถานที่สำคัญคือ พระปรางค์ ซึ่งเป็นพระปรางค์ทรงขอมโบราณขนาดใหญ่ ที่มุมปรางค์ประกอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทั้งสองด้าน เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยบนบัลลังก์ 

 

 • ที่อยู่ : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/WQdKMDPgcYELvV15A
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

14. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

 

 

       วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร วัดสไตล์โกธิก หนึ่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่บนเกาะลอย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมในแบบโกธิคและเลียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์ในการก่อสร้างค่ะ

 

kajornyot wildlife photography / Shutterstock.com

 

       ความโดดเด่นของที่นี่คือ พระอุโบสถ เป็นแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกัน 2ชั้น รอบผนังพระอุโบสถจะเจาะช่องหน้าต่าง เป็นลักษณะโค้งๆ แต่ปลายแหลม บริเวณหลังพระอุโบสถ จะเป็นหอระฆังยอดโดม เป็นทรงกรวยแหลมสูง 3 ชั้นค่ะ เป็นอีกหนึ่ง วัดสวยในอยุธยา ที่ต้องห้ามพลาด

 

 • ที่อยู่ : ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/dU9nfPTriNEtdRTd9
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

15. ปราสาทนครหลวง

 

 

       ปราสาทนครหลวง ในอดีตเคยเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี หรือเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรีค่ะ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรม จุดเด่นของที่นี่คือ พุทธบาทสี่รอย ซึ่งประดิษฐานในมณฑปบนชั้นสูงสุดของปราสาท เป็นที่สักการะบูชา

 

 

 • ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/zvhAzAid2JtLpJZg8
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

16. วัดพระงาม

 

 

      วัดพระงาม อยุธยา เป็นวัดร้างที่มีสวยงดงามอย่างมาก เรียกได้ว่า Unseen เลยทีเดียวค่ะ เพราะมีซุ้มประตูโบราณที่ถูกล้อมด้วยต้นโพธิ์นานกว่า 100 ปี จนที่นี่ถูกขนานนานว่า ประตูแห่งกาลเวลา ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปสวยๆ และเที่ยวชมความสวยงาม

 

 

      ภายใน วัดพระงามยังมี เจดีย์แปดเหลี่ยม กำแพงแก้ว และคูน้ำล้อมรอบวัด โดยมีการสันนิษฐานว่า วัดนี้น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 นั่นเองค่ะ

 

 • ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 4 ซอยสลักหิน ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/waCJQMhW5t62EBkHA
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============

 

17. วัดกุฎีดาว

 

Sawarut Triratanachat / Shutterstock.com

 

      วัดกุฎีดาว เป็นวัดร้างอีกแห่งในอยุธยาค่ะ ซึ่งตั้งอยู่นอกเกาะเมือง ค่อนข้างจะเงียบสงบ และสะท้อนความงามของอดีตได้อย่างสมบูรณ์ จากจากซากโบราณสถาน เสาบัว และยอดของพระเจดีย์ พระอุโบสถ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่บนฐานที่แอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภา โดยเป็นแบบอาคารที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเอง นอกจากความสวยงามของโบราณสถานแล้ว ที่นี่ยังมี ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ที่มาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนกล่าวขานกันอยู่ค่ะ

 

Sawarut Triratanachat / Shutterstock.com

 

 • ที่อยู่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/J1SH893DvGJgx4tR8
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.30 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

===============