รีเซต

ที่พัก เชียงคาน

เชียงคาน

เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง จังหวัดเลย ที่มากล้นไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่าย รวมไปถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีอากาศที่หนาวเย็นเกือบทั้งปี เมื่อมาถึงเชียงคานแล้ว แน่นอนว่าต้องไม่พลาดไปเช็คอิน สกายวอล์ค เชียงคาน ภูทอก แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน พระใหญ่ภูคกงิ้ว วัดศรีคุณเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย