รีเซต

ตารางเวลารถไฟ กรุงเทพ - เวียงจันทน์ ค่าตั๋วรถไฟ ระหว่างประเทศไทย-ลาว

ตารางเวลารถไฟ กรุงเทพ - เวียงจันทน์ ค่าตั๋วรถไฟ ระหว่างประเทศไทย-ลาว
เอิงเอย
11 กรกฎาคม 2567 ( 10:51 )
42.8K
1

      การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการ ขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศ กรุงเทพ - เวียงจันทน์ เที่ยวแรก 19 กรกฎาคม 2567 นี้ เชื่อมต่อการเดินทางทั้ง 2 ประเทศ ไทย-สปป.ลาว เริ่มจำหน่ายตั๋วแล้วตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

 

Tossapon Nakjarung / Shutterstock.com

รถไฟ กรุงเทพ - เวียงจันทน์

     การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินขบวนรถโดยสารระหว่าง ประเทศไทย - สปป.ลาว เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวนแรก ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ พร้อมกับเปิดให้ผู้โดยสาร จองตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดให้บริการไป-กลับ ประกอบด้วย

 • รถธรรมดา ชั้น 3 (พัดลม) 152 ที่
 • รถนั่งปรับอากาศ ชั้น 2 จำนวน 64 ที่นั่ง
 • รถนั่งและนอนปรับอากาศ ชั้น 2 จำนวน 30 ที่นั่ง พ่วงไปกับขบวนรถเร็วที่ 133

      นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้บริการ เส้นทางอุดรธานี -  เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) - อุดรธานี ไป-กลับ อีก 2 ขบวน รวมเป็น 4 ขบวน/วัน

 

PERCULIAR BOY / Shutterstock.com

 

      สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้า (สูงสุด 180 วัน) ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องมี หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือผ่านแดน (Border Pass) เพื่อใช้ในการทำพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองที่ สถานีหนองคาย และ เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ก่อนการเดินทางข้ามประเทศ 

 

Tossapon Nakjarung / Shutterstock.com

 

     สำหรับนักท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการขนส่งที่เวียงจันทน์ มีการจัดรถโดยสารรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย

 

ตารางเวลารถไฟ กรุงเทพอภิวัฒน์ - เวียงจันทน์

 

 

เที่ยวไป

ขบวนรถเร็วที่ 133
กรุงเทพอภิวัฒน์ - เวียงจันทน์
กรุงเทพอภิวัฒน์
ออก 21.25 น.
อุดรธานี
ถึง 06.57 น.
หนองคาย
ถึง 07.55 น.
เวียงจันทน์
ถึง 09.05 น.

ขบวนรถเร็วที่ 147
อุดรธานี - เวียงจันทน์

 อุดรธานี
ออก 16.00 น.
หนองคาย
ถึง 16.40 น.
เวียงจันทน์
ถึง 17.55 น.

เที่ยวกลับ

ขบวนรถเร็วที่ 148
เวียงจันทน์ - อุดรธานี
เวียงจันทน์
ออก 09.35 น.
หนองคาย
ถึง 10.05 น.
อุดรธานี
ถึง 11.25 น.
 
ขบวนรถเร็วที่ 134
เวียงจันทน์ - กรุงเทพอภิวัฒน์
เวียงจันทน์
ออก 18.35 น.
หนองคาย
ถึง 20.15 น.
อุดรธานี
ถึง 20.57 น.
กรุงเทพอภิวัฒน์
ถึง 07.30 น.

 

ค่าตั๋วรถไฟ กรุงเทพ - เวียงจันทน์

ขบวนรถเร็ว 133/134 กรุงเทพอภิวัฒน์ - เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) - กรุงเทพอภิวัฒน์

 • รถนั่งชั้น 3 : 281 บาท
 • รถนั่งชั้น 2 ปรับอากาศ : 574 บาท
 • รถนอนชั้น 2 ปรับอากาศ : เตียงบน 784 บาท / เตียงล่าง 874 บาท

    ขบวน133/134 จองตั๋วล่วงหน้าได้สูงสุด 180 วัน

     ราคานี้เป็นราคาต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุด หากขึ้นสถานีอื่นรายทางราคาจะลดหลั่นลงมาตามระยะทาง

ขบวนรถเร็ว 147/148 อุดรธานี - เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) - อุดรธานี

 • อุดรธานี - เวียงจันทน์ : รถพัดลม 100 บาท / รถแอร์ 200 บาท
 • อุดรธานี - หนองคาย  : รถพัดลม 30 บาท / รถแอร์ 80 บาท
 • หนองคาย - เวียงจันทน์ : รถพัดลม 70 บาท / รถแอร์ 120 บาท

 

เอกสารผ่านแดน ไทย - ลาว

    ผู้โดยสารต้องมี หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือผ่านแดน (Border Pass) โดยการตรวจหนังสือเดินทางมี 2 แห่ง คือ

 1. สถานีรถไฟหนองคาย
 2. สถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด)

       สำหรับผู้ที่ต้องการทำ หนังสือผ่านแดน (Border Pass) สามารถทำบัตรผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://bpsportal.dopa.go.th โดยนำ QR Code ที่ได้ไปรับบัตรผ่านแดนตัวจริงตามวันที่กำหนด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pr.railway