เคาะแล้ว! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดจองใช้สิทธิ์ 17 พ.ค. 2564 ใช้เที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น

เคาะแล้ว! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดจองใช้สิทธิ์ 17 พ.ค. 2564 ใช้เที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น
Muzika
27 เมษายน 2564 ( 16:37 )
29.2K
1

     อีกหนึ่งโครงการที่หลายๆ คนรอคอยให้มีภาคต่อ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ตอนนี้ได้มีการเสนอรายละเอียดของโครงการออกมาแล้ว เบื้องต้นจะขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ และเริ่มจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป (จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 7 พ.ค. 2564)

 

 

     ล่าสุดทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จะเปิดระบบให้ทำการจองที่พักเพิ่มอีก 2 ล้านห้อง ให้ประชาชนเข้ามาจองใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 17 พ.ค. นี้ โดยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ให้ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายใต้เงื่อนไขใหม่

 

     ทางด้านประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ ต้องมีการสแกนใบหน้าในการใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน และทำการจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อที่ทางธนาคารกรุงไทยจะได้ส่งข้อมูลให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรวจสอบ ทางด้าน e-voucher มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นราเดียว คือ 600 บาทต่อวัน ทั้งวันธรรมดา และวันหยุด   

 

เงื่อนไขใหม่ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

 1. ขยายสิทธิเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านห้อง

       ใช้วงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 5,700 ล้านบาท ในการดำเนินการต่อจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมา 

 2. เปิดให้จองสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

 3. ขยายเวลาใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

       สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564 สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากตัวระบบที่ธนาคารกรุงไทยต้องเร่งดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสหรือทุจริตโครงการฯ แบบที่ผ่านมา

 4. ผู้ประกอบการ ต้องแจ้งจำนวนห้องพัก-ราคาให้กับ ททท.รับทราบ

       สำหรับวิธีการใช้งาน “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 ของทางฝั่งผู้ประกอบการโรงแรม ก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา คือครั้งนี้จะต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง ททท. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ แล้ว ททท. ก็จะเอาข้อมูลห้องพักต่างๆ ที่จดทะเบียนไว้กับทางมหาดไทย มาดูว่าโรงแรมแต่ละแห่งมีจำนวนห้องเท่าไหร่ นอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเรตราคาของห้องพัก (ราคาสูงสุด-ราคาต่ำสุด) ให้ทาง ททท. เพื่อให้ ททท. ตรวจวสอบข้อมูลดังกล่าวด้วย

 5. ผู้ใช้สิทธิ์เข้าพัก ต้องลงทะเบียน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วัน

       สำหรับการใช้งานของประชาชนทั่วไป จะต้องลงทะเบียนกับทางโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการจองที่พักนั้น กำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อที่ธนาคารกรุงไทยจะได้ส่งข้อมูลให้ ททท. จากนั้นทาง ททท. ก็จะได้ตรวจสอบได้ว่าการจองนั้นมีความผิดปกติหรือไม่

 6. ผู้ใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 ต้องสแกนใบหน้า

       สำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ เมื่อมีการเข้าพักในโรงแรมที่จองไว้ ก็จะต้อง “สแกนใบหน้า” ของผู้เข้าใช้สิทธิในโครงการฯ พอสแกนใบหน้าไปแล้ว ก็จะมีข้อมูล GPS ติดไปด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อการใช้งานที่โปร่งใสมากขึ้น

 7. E-Voucher ปรับปรุงใหม่ มีเฉพาะราคา 600 บาท เท่านั้น

       สำหรับการใช้เคูปอง หรือ E-Voucher ซึ่งแต่เดิมเคยกำหนดไว้ 900 บาทในวันธรรมดา และ 600 บาทในวันหยุด แต่ในการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ครั้งนี้ จะปรับมูลค่าเป็น 600 บาทต่อวัน ราคาเดียวเท่านั้น ไม่มีราคาอื่น

 8. ต้องท่องเที่ยวและพักแรมข้ามจังหวัดเท่านั้น

       ส่วนกรอบพื้นที่ในการเดินทางท่องเที่ยว จากเดิมเคยระบุไว้ว่าสามารถใช้สิทธิท่องเที่ยวพักแรมในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาได้ แต่ครั้งนี้มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ว่า ต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น 

====================