รีเซต

อัพเดทสถานการณ์ โควิด-19 ปิดประเทศ ทั่วโลก ลดการแพร่เชื้อ ⛔

อัพเดทสถานการณ์ โควิด-19 ปิดประเทศ ทั่วโลก ลดการแพร่เชื้อ ⛔
เอิงเอย
23 มีนาคม 2563 ( 13:30 )
13.2K
13

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 COVID-19 ทำให้หลายประเทศออกมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองคนโดยมีนโยบาย ปิดประเทศ เพื่อลดการแพร่เชื้อหลายแห่งด้วยกันค่ะ เราจึงมาอัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 ล่าสุดว่า มีประเทศไหน ที่มีมาตรการปิดประเทศไปแล้วบ้าง

 

 

ปิดประเทศ ทั่วโลก ลดโควิด-19

มีที่ไหนบ้าง? 

 

 

สิงคโปร์ ปิดประเทศ

23 มีนาคม เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทุกประเทศ เดินทางเข้าสิงคโปร์ รวมถึงไม่อนุญาตให้มาเปลี่ยนสายการบินที่สิงคโปร์อีกด้วย มาตรการนี้ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าทำงานเกี่ยวกับด้านการขนส่ง และการดูแลสุขภาพ ซึ่งยังสามารถเดินเข้าประเทศได้ตามปกติ

 

ภูฎาน ปิดประเทศ

23 มีนาคม เป็นต้นไป

      สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงมีพระบรมราชโองการ ปิดพรมแดน ประเทศภูฏาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

      สำหรับชาวภูฏานที่ต้องการกลับบ้าน รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือ ส่วนคนที่กำลังศึกษา และทำงานอยู่ต่างประเทศ ก็ไม่ต้องวิตก

 

ออสเตรเลีย ห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศ

20 มีนาคม เป็นต้นไป

      นายกรัฐมนตรีสก็อต มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย ประกาศห้ามผู้ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียทั้งหมดเข้าประเทศ ยกเว้นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย และสมาชิกครอบครัวโดยตรงของคนออสเตรเลีย ที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ และต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 

นิวซีแลนด์ ปิดประเทศ ห้ามคนต่างชาติเข้า

20 มีนาคม เป็นต้นไป

      นิวซีแลนด์ ประกาศมาตรการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ โดยมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้เป็นต้นไป ยกเว้นชาวนิวซีแลนด์ และผู้ได้สิทธิพำนักถาวร จะยังคงมีสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศได้อยู่ และต้องกักตัวเอง 14 วัน แต่การขนส่งสินค้าผ่านเครื่องบินคาร์โก้ และเรือขนสินค้าจะยังคงเป็นไปตามปกติ

 

อินโดนีเซีย ยกเลิกวีซ่าจากทั่วโลก 1 เดือน

20 มีนาคม เป็นต้นไป

      รัฐบาลอินโดนีเซีย ออกมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยกเลิกวีซ่าจากทุกประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 เดือน แต่หากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย (รวมคนไทย) จะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม อินโดนีเซียประกาศ ! ยกเลิกวีซ่าจากทั่วโลก

 

ไต้หวัน ปิดประเทศ กัน โควิด-19

19 มีนาคม เป็นต้นไป

      รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคระบาดแห่งชาติไต้หวัน ประกาศห้ามชาวต่างชาติ เดินทางเข้าไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 COVID-19 ในไต้หวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ไต้หวันปิดประเทศไม่มีกำหนด

 

รัสเซีย จำกัดชาวต่างชาติเข้าประเทศ

18 มีนาคม-1 พฤษภาคม

      รัฐบาลรัสเซีย มีคำสั่งจำกัดชาวต่างชาติ และบุคคลไร้ชาติเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม-1 พฤษภาคมเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยยกเว้นให้นักการทูต พนักงานบนเครื่องบิน และบุคคลอื่นๆ ที่เข้าข่าย 

 

แคนาดา ปิดประเทศ ห้ามต่างชาติเข้า

      แคนาดาประกาศปิดชายแดน ไม่ให้ประชาชนที่ไม่ใช่สัญชาติแคนาดาเข้าประเทศ ยกเว้นประเทศที่มีพรมแดนติดกันอย่าง สหรัฐอเมริกา ยังสามารถเดินทางเข้าแคนาดาได้ตามปกติ 

 

มาเลเซีย ห้ามเดินทางเข้า-ออก 2 สัปดาห์

18-31 มีนาคม

       นายกรัฐมนตรี มูห์ยิดดิน ยัสซิน แห่งมาเลเซีย ประกาศคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ และห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม

       โดยชาวมาเลเซียทุกคนจะถูกห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศ และผู้ที่เดินทางกลับมาจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพและกักตัวเอง 14 วัน อีกทั้งยังการรวมตัวในที่สาธารณะ ทั่วประเทศ รวมทั้งพิธีทางศาสนา การแข่งกีฬา และอื่นๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดทั้งหมด

       ปิดโรงเรียน และสถาบันศึกษาทุกแห่ง รวมถึงบริษัทต่างๆ ยกเว้นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประปา ไฟฟ้า พลังงาน โทรคมนาคม การคมนาคม น้ำมัน ปิโตรเลียม ความปลอดภัยและความมั่นคง

 

ยุโรป ประกาศปิดพรมแดน

       ทั้งสหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศเชงเก้นมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศกักบริเวณ และปิดประเทศเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 1. อิตาลี

 2. เดนมาร์ก

 3. ฮังการี

 4. สาธารณรัฐเช็ก

 5. สโลวาเกีย

 6. ลิทัวเนีย

 7. โปแลนด์

 8. นอร์เวย์

 9. สเปน

 10. เยอรมนี ปิดพรมแดนที่เชื่อมต่อกับฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ในวันที่ 16 มีนาคม ยกเว้นการส่งสินค้าและส่งคนมาทำงาน

 11. ฝรั่งเศส ปิดพรมแดนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เป็นต้นไป และเริ่มบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดในวันเดียวกัน โดยให้ผู้คนอยู่แต่ในบ้าน ห้ามเดินทางอย่างไม่จำเป็นเป็นเวลา 15 วัน และจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ปิดสวนสาธารณะ และห้ามผู้คนรวมตัวกัน

 

ฟิลิปปินส์ ประกาศปิดกรุงมะนิลา 1 เดือน

15 มีนาคม-14 เมษายน

        ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์กรุงมะนิลา หลังทางการสาธารณสุขยกระดับเฝ้าระวังโควิด-19 เป็นระดับสูงสุด โดยตามแผนการนี้ ประชากรกว่า 12 ล้านคนที่อาศัยใน เมโทร มะนิลา (เขตปริมณฑลรวมเมืองหลวง) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออก ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ “เป็นการชั่วคราว” ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 15 มีนาคม ถึง 14 เมษายน

 

อเมริกา ปิดประเทศ ห้ามยุโรปเข้า 1 เดือน

13 มีนาคม เป็นต้นไป 30 วัน

       ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจะระงับการเดินทางจากยุโรปมายังสหรัฐเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม เป็นต้นไป ซึ่งคำสั่งห้ามการเดินทางจากยุโรปมายังสหรัฐฯ ไม่รวมสหราชอาณาจักร

 


อินเดีย ยกระดับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุด

      รัฐบาลอินเดียยกระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศขั้นสูงสุด คือการห้ามต่างชาติเข้าประเทศ และระงับวีซ่าการท่องเที่ยวทั้งหมดที่เคยให้ไป

      สำหรับวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศอินเดียแล้วนั้น ให้ยังคงอยู่ได้ แต่ต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง FRRO/FRO ที่ใกล้ที่สุดผ่านระบบ e-FRRO สำหรับการอยู่ต่อ

      และชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมายังอินเดียอย่างมากด้วยเหตุผลความจำเป็นใด ให้ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลในการออกวีซ่าให้เป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็น

 

เกาหลีเหนือ สั่งปิดชายแดน ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า

       เกาหลีเหนือ มีประกาศสั่งห้ามนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้าประเทศ โดยปิดทางไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางข้ามชายแดนจากประเทศจีนเข้ามาในดินแดนเกาหลีเหนือ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันหลังจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสอู่ฮั่น

 


อู่ฮั่น ประเทศจีน ปิดเมือง

       เมืองอู่ฮั่นของจีน ประกาศระงับการบริการขนส่งสาธารณะขาออกทั้งทางบก และทางอากาศ โดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งถูกระบุว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น นอกจากนี้ เทศบาลเมืองอู่ฮั่น ยังเรียกร้องไม่ให้ประชาชนในท้องถิ่นเดินทางออกจากเมือง ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น