รีเซต

วัดท่าล้อ วัดสวย น่าน สักการะ พระธาตุท่าล้อ โบราณสถานแห่ง ภูเพียง

วัดท่าล้อ วัดสวย น่าน สักการะ พระธาตุท่าล้อ โบราณสถานแห่ง ภูเพียง
SummerB
5 มิถุนายน 2566 ( 14:00 )
139

       วัดท่าล้อ วัดสวย อีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดน่าน ที่มีความสำคัญต่อชาวภูเพียงเป็นอย่างมาก เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุท่าล้อ โบราณสถานสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม และสักการะขอพรสักครั้ง

 

เที่ยวน่าน ไหว้พระ วัดท่าล้อ

 

ประวัติ วัดท่าล้อ

        วัดท่าล้อ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 5 ไร่ 72 ตารางวา ใน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ส่วนประวัติการสร้างวัดนั้น แม้จะไม่มีการระบุอย่างแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1890 รวมถึงมีตำนานกล่าวขานว่า พญาการเมือง เจ้าเมืองวรนครเมืองปัว ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัยมาประดิษฐานไว้บน ดอยภูเพียง จากนั้นพระองค์จึงได้ย้ายเมืองวรนครมาสร้างเวียงใหม่ที่ดอยภูเพียง และสร้างพระธาตุท่าล้อแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ค่ะ

 

ไฮไลท์ วัดท่าล้อ

 

 

        วัดท่าล้อ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร และได้รับการอนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซมวัดให้ยังคงสภาพที่สมบูรณ์และวัดงามดังเดิม ภายในวัดประกอบไปด้วย วิหารวัดท่าล้อ รอยพระบาทบัวขาว และ พระธาตุท่าล้อ โบราณสถานสำคัญของวัดที่จะมี ประเพณีนมัสการพระธาตุวัดท่าล้อ จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 หรือ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีโดยจะมีการสรงน้ำพระธาตุท่าล้อ แห่ครัวทาน อีกทั้งในยามค่ำคืนจะมี การแข่งขันจุดบอกไฟดอกกลางแม่น้ำน่าน ซึ่งจัดขึ้นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

 

 

        นอกจากนี้ก็ยังมี เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ บนฐานเขียงขนาดใหญ่ 3 ชั้น รองรับฐานบัว ลูกแก้วอกไก่และมาลัยเถาที่ยึดให้แต่ละชั้นห่างกันมากขึ้น ส่วนองค์ระฆังนั้นมีขนาดเล็กและผอมเพรียว ต่อยอดขึ้นไปเป็นส่วนบัลลังข์ ปลียอดและฉัตร นับว่าเป็นศิลปะกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะ

 

 

       วัดท่าล้อ นับว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญต่อชาวภูเพียงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเชื่อทางพุทธศาสนา ตลอดไปจนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม หากมีโอกาสก็อยากให้ลองไปชมสักครั้งค่ะ

 

ข้อมูล วัดท่าล้อ น่าน

  • ที่อยู่ : ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/Wxnm5s2hWxPRLMEEA 
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00 - 17.00 น.
  • โทร : -
  • เว็บไซต์ : -