รีเซต

รวม สถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2565 เวียนเทียน ไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร เสริมสิริมงคล 🙏

รวม สถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2565 เวียนเทียน ไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร เสริมสิริมงคล 🙏
เอิงเอย
10 พฤษภาคม 2565 ( 12:16 )
41.4K
3

      วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมากตามพุทธประวัติ คือ เป็น วันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า พระศาสดา ซึ่งในปีนี้ วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ค่ะ ทุกๆ ปี ประเทศไทยของเรา ก็จะมีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เราจึงได้รวบรวม สถานที่จัด งานวันวิสาขบูชา 2565 มาฝากกัน สำหรับคนที่จะไปทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน ให้อิ่มอก อิ่มใจ เสริมสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้

 

ประวัติวันวิสาขบูชา


       วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น

      และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกาอีกด้วย

🙏 ดูเพิ่มเติมเต็มๆ ที่ ประวัติวันวิสาขบูชา วิสาขบูชา 2565 วิสาขปุรณมีบูชา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ ที่มาวันวิสาขบูชาในไทย

====================

 

รวม สถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2565 
เวียนเทียน ไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร 

 

1. พุทธมณฑล งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

 

 

     งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ.2565 นี้ ณ พุทธมณฑล จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสังฆทาน และพิธีเวียนเทียน

กำหนดการ

 • กิจกรรมที่ 1 เวลา 08.00 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายสังฆทาน บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล
 • กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.00 น. : พิธีเวียนเทียน บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล
 • กิจกรรมที่ 3 เวลา 09.00 น. : พิธีถวายสังฆทาน บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล (ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป)

 

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19

1. ผู้ร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารว่มงาน จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคดกรองอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจลำบาก)

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 เข็ม (ยกเว้น Johnson & Johnson 1 เข็ม) หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม แบบชุดตรวจ ATK หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/www.onab.go.th

====================

 

2. วัดสุทัศนเทพวราราม

 

 

      กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 วัดสุทัศนเทพวราราม จัดกิจกรรมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ภายในงานมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง พร้อมเปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ 7 แห่งเกี่ยวกับการตรัสรู้

====================

 

3. วัดธาตุทอง พระอารามหลวง 

 

 

      วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นี้ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ตลอดวัน โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเช้า ณ ลานเอนกประสงค์หน้าวัด ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา ไหว้พระ เจริญจิตตภาวนา ทำบุญถวายสังฆทาน ตักบาตรพระประจำวัน และกิจกรรมเวียนเทียน

     พิเศษ!! ร่วมชมภาพยนต์ “สิทธัตถะ เจ้าชายผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า” แสดงนำโดย กากัน มาลิค **ฉายจอใหญ่ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าวัด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

*หมายเหตุ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
**กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/watthatthong

====================

 

4. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

 

 

      กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้

 • 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระพุทธบูชา
 • 11-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. : การเสวนาธรรม  “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้สู่พระพุทธศาสนา 4.0”
 • 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-10.00 น. : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 • 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. : ฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา 
 • 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น. : พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. : พิธีทำบุญตักบาตร 
  เวลา 16.00-16.30 น. : พิธีแห่อัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน
  เวลา 16.30-17.00 น. : พิธีถวายพระบฎพระราชทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา
  เวลา 18.30 น. : พิธีบูชาเวียนเทียน
  เวลา 19.30 น. :  กิจกรรมเดินวิ่งวิสาขบูชา ณ จุดเริ่มต้นจากถนนราชดำเนิน ด้านหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 300 คน และทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อยคนละ 2 เข็ม เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-นครศรีธรรมราช

====================

 

5. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เชียงใหม่
ประเพณีพิธีสมโภชน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ

 

   
      ขอเชิญร่วมงาน และเป็นเจ้าภาพงาน ประเพณีพิธีสมโภชน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชา ระหว่างที่ 9-23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เวลา 09.30 น. : พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 19.00 น. : พิธีแสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 (เตียวขึ้นดอย) พิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เริ่มเวลา 16.00  น.
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย พิธิถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ มณฑลพิธีลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เริ่มเวลา 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

====================

 

6. งานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

กรมการศาสนา วัดทั่วประเทศ

 

      กรมการศาสนา ร่วมกับวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 โดยร่วมกับวัดและองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดทั้งรูปแบบออนไลน์และสถานที่จริง

     ส่วนกลาง ร่วมกับ วัดสุทัศนเทพวราราม จัดงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มีการจัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง พร้อมเปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ 7 แห่งเกี่ยวกับการตรัสรู้

     ส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุและกิจกรรมเวียนเทียนภายใต้มาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

     Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ ภายในจัดแสดงแอนนิเมชั่นวันวิสาขบูชา สัตตมหาสถานหรือสถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขแห่งละ 1 สัปดาห์หลังจากตรัสรู้ กิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ คติธรรมวันวิสาขบูชา พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน ถวายพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

====================