หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน-ตุลาคม)

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน-ตุลาคม)
เอิงเอย
2 เมษายน 2562 ( 03:29 )
94.6K
54

      พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ โดยสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 และมี หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

เวลา 11.52-12.38 น.

พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

เวลา 17.00 น.

ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา

ในการพิธีทำน้ำอภิเษก

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

เวลา 17.10-22.00 น.

จุดเทียนชัย

 

 

 

 

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 10.00 น.

ดับเทียนชัย เลี้ยงพระ

 

 

 

 

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

เวลา 12.00 น.

เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

เวลา 17.19-21.30 น.

เสกน้ำอภิเษกรวม จากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

เวลา 07.30 น.

แช่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม

ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

เวลา 16.00 น.

พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

 

 

 

 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา 08.19-11.35 น.

จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ

แกะพระราชลัญจกร

จารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.09-20.30 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวาย

ราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์

พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชนุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า

และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เวลา 10.00 น.

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภาพ

พระราชลัญจกร

จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายัง พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงนมัสการ

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ

และพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.19-18.00 น.

จุดเทียนชัย (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

(พระที่นั่งไพศาลทักษิณ)

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

เวลา 10.09-12.00 น.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

เวลา 14.00 น.

เสด็จออกมหาสมาคม

รับการถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.00 น.

เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการ

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

ประกาศองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก 

ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สดับปกรณ์

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

เวลา 18.00 น.

เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช

หมู่พระมหามณเฑียร

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.19-20.30 น.

เฉลิมพระราชมณเฑียร

เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 น.

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย

และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

เลี้ยงพระ เทศน์

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.30 น.

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.30 น.

เสด็จออก ณ สีหบัญชร

พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

เวลา 17.30 น.

เสด็จออกให้ทูตานุฑูต และกงศุลต่างประเทศเฝ้าฯ

ถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

 

 

ปลายเดือนตุลาคม

เวลา 16.00 น.

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก https://phralan.in.th

 

 

เกร็ดน่ารู้อื่นๆ

12 สถานที่สำคัญใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562

 

 

 

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง