รีเซต

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ วัดดัง ขอพร รับ ปีใหม่ 2566

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ วัดดัง ขอพร รับ ปีใหม่ 2566
aichan
28 พฤศจิกายน 2565 ( 17:14 )
499.8K
10

     วางแผนมา เที่ยวเชียงใหม่ นอกจากไปสัมผัสอากาศหนาวๆ และธรรมชาติสวยๆ เที่ยวทุ่งดอกไม้แล้ว อย่าลืมแวะไปทำบุญเสริมสิริมงคล ไหว้พระ เชียงใหม่ 9 วัดดัง กันค่ะ ไป ขอพร ปีใหม่ 2566 อิ่มใจ กันในทริปเดียว ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งบุญ ตามนี้เลยค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ ขอพร เสริมดวง
เที่ยวเชียงใหม่ ปีใหม่ 2566

 

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

 

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

      วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมาก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ โดยจะต้องเดินขึ้นบันไดนาคเจ็ดเศียรถึง 306 ขั้น ที่ทอดยาวถึงวัด

 

 

       ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน เจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ เป็นเจดีย์สีทองทรงเชียงแสนซึ่งภายในมีพระบรมสารีริกธาตุ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม นอกจากนี้บริเวณลานเจดีย์ยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยค่ะ

 

==================

 

2. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

 

 

     วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์แผ่นดินล้านนา ภายในวัดมีพระพุทธรูปสำคัญคือ พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานที่ พระวิหารลายคำ พระวิหารที่สร้างและตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านนาแท้ๆ  ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังงดงามค่ะ

 

 

      อุโบสถตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา มี พระมหาเจดีย์ธาตุ หรือ พระธาตุหลวง พระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรง ที่บรรจุพระเกศาธาตุ  ทำให้ที่นี่ยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิดปีมะโรง ตามความเชื่อทางล้านนาอีกด้วย

 

==================

 

3. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

 

     วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือที่เรียกกันว่า วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน เจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าแสนเมือง ที่มีอายุมานับว่า 600 ปี และขยายขนาดให้สูงขึ้นและกว้างขึ้นกว่าเดิมในสมัยพระยาติโลกราช

 

 

     ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง ปัจจุบันมีความสูงคงเหลือ 40.8 เมตร ภายในวัดยังมี เสาหลักเมือง หรือ เสาอินทขิล ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ซึ่งในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปีจะมี ประเพณีบูชาเสาอินทขิล เป็นงานบุญใหญ่อีกด้วย

 

==================

 

4. วัดพระธาตุดอยคำ

 

 

     วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างขึ้นในสมัย พระนางจามเทวี กษัตริย์แห่งหริภุญชัย เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทันใจ ซึ่งมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากมายทึ่ศรัทธาต่างมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก

 

 

      นอกจากนี้ ยังเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง มีตำนานเรื่อง ปู่แสะ และ ย่าแสะ ยักษ์ผัวเมีย 2 ตนบนดอยคำที่น่าสนใจ และยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่สายตา ก่อนที่จะลงจอดที่สนามบินอีกด้วยค่ะ

 

 • ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/GbnZanjZPVoAUANR9
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
 • โทร : 09-9014-9666
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/DoiKhamTemple

==================

 

5. วัดพันเตา

 

 

     วัดพันเตา ตั้งอยู่ติดกับ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความงดงาม มีวิหารไม้สักขนาดใหญ่ซึ่งเดิมเป็น หอคำ หรือ คุ้มหลวงของพระเจ้าโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาในสมัย พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ทรงศรัทธาและได้รื้อหอคำถวายแก่วัดพันเตาเป็น วิหารหอคำหลวง

 

 

      ภายในวิหารประดิษฐาน พระเจ้าปันเตา พระพุทธรูปศิลปะล้านนา ด้านหลังเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม รายล้อมด้วยเหล่าเจดีย์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

 

 • ที่อยู่ : 127/7 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/TgPDk1sYbkYfzsg38
 • เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watpantao

==================

 

6. วัดอุโมงค์

 

 

      วัดอุโมงค์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์คือ อุโมงค์ ซึ่งในสมัยพญากือนาได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้ พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกใช้เป็นที่วิปัสสากรรมฐาน ทำให้ที่นี่เป็นโบราสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปีเลยทีเดียวค่ะ

 

 

      ภายในอุโมงค์สามารถเดินทะลุถึงกัน มีช่องสำหรับจุดประทีปให้ความสว่าง สะดวกแก่พระเดินจงกรมและปฏิบัติธรรม ด้านบนอุโมงค์เป็น เจดีย์ทรงระฆังกลม ด้านหลังวัดเป็นสวนพุทธธรรมเงียบสงบร่มรื่นและสระน้ำใหญ่เป็นเขตอภัยทาน นักท่องเที่ยวสามารถไปให้อาหารปลาและดูนกได้

 

 • ที่อยู่ : 135 หมู่ที่ 10 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/JHm2k4jvMtQwv6ax7
 • เปิดให้เข้าชม : 09.00-16.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : http://www.watumong.org

==================

 

7. วัดสวนดอก

 

 

      วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม สร้างขึ้นในสมัย พญากือนา ค่ะ ซึ่งแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ล้านนา ภายในวัดมีสถาปัตกรรมสำคัญคือ พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา เป็นพระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีความสูง 24 วา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1914 กู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นสถานที่บรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา และอื่นๆ 

 

 

      นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้น เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย มีตำนานเล่ากันว่า มักจะมีผู้มาอธิษฐานขอบุตร และปรารถนาสิ่งต่างๆ มักจะสมปรารถนาทุกประการอีกด้วย

 

 • ที่อยู่ : 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/Jr6eaZUWHkdR7zDZA
 • เปิดให้เข้าชม : 09.00-21.00 น.
 • โทร : 0-5327-8304
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watsuandok

==================

 

8. วัดเชียงมั่น

 

 

      วัดเชียงมั่น คือ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ ในเขตกำแพงเมือง เพราะเป็นวัดแรกที่ พญามังราย สร้างขึ้นโดยทรงยก ตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอาราม ทำให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางการศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนาควบคู่กันไปในสมัยก่อนค่ะ

 

 

      ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว และ พระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี ศิลปะแบบอินเดีย โดยชาวล้านนามีประเพณีไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดแห่งนี้มาแต่อดีต นอกจากนี้ยังมี เจดีย์ช้างล้อม เจดีย์ประธานศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1840 เป็นเจดีย์ที่ถอดแบบมาจาก เจดีย์ช้างล้อมของ วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย อีกทั้งชื่อของวัดยังมีความหมายที่มีความเป็นสิริมงคล สื่อถึงความเจริญและมั่นคงอีกด้วย จึงเหมาะในการมาไหว้พระขอพรกันนั่นเอง

 

 • ที่อยู่ : 171 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/b45soDASQudWBqB89
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.30 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : -

==================

 

9. วัดเจ็ดยอด

 

 

      วัดเจ็ดยอด เป็นวัดเก่าแก่ในเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์คือ เจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งมีลักษณะคล้าย มหาวิหารโพธิ ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทำให้มีความชื่อว่าเป็น วัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง หรือ ปีงูเล็ก ตามความเชื่อของชาวล้านนา

      ที่ฐานเจดีย์ และด้านนอกประดับปูนปั้นรูปเทวดาที่มีความงดงามมาก ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเคยจัดประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกขึ้นที่วัดแห่งนี้นั่นเองค่ะ 

 

 

      นอกจากนี้ยังมี สถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช และ สัตตมหาสถาน คือ สถานที่ในพุทธประวัติทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียง 3 แห่งคือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ และมุจจลินทเจดีย์

 

 • ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/izoCj57SQfJpRKh19
 • เปิดให้เข้าชม : 06.00-19.00 น.
 • โทร : -
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watjedyodroyaltemple

==================

 

ที่เที่ยวเชียงใหม่ น่าสนใจอื่นๆ

ที่พักเชียงใหม่ น่าสนใจอื่นๆ