รีเซต

ชวนเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 19 – 28 มิ.ย.นี้

ชวนเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 19 – 28 มิ.ย.นี้
aichan
19 มิถุนายน 2558 ( 10:19 )
3.6K


 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวนเที่ยวงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รวมทั้งนำผลงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาจัดแสดงให้ประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ ภายใต้แนวคิด “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงเกษตรไทย” โดยจะแบ่งออกเป็น 10 โซน ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ ต้นไม้ ตลาดน้ำ ของดี 77 จังหวัด สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค สวนสนุก สินค้าเกษตรอินทรีย์ ศูนย์อาหาร และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึง (ภาฯ) งานจัดระหว่างวันที่ 19 – 28 มิถุนายน 2558 บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th 

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

FB : Travel Truelife

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพ คลิกที่http://travel.truelife.com