รีเซต

รวมที่เที่ยว ที่กิน ที่พักสวยๆ จังหวัดยโสธร

ยโสธร

ยโสธร เมืองที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็น เมืองพญาแถน ดินแดนบั้งไฟ แห่ง ภาคอีสาน เต็มไปด้วยเสน่ห์ของชุมชนเก่าแก่ที่น่าสนใจมากมาย ทั้ง พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า โบสถ์คริสบ้านซ่งแย้ พระธาตุก่องข้าวน้อย วัดพระพุทธบาทยโสธร เป็นต้น หรือแม้กระทั่ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

ที่เที่ยว