รีเซต

จีนประกาศแล้ว กฎเหล็ก 9 ข้อ ห้ามทัวร์จีนทำระหว่างเที่ยว ฝ่าฝืนแบนออกนอกประเทศ 10 ปี!

จีนประกาศแล้ว กฎเหล็ก 9 ข้อ ห้ามทัวร์จีนทำระหว่างเที่ยว ฝ่าฝืนแบนออกนอกประเทศ 10 ปี!
แมวหง่าว
7 มิถุนายน 2559 ( 04:34 )
267K

     จากเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนบางคนก่อวีรกรรมจนสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกร่างพฤติกรรมต้องห้าม 9 ประการ ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนำไปปฎิบัติระหว่างเดินทางทั้งในและนอกประเทศ

 

Dan Hanscom / Shutterstock.com

 

     โดยผู้ฝ่าฝืนจะถูกขึ้นบัญชีดำ และลงโทษห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลาตั้งแต่ 2-10 ปี สำหรับพฤติกรรมต้องห้าม 9 ประการได้แก่

 

  1. ห้ามกระทำการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยุ่งเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างอยู่บนอากาศยาน หรือยานพาหนะสาธารณะอื่นๆ เช่น เปิดประตูฉุกเฉินบนเครื่องบิน
  2. ก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ

  3. ลบหลู่ดูหมิ่นวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ

  4. ทำลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น การแกะสลักชื่อของตนลงบนผนัง หรือวัตถุโบราณอื่นๆ

  5. ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน การค้าประเวณี และยาเสพติด

  6. มีพฤติกรรมคุกคาม เป็นภัยต่อสาธารณะ ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน

  7. ทำลายธรรมชาติ ระบบนิเวศ กระทำการคุกคามต่อความปลอดภัยของสัตว์ป่า และพันธุ์ไม้ เช่น เก็บปะการัง ปลาทะเลใส่ถุงพลาสติก

  8. แสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงความต่ำทราม งมงาย

  9. กระทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อประเทศชาติ เช่น ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทาง

 

ข้อมูล : shanghaiist