รีเซต

ครม. ประกาศวันหยุด ! กรณีพิเศษ 4-5 พ.ย. 2562 ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

ครม. ประกาศวันหยุด ! กรณีพิเศษ 4-5 พ.ย. 2562 ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35
Muzika
15 ตุลาคม 2562 ( 16:33 )
1.2K
1

     ชาวกรุงเทพฯ และนนทบุรีน่าจะปลื้มใจไม่น้อย เพราะทางที่ประชุม ครม. มีมติให้ "วันหยุดราชการพิเศษ" ในพื้นที่ กทม. และนนทบุรี วันที่ 4-5 พฤศจิกายน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการจราจรในช่วง ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่อิมแพคเมืองทองธานี

 

 

     รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการแก่ประชาชน

 

     และในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป

===============