รีเซต

วีซ่าเชงเก้น ขึ้นค่าธรรมเนียม 5-10 ยูโร เริ่ม 11 มิถุนายน 2567

วีซ่าเชงเก้น ขึ้นค่าธรรมเนียม 5-10 ยูโร เริ่ม 11 มิถุนายน 2567
Muzika
6 มิถุนายน 2567 ( 14:31 )
141
1

     คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ได้ออกประกาศแจ้งปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ทั้งวีซ่าสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้น 12.5% เพิ่มขึ้น 5-10 ยูโร หรือประมาณ 198-397 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

วีซ่าเชงเก้น ขึ้นค่าธรรมเนียม 5-10 ยูโร เริ่ม 11 มิถุนายน 2567

 

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ใหญ่ จากเดิม 80 ยูโร (3,182 บาท) ปรับเป็น 90 ยูโร (3,579 บาท)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับเด็ก จากเดิม 40 ยูโร (1,591บาท) เป็นเป็น 45 ยูโร (1,789 บาท)

 

     สำหรับการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

 

ข้อมูล : Delegated regulation - EU - 2024/1415 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

====================