ไหว้พระ 9 วัด ชัยนาท อิ่มบุญสุขใจ เที่ยวใกล้กรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด ชัยนาท อิ่มบุญสุขใจ เที่ยวใกล้กรุงเทพ
aichan
10 กุมภาพันธ์ 2560 ( 08:00 )
14.1K

ชวนไปไหว้พระ 9 วัด ที่ ชัยนาท อีกหนึ่งจังหวัดที่มีวัดวาอารามสวยงาม สามารถจัดทริปแบบวันเดียว เยือนวัดต่างๆ ทำบุญไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับรองว่ากลับจากทริปนี้ อิ่มบุญสุขใจกันทุกคนอย่างแน่นอน

 

1.วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว)

วัดปทุมธารามสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพุทธสาวก ประดิษฐาน ณ บุษบก บนยอด พระมหาธาตุเจดีย์ศรีชัยนาท เจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด กราบรูปเหมือน พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ) อดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดัง ซึ่งชาวชัยนาทเคารพนับถือ อธิษฐานขอพร พระพุทธศากยมุนี ศรีประทานพร พระพุทธรูปปางประทานพรสีทององค์ใหญ่ ให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ

การเดินทาง : อ.วัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ถ.รพช.ชน.2030 อยู่ใกล้ รร.วัดหนองบัว

GPS N: 15.28962 E: 100.01124

 

 

2.วัดปากคลองมะขามเฒ่า

วัดปากคลองมะขามเฒ่ากราบรูปหล่อ ลอดใต้ฐานหุ่นขี้ผึ้ง สัมผัสไม้เท้าประจำตัวของ พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข เกสโร) พระเกจิผู้มีชื่อเสียงด้านมหาพุทธาคม ขอพรให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย จากนั้นชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีพระหัตถ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในอุโบสถ ซึมซับทัศนียภาพสวยสงบบริเวณปากคลองมะขามเฒ่า ณ พระวิหารริมน้ำ วิมลคุณากร

การเดินทาง : อ.วัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.5023 ตั้งอยู่ถัดจากวัดสิงห์ไปไม่ไกล

GPS N: 15.26254 E: 100.05696

 

 

3.วัดทรงเสวย

วัดทรงเสวยตามรอยเสด็จประพาสต้น ชมของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งทางวัดได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค เพื่อพักเสวยพระกระยาหารและประทับแรม บริเวณท่าน้ำหน้าวัด ในปี พ.ศ. 2450 ณ ศาลาพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 5 สักการะ พระพุทธสุวรรณมหาชัยมุนี (หลวงพ่อทอง) พระประธานในอุโบสถ ใครอยากสมหวังเรื่องการค้าขาย ต้องขอพร เทพทันใจ (มหานัทโปตะถ่องโป๊ะโป๊ะจี) บนศาลาไม้หลังใหญ่

การเดินทาง : อ.วัดสิงห์ จาก ทล.3183 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.4053 วัดตั้งอยู่ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน

GPS N: 15.16100 E: 100.05391

 

 

4.วัดธรรมามูลวรวิหาร

วัดธรรมามูลชมใบเสมาศิลาทรายแดง สลักลวดลายกนก รอบอุโบสถอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 นมัสการ หลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐานดอกบัว กลางพระหัตถ์ขวาปรากฏรูปธรรมจักร พุทธศิลป์ผสมผสานระหว่างศิลปะเชียงแสนตอนปลาย สุโขทัยตอนต้นและอยุธยา พิชิตบันได 565 ขั้น ไปขอพร หลวงพ่อนาค ให้ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนและหน้าที่การงาน ภายในวิหารหลังน้อย บนยอดเขาธรรมามูล

การเดินทาง : อ.เมือง จาก ทล.1 เลี้ยวเข้า ทช.ชน.1021 วัดตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานธรรมจักร)

GPS N: 15.24871 E: 100.08375

 

 

5.วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง)

วัดเขาพลองสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระธาตุเจดีย์ กราบขอพร พระพุทธอริยธัมโม พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์อิ่มเอิบเปี่ยมเมตตา แล้วหมุนพวงมาลัยมุ่งสู่ ยอดเขาพลอง นมัสการรูปหล่อ หลวงพ่อชื้น อริยธัมโม อดีตเจ้าอาวาส ชื่นชมทัศนียภาพยามอาทิตย์อัสดงเหนือขอบฟ้าเมืองชัยนาท จากระเบียงรอบองค์พระธาตุเจดีย์จำลอง

การเดินทาง : อ.เมือง ทล.1 วัดอยู่ติดกับสวนนกชัยนาท ส่วนยอดเขาพลอง จาก ทล.1 เบี่ยงเข้า ทช.ชน.1002 เลี้ยวสู่ ทช.ชน.3052 (ทางเดียวกับสำนัก กศน. จังหวัดชัยนาท)

GPS N: 15.20681 E: 100.14711

 

 

6.วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุวรวิหารนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์พระบรมธาตุ เจดีย์ทรงกลมฐานจัตุรัส สถาปัตยกรรมอู่ทอง สักการะ หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ปูชนียวัตถุชิ้นสำคัญของชาติที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะและเชิงช่างหล่อ เสริมสิริมงคลด้วยการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ยล ศิลาจารึกสมัยอยุธยา บริเวณประตูทางเข้าวิหารเก้าห้อง

การเดินทาง : อ.เมือง ทล.340 จากตัวเมืองชัยนาท ข้ามสะพานชัยนาท เลี้ยวเข้า ทล.3183 วัดตั้งอยู่ใกล้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

GPS N: 15.15982 E: 100.15259

 

 

7.โบสถ์หลวงพ่อหิน

โบสถ์หลวงพ่อหินจุดธูป 21 ดอก กราบขอพรกลางแจ้ง ตั้งจิตอธิษฐานต่อ พระพุทธมหาศิลา หรือ หลวงพ่อหินใหญ่ พระพุทธปฏิมากร ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง สร้างจากหินทรายอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่ชาวชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง เคารพเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ อุโบสถเดิมของวัดกรุณา

การเดินทาง : อ.สรรพยา ทล.311 โบสถ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสนามกอล์ฟเขื่อนเจ้าพระยา ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา

เปิด : ทุกวัน 07.30-16.00 น. โทร.0-5640-5266-7 (โครงการฯ เขื่อนเจ้าพระยา)

GPS N: 15.16151 E: 100.17931

 

 

8.วัดมหาธาตุ

วัดพระธาตุกราบขอพร หลวงพ่อหลักเมือง หรือ หลวงพ่อหมอ ให้แคล้วคลาดจากภยันตราย และหายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ สักการะ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปอายุกว่า 700 ปี ประดิษฐานภายในวิหารเก้าห้อง ด้านทิศเหนือนอกระเบียงคต ปรากฏ เจดีย์ราย รูปทรงต่างๆ และ เจดีย์ทรงกลีบมะเฟือง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยลพบุรี อีกทั้งด้านหลังอุโบสถโบราณยังพบ องค์พระมหาธาตุ ขนาดใหญ่ ที่ชำรุดเหลือเพียงฐานทรงจัตุรัสซ้อนกันหลายชั้น

การเดินทาง : อ.สรรคบุรี จาก ทล.340 ถึงแยกสรรคบุรี ให้เลี้ยวเข้า ทล.3465 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถ.หน้าพระลาน ไปประมาณ 250 เมตร

GPS N: 15.05023 E: 100.16167

 

 

9.วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วชมความสมบูรณ์ของ เจดีย์วัดพระแก้ว เจดีย์ศิลปะอู่ทอง อายุราว 700 ปี ซึ่งได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่างดงามที่สุดในประเทศไทย นมัสการ หลวงพ่อฉาย สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 โดยการนำศิลาทรายจำนวน 5 ชิ้น มาต่อกัน ด้านหลังองค์พระปรากฏภาพจำหลักหินทราย หรือ ทับหลัง รูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ลักษณะกลับหัว สันนิษฐานว่าอายุมากกว่า 1,000 ปี

การเดินทาง : อ.สรรคบุรี จาก ทล.340 เลี้ยวเข้า ทล.3454 ไปประมาณ 3.4 กม. วัดตั้งอยู่ด้านขวา ตรงข้ามชุมชนบ้านบางน้ำพระ

GPS N: 15.03818 E: 100.17748

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 หรือ www.tat7.com และ FB Fanpage : Tat Lopburi

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี

 

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง