อัพเดท 12 จังหวัด จำนวนผู้ป่วยสูงสุด COVID-19 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อัพเดท 12 จังหวัด จำนวนผู้ป่วยสูงสุด COVID-19 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
แมวหง่าว
8 พฤษภาคม 2563 ( 11:00 )
51.5K
69

     ประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 ในประเทศไทย โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อแยกเป็นรายจังหวัด มีดังนี้

 

 

12 อันดับสูงสุด จังหวัดที่พบผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

จำนวน 3,000 คน 68 จังหวัด

จังหวัดจำนวนผู้ป่วย ไม่รวม State Q
(อัตราป่วยต่อแสน)
State Q
(+ศูนย์กักฯ)
กรุงเทพมหานคร1,526  (26.91)16
ภูเก็ต220  (53.22)-
นนทบุรี157  (12.50)-
ยะลา122  (22.83)8
สมุทรปราการ114  (8.53)1
ชลบุรี87  (5.62)4
ปัตตานี79  (10.95)12
สงขลา44  (3.07)19 (+65)
เชียงใหม่40  (2.26)-
ปทุมธานี39  (3.38)-
นราธิวาส28  (3.60)6
นครปฐม22  (2.40)-
จัวหวัดอื่นๆ 21
รวมทั้งสิ้น3,00085 (+65)

 

9 จังหวัด ที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย +1 จังหวัดที่มีผู้ป่วยเฉพาะใน State Q

  • กำแพงเพชร
  • ชัยนาท
  • ตราด
  • น่าน
  • บึงกาฬ
  • พิจิตร
  • ระนอง
  • สิงห์บุรี
  • อ่างทอง
  • สตูล

 

อ้างอิง :

===============