เที่ยวจอร์แดน จากแดนแห้งแล้ง สู่ความชุ่มฉ่ำจากฝนหลวง

เที่ยวจอร์แดน จากแดนแห้งแล้ง สู่ความชุ่มฉ่ำจากฝนหลวง
แมวหง่าว
2 ตุลาคม 2560 ( 11:00 )
3.2K

จอร์แดน (Jordan) ประเทศที่พื้นที่กว่า 2 ใน 3 ถูกทะเลทรายปกคลุมอย่างแห้งแล้ง อีกทั้งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุดในโลกด้วย จนกระทั่งถึงวันที่ได้ “ฝนหลวง” เข้าไปชโลมความชุมฉ่ำยังอาณาจักรแห่งนี้

 

ประเทศไทย และราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) หรือที่เรารู้จักกันในนาม จอร์แดน นั้น มีความสัมพันธ์อันดียิ่ง โดยระดับราชวงศ์มีการเยือนครั้งสำคัญระหว่างกันหลายครั้ง รวมถึงการเสด็จ เยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน เพื่อร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี 2549

 

อย่างที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นว่า ประเทศจอร์แดนมีปัญหาเรื่องน้ำฝนมาก ในประเทศเองก็มีการทดลองทำฝนเทียมอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ กระทั่งปี 2551 กระทรวงน้ำ และชลประทานของจอร์แดน ได้แจ้งความจำนงขอใช้กระบวนการทำฝนหลวงผ่านกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จึงทำหนังสือถึงราชเลขาธิการ นำความเข้ากราบบังคมทูลฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระบรมาราชานุญาตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวง ระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ลงนามในบันทึกความเข้าใจ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2552

 

นอกจากประเทศจอร์แดนแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้สิทธิบัตรฝนหลวงแก่ประเทศออสเตรเลีย แทนซาเนีย และโอมานด้วย ซึ่งประเทศจอร์แดนนั้นเป็นที่ที่ประสบความสำเร็จในการทำฝนเทียมมากที่สุด

 

นอกเหนือจากด้านความสัมพันธ์อันดีกับไทยแล้ว จอร์แดนยังมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เพราะเป็นดินแดนเก่าแก่ที่ผสมผสานอารยธรรมโบราณ ตั้งแต่สมัยอียิปต์ โรมัน ไล่เรียงมาจนยุคสงครามครูเสด จึงทำให้ที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญทั้งของชาวคริสต์ ชาวมุสลิม และชาวยิว

 

– เมืองหลวงของจอร์แดนก็คือ กรุงอัมมาน (Amman) นครเก่าแก่อายุกว่า 6,000 ปี ที่ตั้งของเมืองอยู่ตรงกลางระหว่างหุบเขา เมื่ออดีตเคยเป็นเมือง ฟิลาเดลเฟีย ศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเมืองนี้ ได้แก่ โรงละครโรมัน ซึ่งนับเป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 2 มี 3 ชั้น จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน และ ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Citadel) จุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันนั่นเอง

 

– ไม่ไกลจากกรุงอัมมาน ขึ้นไปทางเหนือเป็นที่ตั้งของเมือง เจอราช (Jerash) หรือเมืองพันเสา 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของโรมัน ถูกสร้างราวๆ 100-200 ปีก่อนคริสตกาล มีอีกฉายาว่า “ปอมเปอีตะวันออก” สุดท้ายที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างไปเพราะเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง จนปี ค.ศ. 749 ก็ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลายลงในที่สุด

 

ยอดเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักด์สิทธ์บนภูเขาที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของ โมเสส ผู้นำชาวยิว และผู้รับบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า พาชาวยิวข้ามทะเลแดงมาจากอียิปต์ บนยอดเขานี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.300 – 400 ช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึง โมเสส และอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นไม้กางเขน ซึ่งภายหลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู

 

ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ทะเลสาบที่อยู่ในจุดที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกถึง 417.5 เมตร มีความเค็มมากกว่า 20% ของน้ำทะเล จึงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้

 

นครเพตรา (Petra) มหานครศิลาที่หายสาบสูญไปนานกว่า 700 ปี เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน เมืองเพตราเป็นตลาดซื้อสินค้าสำคัญที่สุดของโลกตะวันออก หลังจากยุคโรมันล่มสลายที่นี่ก็ถูกทิ้งร้าง กระทั่งนักสำรวจชาวสวิส โยฮันน์ ลุดวิก บวร์กฮาร์ท ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ ต่อมาองค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้นครเพตราเป็นเมืองมรดกโลกในปี 2528

 

ลึกเข้าไปในนครเพตรา ผ่านทางเดินแคบ และหน้าผาสูงชัน เป็นที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเพตรา (The Monastery) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในนครเพตรา

 

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิลล์ ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

 

Facebook Twitter

และ แอปพลิเคชั่น

TrueID Application Add friend ที่ ID : @TrueID