รีเซต

แอ่ว เชียงใหม่ ชมความงดงาม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

แอ่ว เชียงใหม่ ชมความงดงาม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
เอิงเอย
27 ตุลาคม 2559 ( 08:50 )
18.6K

หน้าหนาวปีนี้ หลายคนคงมีแพลนในใจเป็น เชียงใหม่ อยู่บ้างแน่ๆ วันนี้เราเลยจะขอพาไปเที่ยวชมความสวยงามของ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ที่สวย เต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว และอากาศดีทุกฤดูที่ เชียงใหม่ กันค่ะ

 

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บน ดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.2504 และพระราชทานนาม พระตำหนักองค์นี้ว่า “ภูพิงคราชนิเวศน์”

พระตำหนักมีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ แบ่งเป็นบริเวณที่เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ 200 ไร่ และความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,373,197 เมตรเลยทีเดียวค่ะ ทำให้ที่นี่อากาศดีคลอดทั้งปี

 

saiko3p / Shutterstock.com

 

Sirichai Puangsuwan / Shutterstock.com

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ผู้คนพลเมืองยังดำรงรักษาจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้

 

โดยจุดเยี่ยมชมใน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีดังนี้

(แผนผังสถานที่จาก bhubingpalace)

 

1. เรือนปีกไม้ เป็นเรือนที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หรือพระราชอาคันตุกะและผู้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พัก

 

2. เรือนรับรอง เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบไทยประยุกต์ใช้เป็นที่พักของพระราชอาคันตุกะ และข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่รับรองแขกในระหว่างที่รอเข้าเฝ้าฯด้วย

 

Sirichai Puangsuwan / Shutterstock.com

 

 

3. พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีลักษณะเป็นแผนผังแบบเรือนไทยภาคกลาง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นไทยประเพณีประยุกต์ ก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูงหลังคาทรงไทย ภายในประกอบไปด้วยท้องพระโรง ห้องเสวย ห้องบรรทม และห้องสรง สำหรับพระราชอาคันตุกะ ตั้งอยู่คนละด้าน มีเฉลียงใหญ่ และพลับพลาหอนกเป็นที่ประทับทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ ชั้นบนเป็นที่ประทับ ชั้นล่างเป็นที่อยู่ของมหาดเล็ก และคุณข้าหลวง ออกแบบแปลนโดย หม่อมเจ้า สมัยเฉลิม กฤดากร สถาปนิกพิเศษ กรมศิลปากร ออกแบบรูปด้าน โดยหม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ เกษมศรี

 

Sirichai Puangsuwan / Shutterstock.com

 

4. พลับพลาผาหมอนแและสวนเฟิร์น เป็นเนินเขาเตี้ยๆ แต่เดิมปลูกสวนป่าธรรมชาติ มีกระท่อมแบบชาวเขา ให้เป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบทและเสวยพระกระยาหารในบางครั้ง

 

 

5. อ่างเก็บน้ำ / น้ำพุ “ทิพย์ธาราของปวงชน” เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ใในบริเวณพระตำหนัก ริมอ่างเก็บน้ำด้านข้างมีพลับพลาที่ประทับ สร้างด้วยไม้สักทอง รอบๆอ่างเก็บน้ำจะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จัดเป็นทั้งแบบประดิษฐ์และแบบธรรมชาติ

 

6. พระตำหนักสิริส่องภูพิงค์ มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “พระตำหนักยูคาลิปตัส” ก่อสร้างตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้นำไม้ยูคาลิปตัสาทดลองใช้ประโยชน์ ในการก่อสร้างที่พักอาศัยในรูปแบบ log Cabin

 

7. พระตำหนักพยัคฆ์สถิต เป็นพระตำหนักยูคาลิปตัสแบบ Log Cabin อีกหลังหนึ่ง เพื่อพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำหรับทรงใช้เป็นทีประทับ

 

8. พระตำหนักพฤกษาวิสุทธิคุณ เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่บนเนิน เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

 

 

9. สวนสุวรี เป็นสวนกุหลาบที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระเสาวนีย์ให้ดำเนินการจัดสร้างเพื่อเป็นการรำลึกถึง ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ นางสนองพระโอษฐ์ที่ถึงอนิจกรรมไปแล้ว

 

10. หอพระ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ทรงสักการะ เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม เป็นหอขนาดเล็กแบบไทยล้านนาประยุกต์ ยกพื้น

 

 

การเที่ยวชมภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สามารถเลือกเดินชมตลอดเส้นทาง หรือจะเลือกนั่งรถ ซึ่งจะมีพลขับที่ดูแลตลอดเส้นทาง พร้อมแนะนำจุดต่างๆ สามารถแวะถ่ายรูปได้ และต้องกำชับเรื่องการแต่งกาย ขอให้แต่งกายสุภาพนะคะ ขาสั้น สายเดี่ยว ใส่เข้าไม่ได้ จะมีบริการผ้าถุงและเสื้อคลุมทางด้านน้าด้วย

 

 

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาทำการ (ทุกวัน) 08.30 – 16.30 น.

โทร.0-5322-3065

จำหน่ายบัตรทุกวัน เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น.

 

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็กนักเรียน 10 บาท
ชาวต่างชาติ 50 บาท

 

– งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม (มีประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


– กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด Please show respect by dressing properly
มีบริการเช่าผ้าด้านใน ก่อนเข้าชมบริเวณพระตำหนัก เสื้อ (Shirt) 20 บาท ผ้าถุง (Skirt) 20 บาท กางเกง (Pants) 10 บาท

– ห้ามเข้าแปลงดอกไม้และสนามหญ้า, ห้ามเด็ดดอกไม้


– ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด


– ห้ามนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าโดยเด็ดขาด

– มีบริการรถไฟฟ้านำเที่ยว (บริษัทเอกชน) ค่าบริการ 300 บาท/คัน (นั่งได้ไม่เกิน 3 ท่าน)

 

 

ที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่น่าสนใจอื่นๆ

เจดีย์คู่ “พ่อและแม่” ที่ ดอยอินทนนท์ ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจรดดิน

 

10 ที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่ต้องไปเช็คอิน

 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com