รีเซต

อินโดนีเซียประกาศ ! ยกเลิกวีซ่าจากทั่วโลก 1 เดือน เริ่ม 20 มี.ค. 63 นี้

อินโดนีเซียประกาศ ! ยกเลิกวีซ่าจากทั่วโลก 1 เดือน เริ่ม 20 มี.ค. 63 นี้
แมวหง่าว
18 มีนาคม 2563 ( 11:53 )
869
1

     รัฐบาลอินโดนีเซีย ได้ออกมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยกเลิกวีซ่าจากทุกประเทศทั้่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย มีรายละเอียด ดังนี้

 

  1. อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อรวม 172 ราย (เพิ่มขึ้น 38 ราย จากเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563) เสียชีวิต 5 ราย และรักษาหายแล้ว 9 ราย โดยผู้ติดเชื้อใน DKI Jakarta, West Java (Bekasi Regency, Depok), Central Java (Solo), Banten (Tangerang Regency, Tangerang City) เป็นการติดเชื้อในชุมชน

  2. รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63 ดังนี้

    2.1 ยกเลิก visa exemption policy สำหรับ short-stay visit, visa on arrival (VOA) และ diplomatic and service visa free facilities สำหรับทุกประเทศ รวมประเทศไทย เป็นเวลา 1 เดือน

    2.2 ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย (รวมคนไทย) จะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานสาธารณสุข (เช่น โรงพยาบาล) ประกอบการยื่นขอวีซ่า

    2.3 ระงับการเข้าเมืองและผ่านเมืองของผู้ที่เดินทางมาจาก อิหร่าน อิตาลี นครรัฐวาติกัน สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักร ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

    2.4 มาตรการห้ามการเข้าเมืองของผู้ที่เดินทางมาจากจีนที่ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในเกาหลีใต้ อิหร่านและ อิตาลี ที่ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ยังคงมีผลบังคับใช้

 

     โดยที่สถานการณ์การระบาดในอินโดนีเซียรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีจำเป็น จึงขอให้คนไทยที่พำนัก/ศึกษาในอินโดนีเซีย (ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน) ลงทะเบียนคนไทยออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/xh7VWMsysCVpPv6y1 ในกรณีฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เบอร์โทร. +62 811 186253

===============