อนุมัติแล้ว! พาสปอร์ต 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท เริ่มแล้ววันนี้

อนุมัติแล้ว! พาสปอร์ต 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท เริ่มแล้ววันนี้
Muzika
11 มีนาคม 2564 ( 10:34 )
3.9K

     หลังจากที่มีข่าวพาสปอร์ตรุ่นใหม่อายุ 10 ปี ที่มีการประกาศตั้งแต่ปีที่แล้ว มาถึงวันนี้มีการประกาศค่าธรรมเนียมใหม่จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

 

 

ค่าธรรมเนียมใหม่ พาสปอร์ตไทยรุ่นอายุ 10 ปี

 

1. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

  • สำหรับหนังสือเดินทางฮัจญ์ (อายุไม่เกิน 3 ปี) ฉบับละ 500.00 บาท
  • สำหรับอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 1,000.00 บาท
  • สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500.00 บาท

 

2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางราชการ ฉบับละ 1,000.00 บาท

 

3. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มในวันยื่นคำร้อง) ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมปกติ ฉบับละ 2,000 บาท คือ สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,000.00 บาท สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,500.00 บาท

 

4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับละ 200.00 บาท

 

     ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลพินิจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วนและหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรือเหตุผลทางราชการ

  • ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100.00 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100.00 บาท

 

====================