รีเซต

ไหว้พระ วัดสวย วัดสวนดอก เชียงใหม่ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เสริมสิริมงคล

ไหว้พระ วัดสวย วัดสวนดอก เชียงใหม่ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เสริมสิริมงคล
เอิงเอย
2 มกราคม 2564 ( 08:00 )
10.6K

      เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยที่เที่ยวสวยมากมาย ทั้ง ที่เที่ยวธรรมชาติ ที่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆ ที่เที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมไปถึงวัดวาอารามที่สวยงามอีกด้วย และหนึ่งในวัดที่เราจะพามาเที่ยวไหว้พระกันในวันนี้ก็คือ วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม วัดสวย เชียงใหม่ค่ะ ตามไปสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ พระเจดีย์วัดสวนดอก และ กู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อสิริมงคล กันได้เลยค่ะ

วัดสวนดอก เชียงใหม่
ไหว้พระ ทำบุญ วัดสวย

 

ประวัติ วัดสวนดอก

      วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากประตูสวนดอกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ค่ะ ในอดีตนั้น ที่นี่เคยเป็นสวนดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์เม็งรายค่ะ

 

Jarung H / Shutterstock.com

 

       โดยในปี พ.ศ.1914 พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เม็งรายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น “พระอารามหลวง” เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ พระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในแผ่นดินล้านนา และสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทำให้วัดสวนดอกถือเป็นวัดที่สำคัญมากๆ ในสมัยนั้น

      สวนดอกไม้ ที่สร้างเป็นวัดสวนดอก เต็มไปด้วยต้นพะยอม หรือมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “สวนดอกไม้พะยอม” ทำให้ พร้อมกับ พระเจ้ากือนา พระราชทานนามวัดนี้ว่า วัดบุปผาราม ซึ่งหมายถึง วัดแห่งสวนดอกไม้ ต่อมานิยมเรียกสั้นๆว่า “วัดสวนดอก” นั่นเองค่ะ

 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ภายในวัด

      ภายในวัดสวนดอก ยังมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่เก่าแก่และสวยงามให้เราได้เที่ยวชม ตามนี้เลยค่ะ

 

พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา


      พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา เป็นพระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีความสูง 24 วา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1914 ในรัชกาลพญากือนา ค่ะ เป็นศิลปะลังกาวงศ์ผสมล้านนาที่งดงาม และยังเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ สำหรับพุทธศานิกชนมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

 

 

พระเจ้าเก้าตื้อ

       พระเจ้าเก้าตื้อ เป็นพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ หล่อด้วยทองสำริด ศิลปะแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย ปางมารวิชัย สร้างในสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อ พ.ศ.2047 เพื่อเป็นพระประธานในวิหารวัดพระสิงห์ เมื่อหล่อเสร็จ ไม่สามารถชักลากเข้าเมืองได้ เนื่องมีน้ำหนักมาก จึงได้ถวายเรือนหลวงของพระองค์เป็นพระวิหาร พระราชทานชื่อว่า "วัดเก้าตื้อ" ค่ะ มีตำนานเล่ากันว่า มักจะมีผู้มาอธิษฐานขอบุตร และปรารถนาสิ่งต่างๆ มักจะสมปรารถนาทุกประการอีกด้วย

 

kwanchai / Shutterstock.com

 

พระเจ้าค่าคิง


       พระเจ้าค่าคิง เป็นพระประธานในพระวิหารหลวง พระเจ้ากือนาโปรดให้ช่างสร้างขึ้นด้วยทองสำริด เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีขนาดเท่าพระวรกายของพระองค์ขณะประทับยืน เมื่อ พ.ศ.1916

 

 

ธรรมาสน์เทศนาแบบล้านนา


       ธรรมาสน์เทศนาแบบล้านนา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2474 และซุ้มประตูวัด จำนวน 3 ซุ้ม เป็นซุ้มประสาทแบบล้านนาขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อครูบาศรีวิชัยบูรณะวัดสวนดอกเมื่อ พ.ศ. 2474 ค่ะ

 

กู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย

      กู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นสถานที่บรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา สร้างเมื่อ พ.ศ.2490 เพื่อเป็นอนุสรณ์ในคราวที่ครูบาศรีวิชัยได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสวนดอก เมื่อพ.ศ. 2474-2475 และเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนนั่นเอง

 

 

bwipavadee / Shutterstock.com

 

       นอกจากนี้ที่วัดสวนดอก ยังมีประเพณีประจำปีซึ่งจัดขึ้นทุกปีได้แก่ ประเพณีทำบุญสลากภัต ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือเดือน 11 ประเพณีตั้งธรรมหลวง ประเพณีตั้งธรรมหลวง หรือฟังเทศน์มหาชาติ หลังออกพรรษาในทุกปี และประเพณีทำบุญสรงน้ำพระบรมธาตุ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี อีกด้วยค่ะ

 

ข้อมูลวัดสวนดอก เชียงใหม่