รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2562 ไหว้พระทำบุญ ทำบุญตักบาตร

รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2562 ไหว้พระทำบุญ ทำบุญตักบาตร
เอิงเอย
13 พฤษภาคม 2562 ( 03:41 )
38.9K
3

      วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และทุกๆ ปี ประเทศไทยของเรา ก็จะมีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นค่ะ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม เราจึงได้รวบรวม สถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2562 มาฝากกัน สำหรับคนที่จะไปทำบุญ ไหว้พระ ให้อิ่มอก อิ่มใจ

 

 

 

 

ประวัติวันวิสาขบูชา


        วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น

       และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกาอีกด้วย

 

 

 


งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา

ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เสาชิงช้า

 


        งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 พ.ค. 62 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังมี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาพิธีเวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง

       ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาจำนวนมาก เช่น การแสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น

=====================

 

 

 

เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

พุทธมณฑล นครปฐม

 

 

       กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค.2562 นี้

      กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีเวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ ถวายสังฆทาน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระธรรมเทศนา

=====================

 

 

 


วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562

มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช

 


       วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นงานวิสาขบูชา อย่างยิ่งใหญ่ยาวนานที่สุด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

       ภายในงานพุทธศาสนิกชนจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ (อินเดียศรีลังกา เมียนมาร์ และประเทศไทย) ศึกษาถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ “พุทธธรรม แก่นธรรม แก่นแท้”
โดยภายในนิทรรศการได้อัญเชิญตู้พระไตรปิฎกจากวัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รวบรวมพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาและภาษาบาลีสันสกฤต ฉบับสยามรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 90 เล่มไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมโดยแท้จริง พร้อมจัดทำห้องฉายแสงสอนคติธรรมบนศิลาจารึก ชื่อห้อง “แสงทอง มองแสงธรรม” และจัดแสดง ธรรมจักร ล้อแห่งธรรม คือจักรแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนให้ขับเคลื่อนไปในใจของชาวโลก

=====================

 

 

 

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพจาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

       มช. เชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรม(ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน)

       งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 06.00 น. ถวายภัตตาหารแด่เช้าพระสงฆ์ และสามเณร
เวลา 06.45 น. พระสงฆ์ สามเณร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี
เวลา 07.00 น.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานในพิธี จุด

       ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล กล่าวคำถวายภัตตาหารบิณฑบาต ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา พระสงฆ์ 108 รูป เริ่มออกรับบิณฑบาต

สำหรับภาคค่ำ เวลา 19.00 น. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

=====================

 

 


งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

 


          งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ซึ่ง มีกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณพุทธภูมิ ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด)

         กำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นอย่างหลากหลายเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น การณรงค์แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีขาวหรือสีนวล และการรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 การประดับธงชาติและธงธรรมจักรหน้าอาคารสำนักงานและวัดตลอดแนวถนนราชดำเนิน การรณรงค์เข้าวัด-ปฏิบัติธรรม,การประดับโคมประทีป,การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

         พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา การเสวนาธรรม ในหัวข้อ “อิสรภาพจากความทุกข์ สู่ความสุขที่แท้จริง” พิธีสมโภช แห่อัญเชิญและพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบูชาเวียนเทียน และพิธีเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขบูชา

=====================

 

 

 

งานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

กรมการศาสนา วัดทั่วประเทศ

 

 

        ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และวัดทั่วประเทศจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562

        จัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธีและนิทรรศการวันวิสาขบูชา พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ พร้อมใจกันทำความดี ลด ละ เลิกอบายมุข แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิล ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง