รีเซต

ข้อปฏิบัติ หลังพบผู้โดยสารติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับเที่ยวบิน XJ621 ซัปโปโร-ดอนเมือง

ข้อปฏิบัติ หลังพบผู้โดยสารติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับเที่ยวบิน XJ621 ซัปโปโร-ดอนเมือง
เอิงเอย
27 กุมภาพันธ์ 2563 ( 13:41 )
342
2

     หลังจากมีการยืนยันจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกมาแล้วว่า พบผู้โดยสาร 2 คน ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่งได้เดินทางไปญี่ปุ่นโดย เที่ยวบิน XJ621 ซัปโปโร-ดอนเมือง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ทางกรมควบคุมโรค มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารท่านอื่นๆ ดังนี้ค่ะ 

 

 

COVID-19

เที่ยวบิน XJ621 ซัปโปโร-ดอนเมือง

 

1. แยกตัวเองออกจากผู้อื่น

     ขอให้ผู้เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวพยายามแยกตัวเองออกจากผู้อื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาหการป่วย โดยหมั่นล้างมือด้วยสบู่ ใส่หน้ากากอนามัย และแยกของใช้ส่วนตัว 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 10 ข้อควรปฏิบัติ หลังกลับจากการเดินทาง 14 วัน

 

2. ไม่ป่วย ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาล

      ผู้โดยสารที่ยังไม่มีอาการป่วย ยังไม่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

 

3. ที่นั่ง 37, 38, 39, 40, 41 ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล

     ขอให้ผู้โดยสารเที่ยวบินดังกล่าว เฉพาะหมายเลขที่นั่ง 37, 38, 39, 40, 41 สวมหน้ากากอนามัย แยกตัวเองจากผู้อื่น ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล และแจ้งประวัติการเดินทางโดยเร็วที่สุด

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค