รวม ธนาคาร ลดดอกเบี้ย ผ่อนผัน ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 (อัพเดท 7 เมษายน 63)

รวม ธนาคาร ลดดอกเบี้ย ผ่อนผัน ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 (อัพเดท 7 เมษายน 63)
เอิงเอย
7 เมษายน 2563 ( 15:00 )
33.9K
39

      จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย ทำให้แต่ละ ธนาคารมีนโยบาย ลดดอกเบี้ย ผ่อนผันการชำระหนี้ หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ ออกไป เป็นมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกหนี้ แต่ละธนาคารมีนโยบายอะไรกันบ้าง ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยค่ะ

(อัพเดท 7 เมษายน 2563)

PPMeth / Shutterstock.com

 

 

1. ธนาคารกรุงเทพ

 

      มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคาร

 • กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

 

สินเชื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

 

สินเชื่อธุรกิจ SME (วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท)

 • ขอพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์มายังช่องทางของธนาคาร

 

       มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

 

สินเชื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • ให้สินเชื่อเพิ่ม
  - ลูกหนี้ SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ “สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ” เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี
  - สำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

 

ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50

 • ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10

 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

 

ลูกหนี้รายย่อยอื่นๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล)

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง

 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

 

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทาง

เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com

สาขาธนาคาร หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร
กำหนดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563

Call Center บัวหลวงโฟน : โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555

===================


2. ธนาคารกสิกรไทย

 

ลูกค้าธุรกิจ

1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้) : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

2. วงเงินหมุนเวียน (ประเภทตั๋ว) : ขยายตั๋วได้ไม่เกิน สูงสุด 12 เดือน

3. สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน

 

ลูกค้ารายย่อย

 1. สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน หรือ ลดจำนวนผ่อนต่องวดลง 50% สูงสุด 12 เดือน

 2. สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล : ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็น 5% ปี 2563-2564 , 8% ในปี 2565, 10% ในปี 2566 ธนาคารปรับอัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร

 3. สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

 4. สินเชื่อส่วนบุคคล : เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

 5. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com

- K-Contact Center : 0-2888-8888
- KLeasing Contact Center : 0-2696-9999 กด 60

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ และสถานการณ์ COVID-19 สามารถลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือ ด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ด้วยตนเองง่ายๆ ไม่ต้องมาที่ธนาคาร ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563

วิธีลงทะเบียน
- เข้า LINE Kbank Live https://kbank.co/LINEfriend > เลือกเมนู "มาตรการช่วยเหลือ COVID-19" หรือ พิมพ์ @Help
- ลูกค้าบุคคลติดต่อ K-Contact Center 0-2888-8888 หรือ ผู้ประกอบการติดต่อ K-Biz Contact Center 0-2888-8822

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/2wTpLwu

===================

 

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

 

     มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

 

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกท่านจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องแจ้งความจำนงมาที่ธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Speedy Loan)

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

 

สินเชื่อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)*

 • เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน

 

สินเชื่อบ้าน (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)*

 • พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน

 

สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SME) (วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท)*

 • พักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน

โดยมาตรการนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ผ่านช่องทางธนาคาร

 

      มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

 

สินเชื่อธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

 

สินเชื่อรถยนต์

 • พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

 

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน

 

สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Cash

 • พักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

 

สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SME) (ยอดสินเชื่อไม่เกิน 75 ล้านบาท)

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน และ ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% เป็นเวลา 2 ปี

 

ลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สาขาทั่วประเทศ
Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 0-2777-7777
internet banking : SCB EASY Net
mobile banking : SCB EASY App

===================

 

4. ธนาคารออมสิน

 

      มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน (สำหรับสินเชื่อทุกประเภท) สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

 • เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63

 • ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆ หากไม่ประสงค์เข้าร่วมก็สามารถจ่ายชำระได้ตามปกติ

 

      มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน

 • บัตรเครดิต ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 5%

 • สินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม-31 ธันวาคม 2563)

 

      โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต

 • โดยรวมหนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% - 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563)

 • ลูกค้าที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% - 10.5% ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)

 

      มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย/ สินเชื่อบุคคล/ สินเชื่อ SMEs/ สินเชื่อธุรกิจ

 • พักเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50% - 100%

 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี และ Cash back 20 % ให้แก่ลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ย 100% เมื่อชำระหนี้ได้ตามสัญญาทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี

  ทั้งนี้ เมื่อคืนเงิน (Cash back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระ ต้องไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)

 • ให้ลูกค้าเดิมกู้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat rate) ปลอดชำระ 6 เดือน ชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา 16 มีนาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563)

 

      มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 3 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

      มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

      โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี (คงที่ 2 ปี) ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 10 ปี สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มาร่วมค้ำประกันได้

โทร. 1115

===================


5. ธนาคารกรุงไทย

 

      มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด

 • ลูกค้าสินเชื่อทุกราย (สินเชื่อ Smart money/อเนกประสงค์ 5 Plus) เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ลูกหนี้ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย สามารถติดต่อ ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

 

สินเชื่อบ้าน

 • ลูกค้าทุกราย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน หรือ
 • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

 

สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SME)

 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SME) ที่อยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

 

      มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

 

ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ลดลง

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

 

มาตรการเพิ่มเติม

 • สินเชื่อกรุงไทย ต้านภัยโควิด-19 ให้สินเชื่อเพิ่ม ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2 คงที่ 2 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม โอน รับ จ่าย 1 ปี

 

ทั้งนี้ ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย
- ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากของที่ระลึก
- ต้องถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ถึงจะได้รับความช่วยเหลือทันที
- กรณีอื่นๆ แล้วแต่ทางธนาคารพิจารณา

 

ลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ สาขาทั่วประเทศ

Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 0-2111-1111

เว็บไซต์ : https://krungthai.com/covid19

ลูกค้าธุรกิจ : https://www.newcb.ktb.co.th/

Line : https://line.me/R/ti/p/%40krungthaiconnext
mobile banking : Krungthai NEXT
Facebook : Krungthai Care

===================

 

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

สินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย)

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

 

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ 

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19)

 • ธนาคารพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี

 • ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อน 1 มกราคม 2563

 • ลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2563

 

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

 • รถจักรยานยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
 • รถยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน

ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์

มาตรการที่ 1 ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

 • สินเชื่อส่วนบุคคล จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563-31 ธันวาคม 2564
 • บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563-31 ธันวาคม 2564

มาตรการที่ 2 พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายกรณี ให้แก่

 • กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
 • กลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563-30 มิถุนายน 2563

 

สินเชื่อธุรกิจ

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (ยกเว้น Business Banking) ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจ

 • ไม่มีสถานะเป็นลูกหนี้ NPL

 • ไม่ใช่ลูกหนี้ทุจริตหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนทางกฎหมาย ไม่มีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือ Business Fraud

 

วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Facility)

 • ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% จากอัตราดอกเบี้ยเดิม เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 • ยอดหนี้ค้างชำระก่อนลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้โครงการ สามารถชำระในช่วงท้ายของสัญญาได้

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้น เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน

 • ลดจำนวนเงินผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน

 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน

 • การขยายอายุสัญญาสำหรับวงเงินที่ค้ำประกันโดย บสย. ภายในกรอบอายุของ บสย. โครงการนั้นๆ

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

 

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facility)

 • การขยายวันครบกำหนดชำระ ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเดิม ไม่เกินอายุเดิมของธุรกรรม

 • การปรับวงเงินจากระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ไม่เกิน 12 เดือน

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

 

สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ : ธันวาคม 2564

ธนาคารกรุงศรี สามารถติดต่อได้ทาง Call Center 1572

กรุงศรีออโต้ โทร.0-2740-7400 กด 3 หรือ กด 5

กรุงศรี คอนซูเมอร์

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา 0-2646-3555
ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 0-2627-8111
ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 0-2345-6789
ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า 1712

===================

 

7. ธนาคารยูโอบี

 

     มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้ และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

 

สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบี

 • ปรับลดอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำ
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 8% ในปี 2565
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 10% ในปี 2566
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 48 รอบบัญชี
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบีแคชพลัส

 • ปรับลดอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำ
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% จนถึงสิ้นปี 2565
 • ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% ในปี 2566
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 48 รอบบัญชี
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

 

สินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ (เฉพาะกรณีพิเศษ)

 

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 งวดบัญชี
 • พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี
 • ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้

 

สินเชื่อธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 งวดบัญชี
 • ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุดและขยายระยะเวลาชำระหนี้สูงสุด 12 เดือน
 • พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 • ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มสูงสุด 20 ล้านบาท ภายใต้โครงการ soft loan อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 2 ปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2285-1555

===================

 

8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

      เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2564

 

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

 • ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0%

  ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2563

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

 • ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก

  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

 

มาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 • พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือนโดยอัตโนมัติ หรือตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย.2563 ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือน ซึ่งลูกค้าต้องมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563) และไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ทั้งในส่วนของเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ(นิติบุคคล) กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชุน และสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 • ให้สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2555-0555

===================

 

9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 

ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

       มาตรการที่ 1 : สำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

      มาตรการที่ 2 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้อีก สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

      มาตรการที่ 3 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • ลูกค้าต้องนำส่งหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

       มาตรการที่ 4 : สำหรับลูกหนี้ NPL หรืออยู่ในสถานะกฎหมาย

 • ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.9% ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน
 • ลูกค้าที่ขอใช้มาตรการนี้ ต้องเคยชำระเงินงวดอย่างน้อย 1 งวด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • เมื่อสมัครใช้มาตรการและชำระเงินงวดล่าสุดแล้ว ธนาคารจะอนุมัติให้เข้ามาตรการในวันถัดไปและแจ้งเงิ
 • งวดใหม่ที่ต้องชำระใน 6 เดือนถัดไปให้ทราบ
 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

       มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19)

 • กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 • กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น
  - กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  - กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  - ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

       ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Application: GHB ALL ได้ที่ App Store หรือ Play Store

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2645-9000

===================

 

10. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

       สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และไม่มีสถานะเป็นหนี้ค้างชำระ (NPF)

สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน

 • พักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลา 3 เดือน


สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase) วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

 • พักชำระค่างวด ระยะเวลา 3 เดือน

 

      สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ที่นำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยมีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 3 เดือน

 

      สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจแบบมีกำหนดระยะเวลา สินเชื่อธุรกิจ MSMEs ที่วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและจัดทำนิติกรรมสัญญาไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล ที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน
 • ยกเว้นค่าชดเชย ค่าผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น
 • ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณี

       ยื่นคำขอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและจัดทำนิติกรรมไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการลูกค้ารายเดิม หรือลูกค้ารายใหม่ ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด 19

 • ให้สินเชื่ออัตรากำไรเริ่มต้น 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก เพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุน

 

ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1302

ลูกค้าแจ้งความประสงค์และขอรับสิทธิ์ได้ทาง

      กรอบแบบฟอร์มใบคำขอที่ www.ibank.co.th และส่งกลับมายังอีเมล COVID19@ibank.co.th ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ธนาคารแจ้งผลผ่านทาง SMS ของลูกค้า

===================

 

11. ธนาคารทิสโก้

 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือพักชำระเงินต้น 6 เดือน (ตามความประสงค์ของลูกค้า)

 

สินเชื่อเช่าซื้อ (รถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)

 • พักชำระเงินต้น 6 เดือน

 

สินเชื่อบ้าน (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) และ สินเชื่อธุรกิจ SMEs (วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

 

ทุกประเภทสินเชื่อ

 • ลูกค้าลงทะเบียนผ่าน www.tisco.co.th ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 14 วัน

 

สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือทาง https://bantao.tisco.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2080-6000 หรือ 0-2633-6000 กด 1

===================

 

12. ธนาคารธนชาต

 

สินเชื่อบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

 • บัตรเครดิต : ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าจากเดิม 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ให้ลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

 • บัตรกดเงินสด : ลดยอดชำระขั้นต่ำ (ไม่รวม Sabai Cash / IPP) จาก 3% หรือ 500 บาท เหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้

สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

สินเชื่อบุคคลธาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

 

ลูกค้าธุรกิจ

สินเชื่อ SMEs รายย่อย

 • Term Loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • O/D : ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.5% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน (ยกเว้น O/D ที่มีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

 

สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่

 • Term Loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือขยายระยะเวลาเงินกู้ 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • Short term loan (Working Capital & Trade Finance) : ขยายระยะเวลาชำระหนี้ 3 เดือน สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

 

ลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ
- สาขาทั่วประเทศ
- Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 1770

===================


13. ธนาคารทหารไทย

 

      มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563 สินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

 • บัตรเครดิต : ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป สำหรับการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จะคำนวณตามปกติ แต่ไม่ถูกบันทึกเป็นการผิดนัดชำระหนี้ โดยรอบบัญชีที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงค้างรวมกับดอกเบี้ย กรณีมียอดแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD, โปรแกรมผ่อนชำระ (IPP) และ บริการ TMB เงินสดผ่อนชิลล์ๆ ลูกค้าต้องดำเนินการชำระยอดผ่อนชำระของ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า ในรอบบัญชีที่ 4

 • บัตรเงินสด : ยกเว้นการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ โดยมีเงื่อนไข การชำระในรอบบัญชีที่ 4 จะนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้

 

      ปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตทีเอ็มบี จาก 10% เป็น 5% บัตรกดเงินสด Ready Cash จาก 5% เป็น 3% ให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

 

        มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

 

ลูกหนี้รายย่อย

สินเชื่อบ้าน

 • พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือนและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

 

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

 • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน

 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.5% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน


รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. TMB Contact Center 1558

ผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ TMB หรือ TMB Corporate
Call Center 0-2643-7000

===================

 

14. ธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกหนี้รายย่อย

 • พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน
 • ส่วนลดดอกเบี้ย
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้

ลูกหนี้ธุรกิจ (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์ โรงแรม)

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2165-5555

===================


15. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

       สำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ ธนาคารจะพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณี ดังนี้

 • พักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2724-4000

===================

 

16. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เหลือ 5% สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทุกท่าโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 -31 ธ.ค. 2564

 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยให้ลูกหนี้ลงทะเบียน ซึ่งทางออนไลน์เป็นวิธีที่ทราบผลเร็วที่สุด

 • วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท : ผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

 • วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท :
  - พักชำระหนี้ 3 - 6 เดือน หรือ
  - ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด
  - ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 

สินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจ SMEs และบุคคลธรรมดา

 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
 • ขอสงวนสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี

 

สำหรับลูกค้าของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) :

เว็บไซต์ธนาคาร www.icbcthai.com
Call Center 0-2629-5588

 

สำหรับลูกค้าของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด :

เว็บไซต์บริษัท www.icbcthaileasing.com
โทร.0-2876-7200 กด 1 และ 0-2626-8100

===================

 

17. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

       มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

 

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน (ไม่เป็น NPL และมีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ และ นาโนไฟแนนซ์ (ไม่เป็น NPL และมีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน

 

       มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

 

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้
 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
 • ลดดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
 • ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000 หรือ 1327

===================

 

18. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

 

ลูกค้าสินเชื่อไมโคร/นาโนไฟแนนซ์ / ลูกค้าสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี / ลูกค้าสินเชื่อบุคคล

     เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสงครามการค้า ภัยแล้ง และ โรคระบาดร้ายแรง (Covid-19) และ มีศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่อและยังดำเนินธุรกิจหรือทำงานอยู่

 

1. ลดภาระชำระหนี้

- ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน* โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้

- ลูกค้าสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี (ทุกผลิตภัณฑ์) : พักการชำระหนี้ (Skip Payment) สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้ให้สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน รวม Skip Payment (พิจารณาเป็นรายกรณีไป)

2. เสริมสภาพคล่อง

- ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม* วงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 30,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี

3. การตีโอนชำระหนี้

- ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

 

โครงการความช่วยเหลือ โทร.0-2203-6500

กด 1 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/สินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)

กด 2 สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์)

- Call Center โทร.0-2697-5454

===================

 

19. ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

 

สินเชื่อบุคคลเอกซ์ตร้าแคช ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • ลดอัตราผ่อนชำระ 3% ต่อเดือน โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน

 • เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน โดยลงทะเบียนผ่าน line official account : @cimbthai และเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อ และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน

 

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ ลดค่างวดการผ่อนชำระ

 • ลงทะเบียนผ่าน line official account : @cimbthai และเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อ และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน

 

สินเชื่อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน

 • วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ไม่มีผู้ค้ำประกัน : กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cimbthaiauto.com // ติดต่อ 0-2180-5555 เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ // ไม่ต้องใช้เอกสาร

 • วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท มีผู้ค้ำประกัน : กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cimbthaiauto.com // ติดต่อ 0-2180-5555 เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ // Download เอกสารจากเว็บไซต์ และผู้ค้ำประกันกรอกข้อมูลในเอกสารหนังสือให้ความยินยอม //
  เอกสารที่ต้องใช้
  (1) หนังสือยินยอมผู้ค้ำประกันลงนาม
  (2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน จัดส่งทางไปรษณีย์

 • วงเงินเกิน 250,000 บาท มี และ ไม่มี ผู้ค้ำประกัน : กรอกและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้
  (1) คำขอความช่วงเหลือในการผ่อนระยะเวลาชำระสินเชื่อฯ
  (2) บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่าซื้อ
  (3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

 

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน สำหรับวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
 • ลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน WL SOM

 

สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ สินเชื่อบุคคลแคชลิงค์ และ สินเชื่อพรอพเพอร์ตี้โลน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ลบ. หรือพักขำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ
  ลดค่างวดการผ่อนชำระ
 • ลงทะเบียนผ่าน line official account : @cimbthai และเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อ และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน

 

SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน เงื่อนไขการพิจารณาขึ้นอยู่กับระดับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยลูกค้าสามารถติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแล

 

ลูกค้าทั่วไป : 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com หรือ ลงทะเบียนทาง Line : @cimbthai : https://bcrm.line.me/wl/1644250669/l/6230

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ : 0-2180-5555 หรือ www.cimbthaiauto.com

ลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ : 0-2675-6300 หรือ www.worldlease.co.th

===================


20. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้าน

 • พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน) ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

 

ติดต่อที่สาขาของธนาคาร หรือ สำนักงานใหญ่

โทร : 0-2281-1010

ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ : ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์/คุณพีระพงศ์)

ฝ่ายสินเชื่อบ้าน : ต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณธิติกร หรือคุณนิวิมา)

===================


21. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

มาตรการลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

ด้านสินเชื่อ

1. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)

2. ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดได้สูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. PGS ระยะที่ 5-7 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2563

 

ด้านรับประกันการส่งออก

1. ขยายเทอมการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าประกันการส่งออก ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่ม กรณีขยายเทอมไม่เกิน 180 วัน (หากขยายเกิน 180 วันแต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%)

2. เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า ไม่เกินวงเงินรับประกัน

3. ลดระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์-31 กรกฎาคม 2563

 

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านสินเชื่อ

1. ให้สินเชื่อเพิ่ม วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือเพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงงาน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี หลักประกันขั้นต่ำ 40% สำหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้ บสย. ค้ำประกันได้ (โครงการ PGS 8) อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.00%

ระยะเวลาให้บริการ 31 มกราคม-31 ธันวาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2271-3700, 0-2278-0047, 0-2617-2111 ต่อ 4120-4

===================

 

22. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

สินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ (แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563)

 • ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระอัตโนมัติทุกราย *เฉพาะกรณีนี้ ไม่ต้องติดต่อธนาคาร* โดยปรับจาก 10% เหลือ 5% ตั้งแต่ 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2564 และ 8% ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2565

 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 48 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยพิเศษ

 • ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิถุนายน 2563)

 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ

 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ

 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้

 

สินเชื่อบัญชีเรดดี้เครดิต (แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563)

 • ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิถุนายน 2563)

 • ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน

 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ

 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ

 • กรณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้

 

สินเชื่อบุคคลซิตี้ (แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563)

 • เลื่อนชำระค่างวด 3 เดือน
 • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน
 • ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ
 • ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ

 

ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้สินเชื่อคงค้างเป็นรายกรณี
 • เพิ่ม credit facilities ช่วยเหลือสภาพคล่องเป็นรายกรณี

 

ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับมาตรการสามารถติดต่อ

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคาร
- บัตรเครดิตซิตี้และบัญชีเรดดี้เครดิต : 0-2081-1456
- สินเชื่อบุคคลซิตี้ : 0-2081-1556
(จันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
- ลูกค้าธุรกิจ : 0-2232-4200

Call center
- Citi Service : 0-2232-4200
- Call center หลัก : 1588

===================

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand