รีเซต

รวม จังหวัด ล็อคดาวน์ ปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก สกัด โควิด-19 ในไทย

รวม จังหวัด ล็อคดาวน์ ปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก สกัด โควิด-19 ในไทย
เอิงเอย
10 เมษายน 2563 ( 14:00 )
80.5K
10

        จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 COVID-19 ในไทย ทำให้หลายจังหวัดมีมาตรการในการคัดกรองอย่างเข้มข้น รวมถึงบางจังหวัดที่ต้อง ล็อคดาวน์ ปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ มีจังหวัดไหนบ้าง รายละเอียดตามนี้ค่ะ

 

 

 

จังหวัด ล็อคดาวน์ ปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก โควิด

ปิดจังหวัด ห้ามเข้า-ออก

(อัพเดท 10 เมษายน 2563)

 

แพร่

ล็อคดาวน์ 10-17 เมษายน 2563

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยจะทำการปิดจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 10-17 เมษายน 2563 ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกจังหวัด นอกจากมีความจำเป็นและต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังเป็นรายกรณี ยกเว้นการขนส่งสินค้าที่จำเป็น

================

 

พัทยา

ล็อคดาวน์ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (อย่างน้อย 21 วัน)

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศคำสั่งปิดเมืองพัทยาโดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบริเออร์คอนกรีต ปิดตามซอยต่างๆ ที่เป็นซอยเชื่อมต่อถนนเลียบรถไปจะเข้ามาสู่เมืองพัทยา และเปิดจุดคัดกรองจำนวน 5 จุด เพื่อเป็นการคัดกรองคนเข้า-ออกในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างเข้มงวด ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าเมืองพัทยาต้องเตรียมบัตรประชาชน พร้อมทั้งให้กรอกหนังสือรับรองก่อนเข้ามาถึงจุดคัดกรอง เพื่อความรวดเร็วในการคัดกรอง 

================

 

เชียงราย

ล็อคดาวน์ 9-30 เมษายน 2563

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งปิดถนนสายรองรวมทั้งสิ้น 7 เส้นทาง ซึ่งทั้งหมดเป็นถนนสายรอง ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กับ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

      และปิดถนนสายรองเชียงราย-พะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่ปิด และเข้มงวดห้ามมีการเข้าออกโดยเด็ดขาด โดยเส้นทางหลักจำนวน 4 เส้นทาง ยังเปิดการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงรายได้ แต่มีการมีการตั้งด่านเข้มงวดคัดกรอง 24 ชั่วโมง มีผลตั้งแต่วันที่ 9 -30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย 

 

เส้นทางที่เปิดเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย มี 4 เส้นทาง คือ

 1. เส้นทาง หมายเลข  1 จังหวัดพะเยา-เชียงราย
 2. เส้นทาง หมายเลข 108 จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย
 3. เส้นทาง หมายเลข 107 อำเภอแม่อาย-เชียงราย
 4. เส้นทาง หมายเลข 1021 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา-เชียงราย

================

 

ระนอง

ล็อคดาวน์ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

      ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ยกระดับการคัดกรอง เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดระนอง ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกนอกพื้นที่ ยกเว้นเฉพาะยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน ทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ 

      บุคคลภายนอกโดยเฉพาะจากจังหวัดเสี่ยง ที่มีความจำเป็นที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดระนอง บุคคลดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโควิค-19 

================

 

บึงกาฬ

ล็อคดาวน์ 7-30 เมษายน 2563

 

       จังหวัดบึงกาฬ มีมติออกมาตรการล็อกดาวน์ปิดเมือง ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกรณ์ วัสดุเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย ฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะเพื่อการขนส่งเงินของธนาคารสถาบันการเงินยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรก่อสร้างชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุง ยานพาหนะเพื่อขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

      ผู้ที่มีความจำเป็นจะเข้า-ออกจังหวัดบึงกาฬ จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายในท้องที่ที่ด่านตรวจคัดกรองตั้งอยู่ โดยกรอกแบบฟอร์มที่จัดทำไว้ให้อย่างละเอียด และให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจัดทำบัญชีควบคุมการเดินทางเข้า-ออก เป็นประจำทุกวัน

================

 

สงขลา

ล็อคดาวน์ 6-30 เมษายน 2563

 

      จังหวัดสงขลา ใช้มาตรการปิดจังหวัด ห้ามบุคคลใดเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาทางบกและทางน้ำ  ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตเช่นรถพยาบาลและรถขนส่งสินค้า

     ห้ามไม่รถที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาด ทั้งถนนสายเอเชีย ที่เชื่อมต่อกับ จังหวัดพัทลุง ถนนเพชรเกษมที่เชื่อมต่อกับ จังหวัดสตูล ถนนสงขลา-ระโดนที่เชื่อมต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงถนนสายเอเชียที่เชื่อต่อกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะที่ด่านถาวรควนมีด อำเภอจะนะ ซึ่งเป็นด่านศูนย์กลางที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเข้มการเข้า-ออก และตรวจวัดอุณภูมิร่างกายผู้ขับขี่อย่างเข้มงวด

================

 

น่าน

ล็อคดาวน์ 5-30 เมษายน 2563

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มมาตรการคุมเข้ม สั่งระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว โดยเส้นทางหลักที่เข้าสู่จังหวัดน่านคือด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา ซึ่งเป้นรอยต่อจากจังหวัดแพร่ อีกทั้งที่ด่านอำเภอบ้านหลวง รอยต่อจังหวัดพะเยา และด่านบ้านสะเกิน อำเภอสองแคว รอยต่อจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งสั่งปิดโรงแรมที่พักทุกแห่งจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

================

 

ตราด

ล็อคดาวน์ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมีคำสั่ง ห้ามประชาชนต่างจังหวัด ที่ไม่ใช่ชาวตราด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยกเว้นรถยนต์บางประเภทเข้าจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการเข้มงวดในพื้นที่เข้าออก 4 จุดคือ

 1. จุดคัดกรองท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง
 2. บ้านนาแกลง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
 3. บ้านท่าโสม ตำบลท่าโสม(สนามบินตราด)
 4. บ้านคลองลึก ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่

================

 

สตูล

ล็อคดาวน์ 3-30 เมษายน 2563

       ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงมติที่ปประชุม มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เว้นแต่เพื่อประโยนช์ในการรักษาพยาบาลการทำปลอดภัยจากเชื้อโรค ป้องกันเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น

================

 

ตาก

 

ล็อคดาวน์ 2-16 เมษายน 2563

      ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประกาศล็อกดาวน์ห้ามคนเข้า-ออก เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และปิดทุกจุดทั้งชายแดน จังหวัดตาก ปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา ด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดีทั้งหมด

================


แม่ฮ่องสอน

ล็อคดาวน์ 1-19 เมษายน 2563

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

 

 1. ห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เวันแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้ที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค การไประณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการปัองกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 2. ให้ผู้พำนักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอา ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ยกเว้น กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท วรรค 2 และกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามข้อ 13 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราขการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

 3. ห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกเว้น
 • ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ และเมื่อเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในห้วงเวลาที่กำหนด

 • เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้น ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด หรืออนุญาตตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก็ได้

 • เป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องศ์กรระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล ที่มาปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องลอน หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนบุคคลในครอบครัวบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราขอาณาจักร โดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่กิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ประจำด่นมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบ หรือ ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยอมให้ตรวจเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ให้ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล หรือจังหวัดเสี่ยง ที่มีการระบาดของโรคตามที่กรมควบคุมโรคประกาศ เมื่อดินทางเข้าขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ไปรายงานตัว กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บน (อสม.) หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่และให้เข้ามาตรการกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่รับรายงานตัว

 • ให้ผู้ประกอบการประเภทโรงแรม ที่พักชั่วคราว โฮมสเตย์ รวมทั้งสถานที่ให้บริการในลักษณะที่พักทุกประเภท ให้มีการศัดกรองไข้ก่อนลงทะเบียนเข้าพัก จัดทำทะเบียนควบคุมผู้ใช้บริการทุกคน และหากเป็นคนต่างชาติ หรือ นักท่องเที่ยวที่มีประวัติการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่ทันที ทั้งนี้ ให้ส่งสำเนาทะเบียนผู้ไข้บริการให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนั้น หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท้องที่ ทุกวันก่อนเวลา 15.00 น.

================

 

ภูเก็ต

 

ล็อคดาวน์ 30 มีนาคม-30 เมษายน 2563

 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศกำหนดปิดช่องทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นช่องทางเดินอากาศ ดังนี้

 

ปิดช่องทางบก

 1. ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) โดยห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า-ออก ยกเว้น ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภต บริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะสำหรับกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้น หรือผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเข้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

 

ปิดช่องทางน้ำ

 1. ช่องทางเข้า-ออกทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิด และบุคคลเข้า-ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือ และ/หรือ คนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด

 2. ช่องทางเข้า-ออก ทางน้ำระหว่างจังหวัด โดยห้ามเรือทุกชนิด และบุคคล เข้า-ออก ยกเว่นเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภค วัสดุก่อสร้าง เรือกู้ชีพ และขนส่งเครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาล เรือฉุกเฉินทางการแพทย์ เรือที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำเรือซึ่งจำเป็นต้องลงจากเรือ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกำหนด

================


ยะลา

 

ล็อคดาวน์ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา มีคำสั่งระงับการเข้า-ออก จังหวัดยะลา ดังนี้

 1. ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค การไปรษณีย์อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 2. ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า-ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

================


นราธิวาส

 

ล็อคดาวน์ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ออกคำสั่ง ระงับการเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดนราธิวาส ดังนี้

 

 1. ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 2. ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเดินทางเข้า-ออก หมู่บ้านหรือเอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

================

 

ปัตตานี

 

ล็อคดาวน์ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดปัปัตตานี ้มีคำสั่ง ประกาศให้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

 1. ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัปัตตานี นเนื่องมาจาก เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะ ของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 2. ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า – ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัปัตตานี ้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ