รีเซต

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชานุสรณ์ เชียงใหม่ อนุสรณ์แห่งอดีต

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชานุสรณ์ เชียงใหม่ อนุสรณ์แห่งอดีต
nukkpidet
5 ตุลาคม 2566 ( 10:30 )
2.1K
1

     นอกจาก เชียงใหม่ จะเป็น แหล่งของวัดวาอารมแล้ว ก็ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานอีกด้วยค่ะ เลยทำให้มีสถานที่ประวัติศาสตร์มากมาย อย่างวันนี้จะพาไปรู้จัก พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร ที่เป็นสถูปเจดีย์อันสวยงาม และมีความเกี่ยวข้องกับอดีตด้วยนั่นเองค่ะ

 

 

ที่เที่ยวเชียงใหม่ สักการะ อนุสรณ์ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร 

 

     พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ แห่งนี้ อยู่ในพื้นที่บริเวณ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม มีฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอาไว้ และแต่ละด้านของฐาน ก็จะเป็นแผ่นศิลาสลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์นั่นเองค่ะ ซึ่งอยู่สลับกับแผ่นหินอ่อนที่เล่าพระราชประวัติ และประวัติการสร้างพระสถูปเอาไว้อีกด้วย

 

 

     โดยพระสถูปเจดีย์นี้ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น เคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า ในช่วงปี พ.ศ. 2147 นั่นเองค่ะ ซึ่งขนาดของพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์องค์นี้ จะมีความกว้าง 10.30 เมตร สูง 25.12 เมตร

 

2534.Anny.2534 / Shutterstock.com

 

     และพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประดิษฐานอยู่นั้น จะหล่อด้วยโลหะรมดำ สูงประมาณ 2 เมตร ลักษณะเป็นพระรูปยืนประทับแท่น ฉลองพระองค์ชุดเครื่องทรงออกศึก พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร หลั่งน้ำทักษิโณทกลงบนพื้นดิน พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ไม่สวมพระมาลาค่ะ 

 

BLUR LIFE 1975 / Shutterstock.com

 

     ส่วนบริเวณด้านหลัง พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร จะเป็นค่ายหลวงจำลอง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยาเอาไว้ โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนั้น ก็ได้เสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวง และเปิดพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม ในปี พ.ศ. 2514 ค่ะ

 

ข้อมูล พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เชียงใหม่

  • ที่อยู่ : ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/oyGrcWWkjFqZJsrk9 
  • เปิดให้เข้าชม : 09.00-17.00 น.
  • โทร : -
  • เว็บไซต์ : -