รีเซต

วัดชัยสิทธาวาส วัดดัง ปทุมธานี ไหว้พระใกล้กรุงเทพ สักการะ เสด็จเจ้าปู่ท้าวพญายมราช

วัดชัยสิทธาวาส วัดดัง ปทุมธานี ไหว้พระใกล้กรุงเทพ สักการะ เสด็จเจ้าปู่ท้าวพญายมราช
SummerB
2 สิงหาคม 2565 ( 14:15 )
7.5K

     ปทุมธานี เป็นแหล่งรวม วัดดัง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายแห่ง หนึ่งในนั้นก็คือ วัดชัยสิทธาวาส ที่เที่ยวปทุมธานี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการมากราบไหว้ เสด็จเจ้าปู่ท้าวพญายมราช และ ท้าวเวสสุวรรณ เชื่อว่าหากใครได้มากราบไหว้แล้วก็จะพบกับโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง เหมาะกับการไป ไหว้พระใกล้กรุงเทพ ในวันหยุดเป็นอย่างมากค่ะ

 

วัดชัยสิทธาวาส ที่เที่ยวปทุมธานี

ขอพร เสด็จเจ้าปู่ท้าวพญายมราช และ ท้าวเวสสุวรรณ

 

ประวัติ วัดชัยสิทธาวาส

 

      วัดชัยสิทธาวาส ตั้งอยู่ใน ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เดิมมีชื่อว่า วัดป่า เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2400 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดชัยสิทธาวาส" นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา มีชื่อเสียงในเรื่องของการมากราบไหว้ เสด็จเจ้าปู่ท้าวพญายมราช ที่อัญเชิญมาประดิษฐานที่ ศาลเสด็จเจ้าปู่พญายมราช นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน ท้าวเวสสุวรรณ รวมถึง หลวงพ่อโชคดี ที่ประดิษฐานใน อุโบสถมหาอุตม์ ด้วยค่ะ

 

สักการะ สเด็จเจ้าปู่พญายมราช และ ท้าวเวสสุรรณ

 

 

      เมื่อมาถึงวัดชัยสิทธาวาส ผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมมาไหว้ เสด็จเจ้าปู่ท้าวพญายมราช และ ท้าวเวสสุวรรณ ที่ประดิษฐานอยู่ใน ศาลเสด็จเจ้าปู่พญายมราช เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่แล้วจะขอพรในเรื่องโชคลาภ เงินทอง การงาน และสุขภาพ เพื่อให้แคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง นอกจากจะไหว้องค์ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ที่นี่ยังมีเสด็จเจ้าปู่ท้าวพญายมราช และท้าวเวสสุวรรณให้เช่ากลับไปเคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ

 

 

กราบ หลวงพ่อโชคดี ที่ อุโบสถมหาอุตม์

 

 

       ภายในวัดยังมี อุโบสถมหาอุตม์ เป็นสถานที่สำคัญซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 เพื่อทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังตามความเชื่อของคนสมัยก่อน และยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โครงสร้างของอุโบสถนั้นไม่มีโครงสร้างจากเหล็ก แต่ก่อด้วยอิฐแบบสมัยโบราณ ด้านในประดิษฐาน หลวงพ่อโชคดี เป็นองค์พระประธาน พร้อมกับมีการสักการะกราบไหว้ท่านด้วย เรือ และ ดอกบัว สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนที่ต้องเดินทางมายังวัดแห่งนี้ด้วยเรือ เชื่อว่าหากมากราบไหว้ท่านก็จะพบกับความโชคดี และความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ

 

 

       ส่วนลานด้านนอกเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปพระอรหันต์ 80 องค์ ซึ่งเป็นพระอสีติมหาสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของสติปัญญาของแต่ละองค์ พวกเราสามารถเดินชม ศึกษาเรียนรู้เกร็ดประวัติคร่าวๆ ของพระอรหันต์แต่ละองค์ได้จากป้ายด้านหน้า รวมถึงเรียนรู้เกร็ดประวัติพุทธศาสนาไปในตัว

 

วัดชัยสิทธาวาส วัดดัง ปทุมธานี

 

       นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า หากได้ทำพิธีลอดผ่านใต้โบสถ์มหาอุตม์ก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วย ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวปทุมธานีแล้ว ก็อย่าลืมแวะมาทำบุญ ไหว้หลวงพ่อโชคดี และสักการะ เสด็จเจ้าปู่ท้าวพญายมราช และ ท้าวเวสสุวรรณ ด้วยนะคะ

 

ข้อมูล วัดชัยสิทธาวาส ปทุมธานี