รวมเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน สงกรานต์ 2564 สายการบินไหนให้เลื่อนวันเดินทางได้บ้าง?

รวมเงื่อนไข เลื่อนตั๋วเครื่องบิน สงกรานต์ 2564 สายการบินไหนให้เลื่อนวันเดินทางได้บ้าง?
Muzika
10 เมษายน 2564 ( 10:22 )
12.4K

     จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายๆ คนน่าจะอยากเลื่อนตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 แต่ละสายการบินในประเทศก็ได้ทยอยออกมาตรการ เพื่อให้ผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วสามารถเลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือเก็บเป็นเครดิตได้ โดยมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเจ้า ดังนี้

 

 

รวมสายการบินในประเทศ เปิดให้เลื่อนตั๋วช่วงสงกรานต์ 2564

 

1. สายการบินไทยสมายล์ Thai Smile Airways

 

     จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทางสายการบินไทยสมายล์จึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือ สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ( หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

 

Thai Smile Airways ประกาศช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

 1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ชำระส่วนต่างราคา (หากมี)

 2. เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564 หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/Refund และเลือกเหตุผลการขอคืนเงิน ระบุ COVID-19

 

สอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่

 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง
 • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com

====================

 

2. สายการบินสายการไทย ไลอ้อน แอร์ Thai Lion Air

 

     สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2564  สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

 

 

 1. ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้ เปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564, 30 เมษายน 2564 - 5 พฤษภาคม 2564 และ 3 - 6 มิถุนายน 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง**

 2. ผู้โดยสารสามารถทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ได้ โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางภายในวันที่ 9 - 20 เมษายน 2564 เท่านั้น

 3. หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

 4. ผู้โดยสารสามารถทำรายการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยตัวเองผ่าน www.lionairthai.com โดยมีขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเอง ด้วยตนเองดังนี้
  - ขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell)  https://www.facebook.com/1419716278252969/posts
  - ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเทียวบินด้วยตนเอง  https://www.facebook.com/1419716278252969/posts
  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน

 5. ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้

 6. ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจำนวน

 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

====================

 

3. สายการบินนกแอร์ Nok Air

 

     บินนกแอร์สบายใจกว่า พร้อมมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 8 -30 เมษายน 2564 มีนโยบายความช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

 

 

 1. สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง
      - หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      - วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

 2. สามารถขยายวันเดินทางได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
      - หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      - วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

 3. สามารถเก็บเป็นวงเงินบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
      - หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
      - วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ Nok Air Call Center 1318, จุดจำหน่ายบัตรโดยสารนกแอร์ที่สนามบิน หรือกรอกแบบฟอร์ม Google Form ผ่าน  https://forms.gle/16Q4pku7wzyayX4S9 โดยทางสายการบินจะยืนยันการเปลี่ยนการเดินทางทางอีเมล์ หรือ SMS
 • สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางที่บินเข้า-ออกเขตพื้นที่สีแดง ยกเว้นเส้นทางบินข้ามภาค
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

====================

 

4. สายการบินแอร์เอเชีย Air Asia

 

     สายการบินแอร์เอเชีย ให้เปลี่ยนวันและเวลาเดินทางได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน ผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง

 

 

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

 • เฉพาะเที่ยวบินรหัส FD (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) AK และ QZ เท่านั้น
  - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งไว้ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง
  - สำหรับเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางระหว่าง 3 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564 โดยวันเดินทางใหม่ที่เลือกต้องอยู่ภายใน 30 กันยายน 2564
 • เที่ยวบินภายในประเทศรหัส FD:
  - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการสำรองที่นั่งระหว่าง 1 ม.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564 
  - เฉพาะเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางตั้งแต่ 9 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564 โดยวันเดินทางใหม่ต้องไม่เกิน 30 มิ.ย. 2564
  เที่ยวบินรหัส Z2 เท่านั้น:
  - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งไว้ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง
  - สำหรับเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางระหว่าง 3 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564 โดยวันเดินทางใหม่ที่เลือกต้องอยู่ภายใน 31 ธันวาคม 2564
 • ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง
 • หากเที่ยวบินใหม่ที่เลือกมีราคาค่าโดยสารน้อยกว่าเที่ยวบินเดิมที่ถูกยกเลิก ผู้โดยสารจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างราคาค่าโดยสารคืน
 • หากเที่ยวบินใหม่ที่เลือกมีราคาค่าโดยสารสูงกว่าเที่ยวบินเดิมที่ถูกยกเลิก ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสารจนเสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงจะได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชียเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วบินบุฟเฟต์แอร์เอเชีย (AirAsia Unlimited Pass) และเที่ยวบินที่ไม่ได้ให้บริการโดยแอร์เอเชีย
 • สำหรับแพ็กเกจSNAP สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ในส่วนโรงแรม วันที่เข้าพักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • การเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าผู้โดยสารจะได้รับเอกสารการเดินทางใหม่
 • การเปลี่ยนวัน/เวลาเดินทางของเที่ยวบินต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินเดิม ยกเว้นเที่ยวบินรหัส Z2 (ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง) และเที่ยวบินรหัส i5 (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง)
 • ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้
 • การเปลี่ยนวันเดินทางต้องดำเนินการโดยล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิก BIG
 • สามารถดำเนินการได้ผ่าน เมนูจัดการบุ๊คกิ้ง ที่เว็บไซต์ airasia.com หรือผ่านแอพลิเคชั่นแอร์เอเชียเท่านั้น
 • ข้อเสนอดังกล่าวเฉพาะการสำรองที่นั่งออนไลน์โดยตรงผ่านเว็บไซต์ airasia.com โดยไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ ข้อเสนอการช่วยเหลือสำหรับการสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางการสำรองที่นั่งของท่าน
 • หากบริการอาหารและเลือกที่นั่งล่วงหน้าที่ท่านได้เลือกไว้ไม่มีให้บริการในเที่ยวบินใหม่ หรือไม่ได้ถูกโอนไปเที่ยวบินใหม่โดยอัตโนมัติ ท่านจะต้องดำเนินการสั่งอาหารและเลือกที่นั่งใหม่อีกครั้งขณะทำการเปลี่ยนเที่ยวบิน ขณะที่น้ำหนักสัมภาระที่ซื้อล่วงหน้าจะถูกโอนไปยังเที่ยวบินใหม่โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ อาจมีค่าส่วนต่างราคาเพิ่มเติม
 • บริการเสริมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของแต่ละเที่ยวบิน
 • หากท่านซื้อสินค้าผ่าน OURSHOP กรุณาตรวจสอบ คำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่.
 • หากท่านได้จองโรงแรมไว้ กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าผ่านเว็บไซต์ https://support.airasia.com แล้วเลือกพูดคุยกับ AVA (Chat with AVA) และเลือกโรงแรม (Hotels)
 • หากท่านได้ซื้อประกันภัยการเดินทางจากแอร์เอเชีย กรุณาตรวจสอบ คำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่.
 • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน

====================

 

5. สายการบินไทยเวียตเจ็ท Vietjet

 

     มาตรการดูแลผู้โดยสารไทยเวียตเจ็ท จากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 10 เม.ย. 64 และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 12 – 30 เม.ย.64 สามารถเลือกได้ 2 แบบ

 

 

 • เปลี่ยนวันเดินทาง ฟรี 1 ครั้ง ในเส้นทางบินเดิม ไม่มีค่าธรรมเนียม และส่วนต่างค่าโดยสาร โดยวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 
 • เลือกรับ Credit Voucher เพื่อเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ใช้จองในครั้งต่อไป (เส้นทางเดิมหรือเส้นทางใหม่ก็ได้) โดยมีอายุใช้งานถึงวันที่ 31 ก.ค. 64
 • ไม่ต้องเสียเวลารอสาย เลือกรับแบบไหน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลย ที่ https://bit.ly/2L6Yv4z

====================

 

6. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส Bangkok Airways

 

     มาตรการดูแลผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารก่อนหรือภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

 

 

 • เปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง*
 • ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง) โดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ www.bangkokair.com/tha/travel-voucher 

 

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน 

     เนื่องจากในช่วงนี้มีผู้โดยสารติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในทุกช่องทาง อาจทำให้ต้องรอสายหรือรอคิวการติดต่อนานกว่าปกติ ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ โปรดวางใจว่าการร้องขอของท่านจะได้รับการดูแลทั้งหมด ทางสายการบินต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด

 

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง