รีเซต

ตามรอย คาร์มาทาช Kamar-Taj อาศรมจอมเวทย์จาก Dr.Strange in the Multiverse of Madness

ตามรอย คาร์มาทาช Kamar-Taj อาศรมจอมเวทย์จาก Dr.Strange in the Multiverse of Madness
เอิงเอย
6 พฤษภาคม 2565 ( 17:15 )
19.9K

     จากหนังเรื่องล่าสุดของหมอแปลก Dr.Strange in the Multiverse of Madness ก็เป็นอีกครั้งที่เราจะได้กลับไปเยือน Kamar-Taj หรือคาร์มาทาช ดินแดนที่ซ่อนอยู่อีกมิติในเทือกเขาหิมาลัย และยังเป็นสำนักที่ใช้ฝึกฝนเหล่าจอมเวทย์ด้วย แม้จะเป็นที่ที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ที่นี่ก็ได้ต้นแบบมาจากเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล นั่นเอง ส่วนจะเหมือนหรือต่างจากในหนังมากขนาดไหนลองไปดูกันดีกว่า

 

 

คาร์มาทาช Kamar-Taj สำนักฝึกวิชาของเหล่าจอมเวทย์

 

Dr.Strange in the Multiverse of Madness

รู้จัก คาร์มาทาช Kamar-Taj

 

 

     คาร์มาทาช เป็นที่พำนักหลักของจอมเวทย์สูงสุด หรือ Sorcerer Supreme เป็นชุมชนของเหล่าจอมเวทย์ที่เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์วิชาต่างๆ  และยังเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ตำราเวทย์ รวมถึงหนังสือต่างๆ ที่มีค่า ปรากฎเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange ปี 2016 มีประตูสามบานที่เชื่อมต่อคาร์มาทาชเข้ากับ Sanctums สามแห่งทั่วโลก อันได้แก่ นิวยอร์ก ลอนดอน และฮ่องกง

 

ข้อมูล กาฐมาณฑุ ต้นแบบคาร์มาทาชแห่งประเทศเนปาล

 

     กาฐมาณฑุ (Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย มีประชากรประมาณ 3.2 ล้านคน มีพรมแดนทิศเหนือติดสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้ ตะวันออก และตะวันตกติดสาธารณรัฐอินเดีย แรกเริ่มนั้นที่ตั้งของคาร์มาทาชถูกกำหนดให้เป็นที่ทิเบต แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนมาที่เนปาล เพื่อเลี่ยงการเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลจีน

 

     ในกาฐมาณฑุนั้นเต็มไปด้วยวัด และโบราณสถานมากมายที่ล้วนทำให้นึกถึงคาร์มาทาชได้ทั้งนั้น ขอยกตัวอย่างสถานที่ที่เป็นต้นแบบอย่างชัดเจน ได้แก่

 

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกาฐมาณฑุ

 

1. จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ Kathmandu Durbar Squrare

 

จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Squrare)

 

     จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ ประกอบไปด้วยวัด และปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล ยังเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์อีกด้วย จัตุรัสกาฐดูร์บาร์ มีสถาปัตยกรรมและงานฝีมือของช่างชาวเนวาร์อายุหลายร้อยปี

 

Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com

 

     สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชม ได้แก่ วัดตะเลชุ สร้างโดยกษัตริย์มเหนทรา มัลละ (King Mahendra Malla) และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522 อีกด้วย

=========================

 

2. สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ ดวงตาแห่งปัญญา Swayambhunath /Wisdom Eyes of Nepal

 

 

     เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทว ในปีพ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ที่นี่เคยได้รับความเสียหายในช่วงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน 2015 ทำให้ต้องรื้อโครงสร้างทั้งหมดเหนือโดม และพระธาตุที่อยู่ภายใน

=========================

 

3. วัดเจดีย์โพธินาถ หรือ พุทธนาถ Boudhanath

 

วัดเจดีย์โพธินาถ หรือ พุทธนาถ (Boudhanath)

 

     เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2502 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกขึ้นได้ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522

=========================

 

4. ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ Mount Everest

 

 

     ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ เป็นยอดเขาหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย ถือเป็นจุดแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต โดยชาวเนปาลเรียกยอดเขาเอเวอเรสต์ว่า สครมาตา หมายถึง มารดาแห่งท้องสมุทร ส่วนชาวทิเบตขนานนามยอดเขาแห่งนี้ว่า โชโมลังมา หมายถึง มารดาแห่งสวรรค์ นั่นเอง

 

 

     นักท่องเที่ยวสามารถ นั่งเครื่อง Mountain Flight เครื่องบินเล็ก เพื่อชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้อีกด้วย

=========================

 

5. เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน Patan

 

Popartic / Shutterstock.com

 

     เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปะฏันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุ และได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty)

 

 

     เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนาค่ะ

 

     สักครั้งหนึ่งในชีวิต เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะลองตามรอย Dr.Strange แล้วไปลองเที่ยว กาฐมาณฑุ กันดูบ้าง เพราะนอกจากที่นี่จะได้ขึ้นชื่อว่า เป็นอีกหนึ่งแห่งที่เต็มไปด้วยอารยธรรมที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีมรดกโลกหลายแห่งด้วยกันซ่อนอยู่ รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่น่าหลงใหลอีกด้วย

====================