พระธาตุขามแก่น พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น

พระธาตุขามแก่น พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น
Muzika
20 มิถุนายน 2563 ( 10:00 )
3.7K
1

     พระธาตุขามแก่น หนึ่งในปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่มีประวัติยาวนานพร้อมๆ กับจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าได้ เรียกได้ว่าถ้าไม่ได้มาเหมือนมาไม่ถึงเลยทีเดียว ที่สำคัญยังอยู่ในตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และคำขวัญประจำจังหวัดด้วย แค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วว่าที่นี่มีความสำคัญสำหรับจังหวัดนี้ขนาดไหน

 

 

ประวัติพระธาตุขามแก่น ศูนย์รวมจิตใจชาวขอนแก่น

     พระธาตุขามแก่น นั้นแต่เดิมเรียกกันว่า "พระธาตุบ้านขาม" ตั้งอยู่ในวัดบ้านขามนั่นเอง เรื่องราวการก่อตั้งวัดบ้านขามนั้นมีตำนานหลักๆ อยู่ 2 เรื่อง ดังนี้

 

 

ตำนานที่ 1

     เล่าว่า เมื่อครั้งที่มีการสร้างพระธาตุพนมขึ้น พระยาหลังเขียว หรือโมรียกษัตริย์ เจ้าเมืองโมรีย์ (อยู่ในประเทศกัมพูชาปัจจุบัน) ได้ออกเดินทางมาพร้อมด้วยพระอรหันต์ 9 องค์ เพื่อหวังจะนำพระอังคารธาตุไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนมด้วย ระหว่างทางได้พักค้างแรมที่ดอนมะขาม ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน จึงนำพระอังคารธาตุวางไว้บนตอมะขามใหญ่ที่ตายแล้ว เหลือแต่แก่นไม้ต้นหนึ่ง

     รุ่งเช้าก็เดินทางต่อไปจนถึงสถานที่สร้างพระธาตุพนม แต่ปรากฏว่าพระธาตุพนมได้สร้างจนเสร็จสิ้นแล้ว พระยาหลังเขียวจึงจะนำพระอังคารธาตุกลับเมืองตามเดิม แต่เมื่อเดินทางกลับมาตามเส้นทางเดิม ก็พบว่าตอมะขามที่เคยนำพระอังคารธาตุวางไว้ กลับเจริญงอกงาม และแตกกิ่งก้านขึ้นมาใหม่จนเขียวชอุ่ม จึงได้สร้างพระธาตุครอบต้นมะขามต้นนั้น และบรรจุพระอังคารธาตุไว้ภายใน ให้นามว่า พระธาตุขามแก่น พร้อมทั้งสร้างวัดให้เป็นที่พำนักของพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ และสร้างบ้านเรือน ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

     ต่อมาภายหลัง พระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ก็ได้ดับขันธ์ปรินิพพาน ชาวเมืองนำเอาอัฐิธาตุของท่านบรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็ก ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ อุโบสถในเวลานี้ ต่อมาประชาชนจึงเรียกพระธาตุองค์ใหญ่ว่า ครูบาทั้งเก้าเจ้ามหาธาตุ ส่วนพระธาตุองค์เล็กเรียกว่า ครูบาทั้งแปด

 

kwanchai / Shutterstock.com

 

ตำนานที่ 2

     แต่เดิม ณ ที่นี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ต่อมาเมื่อเริ่มมีชาวบ้านเข้ามาหักล้างถางพง จับจองที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยนั้น ชาวบ้านพบว่ามีตอมะขามที่ตายแล้วเหลือแต่แก่นอยู่ต้นหนึ่ง แต่ต่อมาปรากฏว่าแก่นมะขามนั้นกลับมีการแตกใบ ผลิดอก ดูแปลกประหลาด และพบว่าหากมีใครที่ไปทำการอะไรที่เป็นการดูหมิ่นหรือลบหลู่ตอมะขามนั้น คนผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไป ชาวบ้านจึงเกิดความเคารพบูชา และร่วมกันสร้างเจดีย์ครอบตอมะขามนั้นไว้ พร้อมกับบรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 9 ประการ ไว้ในนั้นด้วย จึงเรียกเจดีย์ที่สร้างนั้นว่า พระเจ้าเก้าพระองค์ หรือ เจดีย์บ้านขาม ต่อมาจึงเป็นพระธาตุขามแก่น พร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดเจติยภูมิ ในช่วงปี พ.ศ.2498

     ปัจจุบัน พระธาตุขามแก่นได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร และปรับปรุงทัศนียภาพจนมีความสวยงาม ทำให้การเดินทางเพื่อไปสักการะบูชาพระธาตุนั้นสะดวกสบายกว่าเดิมมาก และยังมีพระประจำวันเกิดอยู่ในจุดต่าง ๆ เพื่อให้เข้าไปสักการะบูชาได้ด้วย

 

kwanchai / Shutterstock.com

 

เทศกาลประจำปี งานนมัสการพระธาตุขามแก่น

     งานนมัสการพระธาตุขามแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ

 

ที่อยู่ : วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
พิกัด : https://goo.gl/maps/ohvuGXatxPXiZ9Je7
เปิดให้เข้าชม : -
โทร : -
เว็บไซต์ : -

===============

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง