รีเซต

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มรดกโลก เพชรบูรณ์ เมืองโบราณศรีเทพ อายุ กว่า 2,000 ปี

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มรดกโลก เพชรบูรณ์ เมืองโบราณศรีเทพ อายุ กว่า 2,000 ปี
nukkpidet
20 กันยายน 2566 ( 14:48 )
43.9K
3

     ตามเราไปเยือน เมืองโบราณศรีเทพ ที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์ แหล่งอารยธรรมที่สำคัญและขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดย ยูเนสโก ทำให้ที่นี่เป็น มรดกโลกในไทย ลำดับที่ 7 ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาค่ะ บอกเลยว่าต้องลองไปชมด้วยตาตัวเองดูสักครั้งค่ะ

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มรดกโลก UNESCO

     อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นั้น ถือได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะ เพราะเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐานสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว รวมไปถึงมีร่องรอยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรด้วย ประมาณ 800 ปีก่อนนั่นเองค่ะ

     ทำให้ เมืองโบราณศรีเทพ แห่งนี้ ก็ได้รับเลือกให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

    โดยเป็น แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 4 ต่อจาก เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร, นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ทำให้ที่นี่เป็น แหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 7 ของประเทศไทย ด้วยค่ะ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อโลกขนาดนี้ ใครยังไม่เคยมาชมด้วยตาตัวเอง พลาดไม่ได้แล้วจริงๆ ค่า

 

 

สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อาคารจัดแสดงโบราณสถาน

     อาคารจัดแสดงโบราณสถาน นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีการจำหน่ายหนังสือ สินค้าที่ระลึก ส่วนอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนั้น จะเป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อ พ.ศ. 2531

 

 

ปรางค์สองพี่น้อง

     ปรางค์สองพี่น้อง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ค่ะ  หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับปรางค์ศรีเทพและมี ทับหลัง ที่มีจำหลักเป็น รูปพระอิศวรอุ้มนางปารพตี ประทับนั่งอยู่เหนือโคอุศุภราช ซึ่งลักษณะของทับหลังและเสาประดับกรอบประตูนั้น จะเป็นสิ่งกำหนดอายุของปรางค์นั่นเองค่ะ โดยอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนต่อนครวัด ต่อมาก็มีการสร้างปรางค์องค์เล็กเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ

 

 

สระแก้วสระขวัญ

    สระแก้ว จะอยู่นอกเมืองไปทิศเหนือ สระขวัญ จะอยู่ในบริเวณเมืองส่วนนอก สระน้ำทั้งสองสระนี้มีน้ำขังตลอดปี และเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีการนำน้ำทั้งสองสระนี้ไปทำน้ำพิพัฒน์สัตยา ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน

     นอกจากนี้ยังมีสระน้ำและหนองน้ำขนาดใหญ่และเล็กกระจายอยู่ทั่วไปกว่า 70 สระ แผนผังของเมืองก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต่อออกไปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองใน มีช่องประตูเมือง 6 ช่องทาง และมีโบราณสถานขนาดเล็กๆ และยังไม่ได้มีการขุดแต่งและบูรณะรวมทั้งหมดประมาณ 54 แห่งค่ะ

 

 

โบราณสถานเขาคลังนอก

     โบราณสถานเขาคลังนอก เป็นมหาสถูปในวัฒนธรรมทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขุดสำรวจเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2555 มีลักษณะหลงเหลือเป็นสิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยม กว้างด้านละประมาณ 64 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอด ประมาณ 20 เมตร ใช้ศิลาแลงก่อสูงขึ้นไปจนมีขนาดใหญ่โต แบ่งเป็น 2 ชั้นหลักๆ โดยแต่ละชั้นสูงประมาณ 5 เมตร แต่ละทิศมีเจดีย์เล็กๆ รายรอบ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับมณฑลจักรวาล

 

 

โบราณสถานเขาคลังใน


      โบราณสถานเขาคลังใน เป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติต่างๆ จึงเรียกว่า เขาคลัง คาดว่าก่อสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-14 ใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ที่ฐานมีรูปปูนปั้นบุคคล และสัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวารวดีมีลักษณะศิลปะแบบเดียวกับที่พบที่เมืองคูบัว โบราณสถานบ้านโคกไม้เดน จังหวัดนครสวรรค์ และวัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี

       จะเห็นว่าเขาคลังในตั้งอยู่เกือบกลางเมือง ลักษณะทางผังเมืองจะคล้ายกับเมืองทวารวดีอื่นๆ เช่น เมืองนครปฐมโบราณ เมืองคูบัวที่ราชบุรี 

 

 

การเดินทาง ไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

     อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปประมาณ 130 กิโลเมตร สามารถใช้ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ได้เลย พอถึงกิโลเมตรที่ 102 ก็ให้แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2211 ไปอีกประมาณ9 กิโลเมตร จากนั้นจะเห็นป้ายบอกทางเข้าสู่อุทยานฯ ด้านขวามือค่ะ

     

ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เพชรบูรณ์