รีเซต

ขอ วีซ่าเช็งเก้น ต้องใช้อะไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไร จะขอยังไงให้ผ่าน

ขอ วีซ่าเช็งเก้น ต้องใช้อะไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไร จะขอยังไงให้ผ่าน
เอิงเอย
28 สิงหาคม 2562 ( 20:30 )
13.5K
10

     จะเที่ยวยุโรป แต่ละครั้งก็ต้องขอ วีซ่าเช็งเก้น กันก่อนใช่ไหมครับ ? 🤓 ซึ่งหลายคนมักจะกังวล และสงสัยว่า จะขอยังไงให้ผ่าน ? แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ? เพื่อง่ายกับทุกการเดินทางไปเที่ยวยุโรป ทัวร์ครับรวบรวม ข้อมูลในการขอวีซ่าเชงเก้น มาให้แล้ว ถ้าไม่อยากพลาด ก็ตามไปทำเข้าใจกันได้เลยครับ 🏃‍♂️

 

 

 

วีซ่าเช็งเก้น : Schengen Visa

คืออะไร ?

 

 

      วีซ่าเช็งเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้เดินทางเข้าออกในประเทศโซนยุโรป 26 ประเทศด้วยกันครับ ได้แก่

 • ออสเตรีย
 • เบลเยี่ยม
 • สาธารณรัฐเชก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ฮังการี
 • อิตาลี
 • ลัตเวีย
 • ลิธัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มอลตา
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • สวีเดน

     และ 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่

 • นอร์เวย์
 • ไอซ์แลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ลิกเตนสไตน์

 

 

🔶 ขอวีซ่าเช็งเก้น ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

 

1 | แบบฟอร์มขอวีซ่า

Visa Application

 

      สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซต์ของสถานฑูตปลายทางที่เราจะเดินทางไป โดยบางประเทศสามารถยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ได้ แต่บางประเทศก็จะต้องปริ้นแบบฟอร์มเพื่อมากรอกข้อมูลครับ

 

 

2 | หนังสือเดินทาง

Passport

      อย่าลืมพกหนังสือเดินทางเล่มจริง และสำเนา (หากมีเล่มเก่าก็ติดตัวไปด้วยนะครับ) โดยหนังสือเดินทางต้องมี “อายุมากกว่า 6 เดือน” (นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)

 

 

3 | หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก

Travel Itinerary

 

      เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และแสดงให้ทางสถานฑูตเห็นว่าเราจะเดินทางไป-กลับวันไหน รวมถึงพักที่ไหนนั่นเองครับ

 

4 | หนังสือรับรองการเงิน

Bank Statement

 

      เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญในการขอวีซ่าเซ็งเก้นครับ เพื่อเป็นการรับรองสถานะทางการเงินของเรา ซึ่งสามารถขอเอกสารเหล่านี้ได้กับธนาคารที่เรามีบัญชีได้เลยครับ (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยเป็นข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงควรมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และอย่าลืมพกสมุดบัญชีเล่มจริงติดตัวไปด้วยในวันที่ไปยื่นขอวีซ่าด้วยนะครับ (อ้อ! อัพเดทสมุดบัญชี 1 วันล่าสุดก่อนไปยื่นด้วยนะครับ)

 

 

5 | หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ

 

🔸 พนักงานบริษัท

     สามารถขอได้จากบริษัทที่ทำงานอยู่ ซึ่งต้องระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่เราเดินทาง โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน และชื่อ - สกุลต้องตรงกับหนังสือเดินทางครับ

 

🔸 นักเรียน / นักศึกษา


      สามารถขอเป็น หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน / นักศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ) โดยสามารถขอได้จากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ได้เลยครับ

 

🔸 เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบการ

     หากผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า (DBD) หรือใบจดทะเบียนบริษัท โดยต้องแปลนำไปแปบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ

 

 

🔸 หากไม่ได้ทำงาน หรือเกษียณอายุ


     ผู้เดินทางต้องทำเป็นหนังสือชี้แจ้งต่อสถานฑูต (เป็นภาษาอังกฤษ)

 

 

6 | รูปถ่าย

 

 • ใช้เป็นรูปถ่ายหน้าตรง เปิดหน้าผาก มองเห็นใบหู คิ้ว และใบหน้าชัดเจน
 • ขนาด 3.5 x 4 ซม.
 • มีพื้นหลังเป็นสีขาว
 • ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 

 

7 | เอกสารส่วนตัว

 

สำเนาเอกสารทางราชการต่างๆของผู้เดินทาง ได้แก่

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาสูจิบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี)

 

 

8 | ประกันการเดินทาง

 

      เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันครับ โดยประกันการเดินทางจะต้อง “ครอบคลุมทั่วกลุ่มประเทศยุโรป ตลอดระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่ไป - กลับ” และมีวงเงินการคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท (30,000 ยูโร) ซึ่งหากใครไม่มั่นใจ ก็สามารถเช็ครายชื่อบริษัทประกันภัยที่สถานฑูตรับรองได้จากเว็ปไซต์สถานฑูตนั้นเลยครับ

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ และภาพจาก เพจ Tourkrub

 

 

Tips อื่นๆ ที่น่าสนใจ

9 ประเทศ พาแฟนเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า
เที่ยวง่าย สบายบรื๋อออ

อัพเดท รวม 7 ที่ทำพาสปอร์ต ในกรุงเทพ
คิวน้อย ไม่ต้องรอนาน !