สุรินทร์ ชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกิจกรรม รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง

สุรินทร์ ชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกิจกรรม รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง
aichan
14 พฤศจิกายน 2559 ( 04:00 )
920

 

จังหวัดสุรินทร์ จัดแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานแถลงข่าวครั้งนี้ สรุปเนื้อหาฯ มีดังนี้

สืบเนื่องจาก จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานแสดงช้างเป็นประจำทุกปีเรื่อยมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ พ.ศ. 2505 เห็นชอบให้ “งานแสดงช้างสุรินทร์” เป็นงานประจำปีของชาติ

ต่อมา สำนักงานพระราชวัง ได้ประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นำความโศกเศร้าของเหล่าพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องของจังหวัดสุรินทร์ มีมติ งดการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์และงานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2559 และให้มีการจัดกิจกรรม “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” ขึ้นแทน เพื่ออันเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และเพื่อแสดงความกตัญญูที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาและทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

อบจ. สุรินทร์ จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยจัดโต๊ะอาหารให้ช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” เป็นการซ้อมเสมือนจริง (ซ้อมใหญ่) ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

อบจ. จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” และกิจกรรม “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัย พ่อหลวง” โดยจัดขบวนต้อนรับช้างและเลี้ยงอาหารช้าง 160 เชือก และขบวนประชาชนชาวสุรินทร์ “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” โดยตั้งขบวนคำสอนของพ่อ 9 ขบวน เดินจากบริเวณสี่แยกร้านเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็กถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม “รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง” โดยกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

– องก์ที่ 1 ใต้ร่มพระบารมี

– องก์ที่ 2 สุรินทร์เมืองช้าง

– องก์ที่ 3 คชสารคู่พระบารมี คู่แผ่นดิน

– องก์ที่ 4 รวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง

 

พิธีเปิดงานในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดสุรินทร์ ได้เรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

ค่าเข้าร่วมกิจกรรมฯ เบื้องต้น จังหวัดกำหนดให้ที่นั่งด้านฝั่งประธานฯ ราคา 1,000 บาท และราคา 500 บาท รวม 1,560 และที่นั่งฝั่งตรงข้ามให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-512-039

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com