รีเซต

เที่ยวบินถูกยกเลิก ต้องทำอย่างไร สิทธิ์ที่ต้องได้รับ รู้ก่อนเดินทาง

เที่ยวบินถูกยกเลิก ต้องทำอย่างไร สิทธิ์ที่ต้องได้รับ รู้ก่อนเดินทาง
เอิงเอย
26 พฤษภาคม 2566 ( 13:44 )
359

     ก่อนเดินทางมีเรื่องให้ต้องเตรียมตัวมากมาย แต่ถ้าก่อนเดินทาง เที่ยวบินถูกยกเลิก จากสายการบิน ผู้โดยสาร ต้องทำยังไงต่อ ตามเรามารู้ สิทธิ์ที่ผู้โดยสารต้องได้รับจากการ ยกเลิกไฟล์ทบิน กันได้ตามนี้เลยค่ะ 

 

ทำอย่างไรหาก เที่ยวบินถูกยกเลิก 
สิทธิ์ผู้โดยสาร ที่ต้องได้รับ

 

ตรวจสอบข้อมูลกับสายการบิน

      เมื่อถูกยกเลิกเที่ยวบิน อันดับแรกควรตรวจ สอบข้อมูลจากทางสายการบินอีกครั้ง ด้วยการโทรหา Call Center ของสายการบินนั้นๆ หรือ ติดต่อตรวจเช็กข้อมูลกับ เคาน์เตอร์ของสายการบิน เพื่อทราบข้อมูล พร้อมหาแนวทางแก้ไข ซึ่ง ผู้โดยสารสามารถเลือกได้ระหว่าง การได้รับเงินค่าโดยสารคืน หรือ เปลี่ยนเที่ยวบิน
และควรขอ หนังสือรับรองการยกเลิกเที่ยวบิน เพื่อนำไปยื่นต่อบริษัทประกันที่ได้ทำประกันการเดินทางไว้ (ประกันการเดินทางที่ซื้อก่อนเดินทาง ต้องเลือกแพ็กเกจที่มีการชดเชยค่าเสียหายเมื่อสายการบินยกเลิกเที่ยวบินไว้ จึงจะสามารถได้รับค่าชดเชยได้)

 

เที่ยวบินถูกยกเลิก  สิทธิ์ที่ผู้โดยสารต้องได้รับ

 

สิทธิ์ของผู้โดยสารที่ต้องได้รับการดูแลจากสายการบิน เมื่อไฟล์ทบินยกเลิก

เฉพาะผู้โดยสารที่ไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า และมาถึงสนามบินแล้วเท่านั้น

  1. อาหารและเครื่องดื่ม
  2. อำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสาร
  3. ที่พักพร้อมการรับ-ส่ง หากต้องมีการค้างคืน

 

 

เงินชดเชย การยกเลิกเที่ยวบิน

      ตามกฎหมายการบินในประเทศไทย เมื่อถูกยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน และไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้ได้ ผู้โดยสารจะได้รับค่าชดเชย 1,200 บาท (แยกจากค่าโดยสาร) 

แต่มี ขอยกเว้นที่ทางสายการบินได้ต้องจ่ายค่าชดเชย คือ

  1. สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยกเลิกเที่ยวบิน เกิดจากเหตุสุดวิสัย
  2. แจ้งยกเลิกเที่ยวบินก่อนเวลาเดินทาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน
  3. หากมีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน น้อยกว่า 3 วัน แต่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสารไปถึงจุดหมายที่ระบุในบัตรโดยสารได้เร็ว หรือ ช้าไม่เกิน 3 ชั่วโมง จากเวลาเดิม


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก กรมท่าอากาศยาน : Department of Airports

 

เรื่องน่ารู้ก่อนเดินทาง