รีเซต

ไหว้พระ 9 วัดสวย รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เที่ยวกรุงเทพฯ วันหยุด

ไหว้พระ 9 วัดสวย รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เที่ยวกรุงเทพฯ วันหยุด
เอิงเอย
15 กุมภาพันธ์ 2559 ( 09:09 )
142.5K


วันหยุดนี้ ชวนมา เที่ยวกรุงเทพฯ กันที วัดสวยๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กันบ้างค่ะ และนอกจากได้ทำบุญ ไหว้พระ ตามคติของแต่ละวัดซึ่งมีความหมายดีๆ แล้ว ยังได้ชมความสวยงามทางสถาปัตยกรรมในแต่ละวัดที่ไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่กรุงเทพฯ ของเราอีกด้วยค่ะ

 

 

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเเก้ว

เที่ยวกรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด

วัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย และกรุงรัตนโกสินทร์ ก็คือที่นี่ค่ะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเเก้ว เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา นอกจากนี้ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทน์ เป็นวัดหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเราอีกด้วย


ขอพรเรื่อง : เพื่อจิตใจที่สะอาด ดุจรัตนตรัย
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้
รายละเอียดเพิ่มเติม พระบรมมหาราชวังของไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 พระราชวังและปราสาทที่คนเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก

 

 

2. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง

เที่ยวกรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด
วัดระฆัง แห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อว่าวัดบางหว้าใหญ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกให้เป็นพระอารามหลวง ต่อมาเมื่อมีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัดในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงถูกเรียกว่า วัดระฆังตั้งแต่นั้นมา วัดระฆังนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (สี) ในสมัยรัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 อีกด้วย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระวิหาร หอพระไตรปิฎก พระเจดีย์ 3 องค์ และพระปรางค์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปรางค์ที่ทำถูกแบบแผนที่สุดในประเทศไทย


ขอพรเรื่อง : ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว
รายละเอียดเพิ่มเติม อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหว้พระ วัดระฆัง

 

 

 

3.วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง


วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ จากหลักฐานเชื่อว่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” จึงได้ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2

เที่ยวกรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด
ขอพรเรื่อง : ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่

 

 

4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

klublu / Shutterstock.com

วัดกัลยาณมิตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี เมื่อเข้ามาในวัดแล้ว ควรจุดธูปเทียนบูชาพระตามลำดับที่ทางวัดตั้งไว้ แล้วจึงเดินเข้าไปภายในพระวิหารหลวง เพื่อกราบนมัสการ “หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือเรียกตามแบบจีนว่า “หลวงพ่อซำปอกง” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีแค่ที่นี่ ที่วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา 3 วัดเท่านั้นในประเทศไทย


ขอพรเรื่อง : เดินทางปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดี
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ ดอกไม้พวงมาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม สงบใจ…คลายร้อน สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

 

 

5. วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร หรือ วัดชนะสงคราม

PeoGeo / Shutterstock.com

วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแล้วถวายเป็นพระอารามหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง
ขอพรเรื่อง : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

 

 

6. วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงผนวช และประทับอีกด้วย


ขอพรเรื่อง : พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต
เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

 

 

7. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสุทัศน์
วัดสุทัศน์ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) พระอัฐมรามาธิบดินทร และได้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนีเมื่อ พ.ศ. 2493 และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

Blanscape/Shutterstock.com

ขอพรเรื่อง : วิสัยทัศน์กว้างไกล มีสเน่ห์แก่คนทั่วไป
เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม

 

 

8. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสระเกศ


วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก ต่อมา รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ในสมัยรัชกาลที 3 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้างพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

Pradit.Ph/Shutterstock.com

ขอพรเรื่อง : เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล
เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

 

 

9. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์

amadeustx / Shutterstock.com

วัดโพธิ์ เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง นอกจากนี้ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 อีกด้วย ความสวยงามของวัดโพธิ์นั้น เป็นมรดกโลก นอกจากนั้นที่วัดโพธิ์ยังถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ และพระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

tomgigabite / Shutterstock.com

ขอพรเรื่อง : ความร่มเย็นเป็นสุข ความสงบ
เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น

 

ภาพ: ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ลิขสิทธิ์ภาพขอสงวนเฉพาะสำหรับงานบทความใน “ทรูไลฟ์” และ “H Travel” เท่านั้น ห้ามไม่ให้นำภาพไปเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นโดยเด็ดขาด

 

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com