รีเซต

ที่พัก เขาใหญ่

เขาใหญ่

เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่คลุมถึง 11 อำเภอ ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ สามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น ไร่องุ่น อุทยานฯ สวนดอกไม้ สวนสัตว์ หรือพิพิธภัณฑ์