รีเซต

วัดมหาธาตุ อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ เศียรพระพุทธรูปร้อยปีในรากไม้ สุด Unseen

วัดมหาธาตุ อยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ เศียรพระพุทธรูปร้อยปีในรากไม้ สุด Unseen
เอิงเอย
6 มิถุนายน 2566 ( 15:19 )
150.3K
1

      เราใช้เวลาวันหยุดนี้ ขับรถเที่ยวใกล้กรุงเทพ ไปกันที่ วัดมหาธาตุ อยุธยา ซึ่งการเดินทางของเราในวันนี้ได้เริ่มขึ้น ด้วยแรงบันดาลใจจากโปสการ์ดแผ่นหนึ่งที่เป็นรูปของ เศียรพระพุทธรูปซึ่งถูกรากไม้ขึ้นมาปกคลุม รู้สึก Unseen มากๆ เลยค่ะ ตามเรามา เที่ยวอยุธยา เช้าไปเย็นกลับ ชมความสวยงามของ มรดกโลก แห่งนี้ไปพร้อมๆ กันได้เลยค่ะ

 

วัดมหาธาตุ อยุธยา
ไหว้พระอยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ

      ทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวที่ อยุธยา จะรู้สึกได้ถึงความมีเสน่ห์และมนต์ขลังของความเป็นกรุงเก่าแทบทุกครั้ง บ่อยครั้งที่อยากจะย้อนอดีตนั่งไทม์แมชชีนกลับไปดูว่า บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยเจดีย์ทองเหลืองอร่ามไปทั้งเมืองเหมือนในจดหมายเหตุต่างๆ ของทั้งชาวไทย และชาวฝรั่งในสมัยนั้นบันทึกไว้มีหน้าตาเป็นแบบไหน งดงามขนาดไหน... และในวันนี้ ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นภาพสมัยกรุงศรีอยุธยาในยุครุ่งเรือง แต่เราเองก็ยังได้เห็น โบราณสถานเก่าแก่ต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นหนึ่งใน มรดกโลกของประเทศไทย กันอยู่ค่ะ

 

Ahmet Cigsar / Shutterstock.com

 

      จุดหมายของเราในวันนี้ก็คือที่ วัดมหาธาตุ อยุธยา ซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งวัดมหาธาตุแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ในสมัยนั้น โดยต่อมา วัดมหาธาตุ ก็ได้ถูกทำลายลงหลังจากสงครามการเสียกรุงในครั้งที่ 2 นั่นเอง

 

เที่ยวใกล้กรุงเทพ วัดมหาธาตุ อยุธยา เศียรพระพุทธรูปในรากไม้

 

      บริเวณด้านหน้าของวัดมหาธาตุ จะเป็นโซนขายของที่ระลึก และของอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะ ถัดมาจะเป็นโซนที่ขายตั๋วเข้าชม เข้ามาด้านใน แต่ละจุดที่มีความสำคัญภายในวัด จะมีป้ายแนะนำความเป็นมา และความสำคัญบอกให้แก่นักท่องเที่ยว ตอนนี้ยิ่งไฮเทคไปกว่าเดิม เพราะสามารถรับเครื่องโสตทัศนศึกษาซึ่งสามารถฟังได้หลายภาษาบริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมหาธาตุ

 1. พระปรางค์ขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันพังทลายลงมาหมดแล้ว แต่ราชทูตลังกาที่ได้เคยมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไว้ว่า ที่ฐานของพระปรางค์ มีรูปราชสีห์ หมี หงส์ นกยูง กินนร โค สุนัขป่า กระบือ มังกร เรียงรายอยู่โดยรอบ รูปเหล่านี้อาจหมายถึงสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่รายล้อมอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล

 2. เจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน 4 ชั้น 8 เหลี่ยม ชั้นบนสุดประดิษฐานปรางค์ขนาดเล็ก ซึ่งเจดีย์องค์นี้จัดว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกตา พบเพียงองค์เดียวในอยุธยา

 3. วิหารที่ฐานชุกชี ของพระประธานในวิหาร กรมศิลปากรพบว่ามีผู้ลักลอบขุดลงไปลึกถึง 2 เมตร จึงดำเนิน การขุดต่อไปอีก 2 เมตร พบภาชนะดินเผาขนาดเล็ก 5 ใบ บรรจุแผ่นทองเบาๆ รูปต่างๆ

 4. พระปรางค์ขนาดกลาง ภายในพระปรางค์ มีภาพจิตรกรรม เรือนแก้วซึ่งเป็นตอนหนึ่งในพุทธประวัติ

 5. ตำหนักพระสังฆราช บริเวณพื้นที่ว่างทางด้านทิศตะวันตก เป็นสถานที่ที่เป็นที่ตั้งพระตำหนักพระสังฆราช ราชทูตลังกาได้บอกไวว่า เป็นตำหนักที่สลักลวดลายปิดทอง มีม่านปักทอง พื้นปูพรม มีขวดปักดอกไม้เรียงราย เป็นแถวเพดานแขวนอัจกลับ (โคม) มีบังลังก์ 2 แห่ง

 6. เศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ โดยเศียรพระพุทธรูปนี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตา จนเลื่องลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของวัดมหาธาตุ โด่งดังไปทั่วโลก

 

ที่เที่ยวอยุธยา วัดมหาธาตุ ไหว้พระอยุธยา

ประวัติวัดมหาธาตุ

     วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ.1917 แต่ไม่แล้วเสร็จดี พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน จึงได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้น ในสมัยของ สมเด็จพระราเมศวร ค่ะ อีกทั้งได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระปรางค์ประธาน และอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุ เมื่อปี พ.ศ.1927 ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ทำให้ที่นี่เป็นวัดสำคัญอย่างมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา

     นอกจากนี้ วัดมหาธาตุ ยังเป็นสถานที่สำคัญในการจัดพระราชพิธีต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางของพระนครอีกด้วย

 

 

    ในสมัย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ยอดพระปรางค์องค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาแลง ได้ทลายลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ แต่ยังไม่ได้ซ่อมแซมในรัชกาลนั้น ต่อมา สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงบูรณะใหม่ รวมเป็นความสูง 25 วา เมื่อปี พ.ศ.2176

      และในสมัย สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ.2275-2301 จนถึงช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดมหาธาตุโดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังและถูกทิ้งร้าง

 

 

การเดินทางไปวัดมหาธาตุ

      จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยา ข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงไปจนถึงสี่แยกไฟ แดงที่ 2 เลี้ยวขวาตรงไป ผ่านบึงพระราม จะเห็นวัดมหาธาตุอยู่ทางซ้ายมือ

 

ข้อมูล วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา

 • ที่อยู่ : ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/fmfeaY4x6YyfLiSX6
 • เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.
 • โทร : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 0-3524-2286
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/AY.HI.PARK