รีเซต

รวมเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน เมษายน 2564 สายการบินไหนให้เลื่อนวันเดินทางได้บ้าง?

รวมเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน เมษายน 2564 สายการบินไหนให้เลื่อนวันเดินทางได้บ้าง?
Muzika
21 เมษายน 2564 ( 11:11 )
53.9K

     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายๆ คนน่าจะอยากเลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 แต่ละสายการบินในประเทศก็ได้ทยอยออกมาตรการ เพื่อให้ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วสามารถเลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือเก็บเป็นเครดิตได้ โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเจ้า ดังนี้

 

 

รวมสายการบินในประเทศ เปิดให้เลื่อนตั๋วช่วงเมษายน 2564

 

1. สายการบินไทยสมายล์ Thai Smile Airways

 

     จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทางสายการบินไทยสมายล์จึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือ สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ( หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

 

Thai Smile Airways ประกาศช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

 1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ชำระส่วนต่างราคา (หากมี)

 2. เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564 หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/Refund และเลือกเหตุผลการขอคืนเงิน ระบุ COVID-19

 

สอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่

 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง
 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com

====================

 

2. สายการบินสายการไทย ไลอ้อน แอร์ Thai Lion Air

 

     สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2564  สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

 

เงื่อนไขเลื่อนตั๋วเครื่องบินช่วงสงกรานต์ ไทย ไลอ้อน แอร์

 

 1. ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้ เปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564, 30 เมษายน 2564 - 5 พฤษภาคม 2564 และ 3 - 6 มิถุนายน 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง**

 2. ผู้โดยสารสามารถทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ได้ โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางภายในวันที่ 9 - 20 เมษายน 2564 เท่านั้น

 3. หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

 4. ผู้โดยสารสามารถทำรายการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยตัวเองผ่าน www.lionairthai.com โดยมีขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเอง ด้วยตนเองดังนี้
  - ขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell)  https://www.facebook.com/1419716278252969/posts
  - ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเทียวบินด้วยตนเอง  https://www.facebook.com/1419716278252969/posts
  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน

 5. ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้

 6. ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจำนวน

 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

====================

 

3. สายการบินนกแอร์ Nok Air

 

     บินนกแอร์สบายใจกว่า พร้อมมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 8 -30 เมษายน 2564 มีนโยบายความช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

 

 

 1. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง
      - หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      - วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

 2. สามารถขยายวันเดินทางได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
      - หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      - วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

 3. สามารถเก็บเป็นวงเงินบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
      - หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      - วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ Nok Air Call Center 1318, จุดจำหน่ายบัตรโดยสารนกแอร์ที่สนามบิน หรือกรอกแบบฟอร์ม Google Form ผ่าน  https://forms.gle/16Q4pku7wzyayX4S9 โดยทางสายการบินจะยืนยันการเปลี่ยนการเดินทางทางอีเมล์ หรือ SMS
 • สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางที่บินเข้า-ออกเขตพื้นที่สีแดง ยกเว้นเส้นทางบินข้ามภาค
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

====================

 

4. สายการบินแอร์เอเชีย Air Asia

 

     สายการบินแอร์เอเชีย ขยายระยะเวลาสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 

 

 • สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดเดินทางภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อาจมีค่าส่วนต่างราคาค่าโดยสาร) ผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง หรือผ่าน AVA
 • ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่ต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และต้องดำเนินการไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก! https://air.asia/8rB9J

 

*กำหนดการเดินทางล่าสุดต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ระบุไว้  และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
#ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางด้วยความห่วงใยจากairasia

====================

 

5. สายการบินไทยเวียตเจ็ท Vietjet

 

     มาตรการดูแลผู้โดยสารไทยเวียตเจ็ท จากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 10 เม.ย. 64 และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 12 – 30 เม.ย.64 สามารถเลือกได้ 2 แบบ

 

 

 • เปลี่ยนวันเดินทาง ฟรี 1 ครั้ง ในเส้นทางบินเดิม ไม่มีค่าธรรมเนียม และส่วนต่างค่าโดยสาร โดยวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 
 • เลือกรับ Credit Voucher เพื่อเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ใช้จองในครั้งต่อไป (เส้นทางเดิมหรือเส้นทางใหม่ก็ได้) โดยมีอายุใช้งานถึงวันที่ 31 ก.ค. 64
 • ไม่ต้องเสียเวลารอสาย เลือกรับแบบไหน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลย ที่ https://bit.ly/2L6Yv4z

====================

 

6. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส Bangkok Airways

 

     ตามที่จังหวัดต่าง ๆ ได้ออกประกาศแจ้ง มาตรการการเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ทางบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส คำนึงถึงผลกระทบของผู้โดยสาร ที่อาจจะได้รับจากการเดินทาง จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารในประเทศไทย ก่อนหรือภายในวันที่ 17 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

 • สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
 • สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นรูปแบบทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com/travel-voucher

 

     ทั้งนี้ กรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L

 • ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
 • PG Live Chat: https://bit.ly/3hXocjG
 • สำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส https://www.bangkokair.com/our-offices

 

     ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

     บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด  บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

 

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<