รีเซต

หอยมือเสือ ห้ามกิน !!! สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงสูญพันธุ์

หอยมือเสือ ห้ามกิน !!! สัตว์ป่าคุ้มครอง เสี่ยงสูญพันธุ์
เอิงเอย
8 กรกฎาคม 2562 ( 12:08 )
3.3K
6

       หลังจากที่มีรายการชื่อดังจากเกาหลี ได้มาถ่ายทำรายการเรือจับหอยมือเสือที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และนำมาประกอบอาหารในประเทศไทยเมื่อผ่านมานี้ ทำให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกมาชี้แจงว่า หอยมือเสือ เป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง และดำเนินคดีกับรายการดังกล่าว

 

 


หอยมือเสือ สัตว์ป่าคุ้มครอง

 

       หอยมือเสือ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จัดอยู่ในบัญชีสัตว์สงวน และคุ้มครองประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 คือ "ห้ามล่า ห้ามมี และห้ามซื้อขาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

        อีกทั้งยังได้รับการขึ้นบัญชีในรายชื่อสัตว์ และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์หรือหายากในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือ ไซเตส (CITES) อีกด้วยค่ะ

 

 

     หอยมือเสือ (Giant Clams) เป็นหอยในกลุ่มหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีสีสัน และลวดลายที่สวยงาม ซึ่งจะสามารถพบในทะลเขตร้อนแถบอินโดแปซิฟิกเท่านั้น ซึ่งทั่วโลกพบหอยมือเสือเพียงแค่ 8 ชนิด และปัจจุบันพบหอยมือเสืออาศัยอยู่ในในประเทศไทย 3 ชนิดคือ Tridacna squamosa, T. maxima และ T. crocea ซึ่งผลการจากสำรวจ หอยมือเสือมีอัตราลดลงอย่างไม่น่าเชื่อ และในน่านน้ำไทย แหล่งที่พบหอยมือเสือได้มากที่สุด คือ เกาะไข่ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ค่ะ

 

 

 

ไซเตส (CITES) คืออะไร

 

       ไซเตส (CITES) คือ อนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ มาจาก The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 โดยลงนามรับรอง อนุสัญญาในปี 2518 และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม 2526

      เป้าหมายของไซเตส คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือถูกคุกคาม ทำให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์

       วิธีการอนุรักษ์กระทำโดยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ ไซเตสไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศสำหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native Species)

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง