รีเซต

กลับจากญี่ปุ่นต้องทำไง ? ตอบคำถามคาใจมาตรการการคัดกรอง ไวรัสโคโรนา COVID-19

กลับจากญี่ปุ่นต้องทำไง ? ตอบคำถามคาใจมาตรการการคัดกรอง ไวรัสโคโรนา COVID-19
Muzika
19 กุมภาพันธ์ 2563 ( 10:38 )
20.5K
5

     หลังจากทางกระทรวงสาธารณสุขไทยได้ออกคำเตือน ไม่จำเป็นอย่าไปญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเก๊า ฮ่องกง เสี่ยงไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนที่มีกำหนดการไปเที่ยวประเทศข้างต้นรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมาก แต่เพื่อความชัดเจน ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตอบคำคามเพิ่ม ว่า

 

 

หลังไทยประกาศเพิ่มการคัดกรองในผู้เดินทางจากญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มาตรการใดบ้างที่กระทรวงจะทำ ?"

 

คำตอบ : “กระทรวงสาธารณสุขไทยใช้มาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกับการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ได้แก่

 

  • การคัดกรองก่อนขึ้นเครื่องบิน และระหว่างอยู่บนเครื่องบิน โดยบุคลากรของสายการบิน

  • เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติในประเทศไทย ผู้เดินทางจะถูกตรวจคัดกรองตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดโดยเครื่องวัดอุณหภูมิ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องบริเวณประตูผู้โดยสารขาเข้า และจุดที่กำหนด

  • สำหรับเด็ก และผู้พิการ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น หรือในบางจุดผ่านพรมแดน ผู้เดินทางจะได้รับการตรวจโดยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ

  • หากพบว่า ผู้เดินทาง มีไข้ ร่วมกับอาการโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจผู้เดินทางจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่กำหนด

 

 

  • ทั้งนี้ ไทยไม่มีนโยบายกักกันผู้โดยสารที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น

  • ผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น หากตรวจพบว่ามีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจจะถูกแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังพบมีไข้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

  • หากไม่มีไข้ เจ้าหน้าที่แนะนำให้สังเกตอาการป่วยเป็นเวลา 14 วันและกลับบ้านได้

  • กรณีที่กลับบ้านแล้ว หากมีไข้หรืออาการป่วยภายใน 14 วัน ให้รีบมาพบแพทย์หรือโทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

  • อนึ่ง ผู้ที่ลงจากเรือสำราญ Diamond Princess และเรือสำราญอื่นๆ หากจะเข้าประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคเป็นการเฉพาะสำหรับกรณีเรือสำราญ

===============