รีเซต

รวม 10 สถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2566 เวียนเทียน ไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร

รวม 10 สถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2566 เวียนเทียน ไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร
เอิงเอย
2 มิถุนายน 2566 ( 15:45 )
49.4K
3

      วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็น วันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ซึ่งในปีนี้ วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ค่ะ และทุกๆ ปี ก็จะมีการจัด งานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เราจึงได้รวบรวม สถานที่จัด งานวันวิสาขบูชา 2565 มาฝากกัน สำหรับคนที่จะไปทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน ให้อิ่มอก อิ่มใจ เสริมสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้

รวมพิกัด สถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2566
เวียนเทียน ไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร 

 

ประวัติวันวิสาขบูชา

      วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น

      และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกาอีกด้วย

====================

ดูซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก รับชมออนไลน์ฟรีที่นี่

งานวันวิสาขบูชา 2566 

1. พุทธมณฑล สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2566

 

 

     มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมภานในงานวันวิสาขบูชา พุทธมณฑล

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
 • พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป
 • การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย และประเทศเมียนมา
 • พิธีทอดผ้าป่าพุทธมณฑล
 • พิธีเวียนเทียน
 • การบรรยายธรรม
 • การปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

สามารถดูกำหนดการของกิจกรรม พิธีต่างๆ ได้ที่ กำหนดการวันวิสาขบูชา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/www.onab.go.th

=================

 

2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

วิสาขบูชา 2566 วัดสระเกศ ภูเขาทอง กรุงเทพ เวียนเทียน

 

      วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์ พิธีแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน 

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566

 • 07.00 น. : รับบิณฑบาต ภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 100 รูป ณ บริเวณรอบพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
 • 09.00 น. : พิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
 • 10.00 น. : พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) และอุทิศถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ ในวัดสระเกศ ณ ตำหนักสมเด็จฯ
 • 11.00 น. : ภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร จำนวน 200 รูป
 • 15.00 น. : ลงพระอุโบสถ ฟังพระปาฏิโมกข์
 • 18.30 น. : คณะสงฆ์วัดสระเกศ ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถ
 • 19.00 น. : พิธีแสดงพระธรรมเทศนา
 • 20.00 น. : พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/watsraket

================

 

3. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ

 

งานวิสาขบูชา 2566 สวนโมกข์กรุงเทพ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

    หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเพ็ญเดือนวิสาขะ "ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้" ทำบุญเดือนเกิด ฟังธรรม เวียนเทียน ดูหนังใต้ลานโพธิ์ และภาวนาในรูปแบบต่างๆ วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00- 23.00 น.

กำหนดการ

ภาคเช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาทานศีล และฟังธรรม ชั้น 1 โถงกิจกรรม (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

 • 08.00 น. : ฟังธรรมบรรยายเนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พุทธทาสภิกขุ
 • 08.30 น. : ทำวัตรสวดมนต์แปล บทพิเศษ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
 • 09.00 น. : ปรารภธรรม โดย พระภิกษุในเครือข่ายวัดวิถีใหม่
 • 09.30 น. : เวียนเทียน น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ
 • 10.00 น. : ใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ 9 รูป ร่วมถวายสังฆทาน และรับพร
 • 11.30 น. : บูชาพระรัตนตรัย กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์
 • 12.30 น. : ล้อมวงสวนโมกข์เสวนา : ความเพียรเป็น “กิจ” ที่ต้องทำวันนี้ ชวนมาสำรวจจะ “อยู่เป็น…ตายเป็น” (*กิจกรรมนี้ไม่ต้องลงทะเบียน*)

ภาคบ่าย : กิจกรรมหลากหลาย ภาวนาในรูปแบบต่างๆ (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

 • 13.00 - 17.00 น. : อานาปานสติภาวนา โดย พระอาจารย์จักรี จักกวโร วัดธารน้ำไหล จ.สุราษฎร์ธานี

ภาคค่ำ : ออกกำลังกายและใจ ฝึกไทเก็ก ฟังธรรม เวียนเทียน ดูหนังในสวน และเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

 • 17.30 -18.30 น. : Meditation in Motion by Supol Lohachitkul ฝึกความเคลื่อนไหวพร้อมกับการกำหนดรู้ลมหายใจ ผ่อนคลายจากภายใน ณ ลานโพธิ์
 • 18.30 - 19.00 น. : ฟังธรรมและเวียนเทียนในสวน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ (**กิจกรรมนี้ไม่ต้องลงทะเบียน**)
 • 19.00 - 23.00 น. Suanmokkh กลางแปลง เรื่อง Silence (ศรัทธาไม่เงียบ) ชวนดูโดย แพท วงเคลียร์ กับ อิสระ ฮาตะ ชวนคุยโดย ภัทร จึงกานต์กุล ณ ลานโพธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/buddhadasaarchives

=================

 

4. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

 

 

      เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน 2566 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีกิจกรรมดังนี้

 • การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม
 • การจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566  
 • กิจกรรมเสวนาธรรม “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธมฺโม ทเวรกฺขติ ธมฺม จารี”
 • พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 • พิธีทำบุญตักบาตร
 • กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 • พิธีบูชาเวียนเทียน
 • พิธีกวนข้าวมธุปายาส
 • กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชา พุทธบูชา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/prnakhonsi

=================

 

5. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เชียงใหม่
ประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ

 

 

    งานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2566 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2566

     กิจกรรมสำคัญภายในงานคือ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบรมมหาราชวังมายังจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทาน  ขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ พิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

กำหนดการ

 • 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้ร่วมเดินขึ้นดอยพร้อมกันอีกด้วย
 • 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.10 น. พิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

=================

 

6. เวียนเทียนทางน้ำ กว๊านพะเยา พะเยา

 

 

    จังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วม งานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา 3-5 มิ.ย.2566 ถวายเป็นพุทธบูชา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48  ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ชม ทิวทัศน์กว๊านพะเยา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิม จิบกาแฟ แลกว๊านพะเยา ตั้งแต่เวลา 05.30  น. อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยาช็อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าOTOP ตลาดลำใจเวียง ตลาดระเบียงสุข ตลาดSME ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนี่ยวได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา  07.00  น. 

     และในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. ชมพิธีเปิดงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากนั้นลงเรือ ประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ด้วยขบวนเรือเทียนประทีปอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจไปกับการประดับไฟแสงสีอันสวยงามรอบบริเวณวัดติโลกอารามและทั่วบริเวณงาน

*    เนื่องจากปริมาณน้ำในกว้านพะเยาลดลง การเวียนเทียนในครั้งนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเวียนเทียนบนวัดติโลกอารามจำนวน 3 รอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/prphayao2560

=================

 

7. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก

 

 

     สนง.วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร บริเวณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

กำหนดการ

 • 05.30 น. : พร้อมกัน ณ หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช
 • 05.40 น. : ฟังธรรมะยามเช้า
 • 06.00 น. : ตักบาตรพระสงฆ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/phitlokculture

=================

 

8. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร

 

      เชิญชวนพุทธศาสนิกชน จากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2566 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566

 • 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 • 12.30 น. ขบวนแห่โคมบัวถวายเป็นพุทธบูชา เริ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 • 17.30 น. ถวายผ้าป่าโคมบัวบูชา สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/phitlokculture

=================

 

9. เมืองโบราณ สมุทรปราการ 

 

 

      เชิญทุกท่าน ร่วมงาน วันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ และ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เวลา 16.00-21.00 น.

กำหนดการ

เวลา 16.00-19.30 น. ณ พระธาตุบังพวน

 • พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา โดย พระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 • พระสงฆ์เจริญพระปริตร และบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 • ประกอบพิธีเวียนเทียน

เวลา 19.30-21.00 น. ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล

 • สักการะหลวงพ่อโต
 • สักการะพระนเรศวรมหาราช
 • สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช
 • สักการะพระพุทธะปาลิไลยกะชินสีห์
 • สักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ,พระธาตุประจำปีเกิด / พระเจดีย์อุปปาตะสันติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/muangborantheancientcity

=================

 

10. เวียนเทียน ตะคัน เมืองโบราณสุโขทัย

 

 

     ททท.สุโขทัย ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวียนเทียนตะคัน เมืองโบราณสุโขทัย ในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ด้านหลังโรงแรมเดอะเลเจนด้า) 

กำหนดการ

 • 16.00 น. : เปิดบูทร้านค้า นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชม-ชิม-ช้อปของฝากของที่ระลึก และกิจกรรม DIY อาหารถิ่นเมืองสุโขทัย จากผู้ประกอบการกว่า 20 ร้านค้า นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตะคันและสามารถเวียนเทียนได้เองตามอัธยาศัย
 • 19.00 น. : กิจกรรมพิธีเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรต รอบองค์เจดีย์ วัดช้างล้อ 19.45 น. ชมมหรสพการแสดง
   
 • วันที่ 2 มิ.ย.66 : ชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พรหมพงศ์วงศ์อสุรา จาก วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
 • วันที่ 3 มิ.ย.66 : ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย อาทิ ละครนอกแบบหลวง เรื่องพระสมุท ตอนชมดาว จากนาฏยศิลปิน  
 • 21.00 น. : ปิดงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/tatsukhothaikamphaengphet

=================