อัพเดทรายชื่อ แหล่งท่องเที่ยวและอุทยานปิดชั่วคราว ควบคุมการระบาด โควิด-19

อัพเดทรายชื่อ แหล่งท่องเที่ยวและอุทยานปิดชั่วคราว ควบคุมการระบาด โควิด-19
Muzika
5 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:20 )
14.6K

     หลังจากที่ทางศบค. ประกาศยกระดับ "พื้นที่สีแดง" ทั้งหมด 28 จังหวัดแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็ได้ออกข่าวประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และอุทยานแห่งชาติเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

รายชื่อ อุทยานแห่งชาติปิดชั่วคราว ควบคุมการระบาดโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

อุทยานแห่งชาติรายละเอียดการประกาศปิดระยะเวลา
ทองผาภูมิ- ปิดเส้นทางเดินป่าระยะไกลเขาช้างเผือก
- เนินกูดดอย-ช้างเผือก งดกางเต็นท์พักแรม
- น้ำตกจ๊อกกระดิ่น งดเล่นน้ำ/กางเต็นท์
ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ปางสีดาปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ขุนพะวอปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
 ปิดบริการบ้านพักและลานกางเต็นท์ โซน1 
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
ตั้งแต่ 1-28 ก.พ. 2564
พุเตยปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
น้ำตกพาเจริญปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ได้แก่ น้ำตกพาเจริญ น้ำตกป่าหวาย และบ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนักตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
น้ำตกสามหลั่น
ปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่11 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
เขาชะเมา-เขาวง
- ปิดบ้านพัก ลานกางเต็นท์ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และค่ายพักเยาวชน บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราว (คลองปลาก้าง)
- งดลงเล่นน้ำ
- เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมศึกษาธรรมชาติ ภายใต้มาตรการป้องกัน
ตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ.2564
น้ำตกหงาว- ปิดบริการบ้านพัก
- งดเล่นน้ำตก
- งดบริการแช่ตัวในน้ำแร่ร้อนพรรั้ง
- สามารถแช่เท้าในบ่อน้ำร้อนได้ โดยต้องสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง
ตั้งแต่วันที่ 5-31 ม.ค.2564
ลานสาง
- ปิดบริการลานกางเต็นท์ดอยผาแดง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลานสาง ที่ ลส.3 (ดอยผาแดง)
- งดบริการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติลานสาง
- เปิดให้นักท่องเที่ยวเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากเข้าเที่ยวชมได้ตามปกติเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำตก
ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
เฉลิมรัตนโกสินทร์- ปิดบริการบ้านพัก/ สถานที่กางเต็นท์
- งดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขากำแพง
- เปิดเที่ยวชมเฉพาะถ้ำธารลอดน้อย - ถ้ำธารลอดใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
เขื่อนศรีนครินทร์- เปิดท่องเที่ยวปกติ
- งดให้บริการเช่าเต็นท์และเครื่องนอน
ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ใต้ร่มเย็นปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
แก่งกรุงปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ขุนสถานปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ดอยภูคาปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ศรีน่านปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ดอยสอยมาลัย- ปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยสอยมาลัย ดอยหลวงตาก
- งดเล่นน้ำตก
- เปิดชมฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน /น้ำตกแก่งห้วยตาก ตามปกติ
ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
แม่เมยปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ธารเสด็จ-เกาะพะงัน - งดเล่นน้ำตกบริเวณน้ำตกแพง (ที่ทำการ) และธารเสด็จ
- เปิดเที่ยวชมตามปกติ เวลา 8:30-16:30 น.
ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ภูหินร่องกล้า- ปิดบริการลานกางเต็นท์ (ลานสน)
- บ้านพัก/ สถานที่ท่องเที่ยวเปิดตามปกติ
ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

- งดกิจกรรมแช่น้ำพุร้อน / เล่นน้ำตก
- ปิดบริการลานกางเต็นท์
- เปิดให้เที่ยวชม เวลา 08.00-17.00 น.


ปิดการท่องเที่ยวประจำปี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ของทุกปี

เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
น้ำตกชาติตระการ - ปิดบริการลานกางเต็นท์ บริเวณที่ทำการฯ
- งดเล่นน้ำตก
- เปิดให้ชมน้ำตกตามปกติ
ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
แควน้อยปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
แม่วงก์ปิดการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกลพิชิตยอดเขาโมโกจูตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
แม่จริมปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ผาแดง- ปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกศรีสังวาลย์ /บ่อน้ำร้อนโป่งอาง
- ปิดบริการลานกางเต็นท์โซนที่ทำการอุทยานฯ และดอยค้ำฟ้า
ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ภูสอยดาว- ปิดการท่องเที่ยวลานสน ภูสอยดาว - น้ำตกภูสอยดาวและบริเวณที่ทำการ เปิดบริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.-30 มิ.ย. 2564
เขาค้อ
ปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธารทิพย์ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
เขาใหญ่
- ปิดลานกางเต็นท์ลำตะคองและผากล้วยไม้ (จากเหตุการณ์ช้างทำร้ายนักท่องเที่ยว)ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ดอยผ้าห่มปก
- ปิดบริการลานกางเต็นท์ ได้แก่
ดอยลาง /โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ /ซุยถัง / ดอยอ่างขาง (ม่อนสน) /กิ่วลม
- ปิดแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกโป่งน้ำดัง น้ำตกปู่หมื่น น้ำตกห้วยเฮี่ยน น้ำตกแม่แฮง น้ำตกตาดหมอกตาดเหมย น้ำตกนามะอื้น น้ำรู
- ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยผ้าห่มปกและเส้นทางดูนกดอยลาง-สันจุ๊
ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
ดอยเวียงผา
ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณลานกางเต็นท์ลานสน และลานกางเต็นท์ยอดดอยเวียงผาตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ปิดบริการพักแรมตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2564 เป็นต้นไป
แก่งกระจาน
ปิดการท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ริมอ่างเก็บน้ำตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.-11 ก.พ. 2564
เขาแหลม
- งดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาสันหนอกวัว
-ปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเกริงกระเวียและน้ำตกไดช่องถ่อง (เนื่องจากปริมาณน้ำน้อย)
- เปิดบริการบ้านพักและลานกางเต็นท์
- น้ำตกผาแตกยังไม่เปิดท่องเที่ยวเนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังไฟป่า
ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. - 31 พ.ค. 2564

ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นต้นไป
หาดวนกร
เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นต้นไป
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2564 เป็นต้นไป
ทับลาน- เปิดแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะไป-กลับ
- งดบริการที่พัก - งดกิจกรรมทางน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2564 เป็นต้นไป
ลำน้ำกก - เปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด
- งดเล่นน้ำตก
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

 

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวปิดชั่วคราว ควบคุมการระบาดโควิด-19

สถานที่จังหวัดหมายเหตุ
ดอยพุ่ยโคแม่ฮ่องสอน 
อุทยานแห่งชาติแม่โถอำเภอฮอด เชียงใหม่ 
ทุ่งโนนสนพิษณุโลก 
ไร่ทานตะวัน เป๋าตุงฟาร์มนครสวรรค์ 
ถนนคนเดิน กาดกองต้า และถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง 
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)นนทบุรี ปิดถึง 8 ม.ค. 64
ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพรานนครปฐมงดการแสดงโชว์ แต่ในส่วนอื่นๆ สามารถเข้าชมได้ตามปกติ
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลนครปฐม 
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งสมุทรปราการ 
ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้งราชบุรีปิดชั่วคราว 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
น้ำตกเก้าชั้น สวนผึ้งราชบุรี 
ต๋าหลาดไทยวน วัดนาหนองราชบุรี 
ธารน้ำบ่อคลึง (บ่อน้ำร้อน)ราชบุรี 
วิหารพระหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์สระบุรี 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนหมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอยเพชรบุรี 
พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)เพชรบุรี 
โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยเพชรบุรี 
ตลาดน้ำกวางโจวเพชรบุรี 
น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี 
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีประจวบคีรีขันธ์ 
คำชะโนดอุดรธานี 
วัดป่าภูก้อนอุดรธานี 
ถนนคนเดินอุดรธานี 
พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)กาฬสินธุ์ ปิดตั้งแต่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
หาดทรายแก้ว บางเสร่ชลบุรี 
หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธินชลบุรี 
หาดนางรำ-หาดนางรอง ท่าเรือจุกเสม็ดชลบุรี 
หาดสอ กรมสรรพาวุธทหารเรือชลบุรี 
สกายวอล์ควัดเขาตะแบกชลบุรี 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และเกาะแสมสารชลบุรีปิดตั้งแต่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค .64
ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือชลบุรี 
เรือหลวงจักรีนฤเบศรชลบุรี 
ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ระยอง 
อุทยานเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินระยอง 
พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ถนนยมจินดาระยอง 
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ และหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติระยอง 
สวนพฤษศาตร์ระยองระยอง 
วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวตราด 
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้านตราด 
เขาล้อมหมวกประจวบคีรีขันธ์ปิดตั้งแต่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดื่อหนองคาย 
โฮมสเตย์วังน้ำมอกหนองคาย 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวหนองคาย 
หมู่บ้านท่องเที่ยวคีรีวงกตอุดรธานี 
ตลาดน้ำเกาะลอยตาก 
อโรคยาโป่งคำรามตาก 
กาดนั่งยองคล้องยามตาก 
สวนน้ำ Water Park Tube Trekเชียงใหม่ปิดชั่วคราว 19 ธ.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
วัดเจติยาคีรีวิหาร​ หรือวัดภูทอกบึงกาฬ​ปิดตั้งแต่ 31 ธ.ค. 63 -​ 3​ ม.ค.​ 64
เขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรี 
สะพานกระจก เขาแหลมสกายวอล์คกาญจนบุรี 
พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเพชรบุรี 
Seenscape Huahinประจวบคีรีขันธ์ 
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีประจวบคีรีขันธ์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์พระเจ้าเกล้า อ.หว้ากอประจวบคีรีขันธ์ 
จุดชมวิวทะเลหมอก ผาเหนือเมฆตรัง 
ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ภูเก็ตงดจัดวันที่ 27 ธ.ค.63 และ 3 ม.ค. 64
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างสงขลา 
ท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา13นราธิวาส 
สวนสนุกดรีมเวิล์ดปทุมธานีปิดตั้งแต่ 2 - 15 ม.ค. 64
สยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม)กทม 
วัดมณีวงศ์ (ถ้ำพญานาค)นครนายกปิดไม่มีกำหนด
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านจ่าโบ่แม่ฮ่องสอน 
เกาะล้านชลบุรี 
พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามกทม.ปิดชั่วคราวตั้งแต่ 5-31 ม.ค.64
พระราชวังบางปะอินพระนครศรีอยุธยาปิดชั่วคราวตั้งแต่ 5-31 ม.ค.64
พระตำนักภูพิงค์ราชนิเวศน์เชียงใหม่ปิดชั่วคราวตั้งแต่ 5-31 ม.ค.64
โครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริเพชรบุรีปิดชั่วคราวตั้งแต่ 5-31 ม.ค.64
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯกทม.ปิดชั่วคราวตั้งแต่ 5-31 ม.ค.64
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินกทม.ปิดชั่วคราวตั้งแต่ 5-31 ม.ค.64
โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกทม.ปิดชั่วคราวตั้งแต่ 5-31 ม.ค.64
วัดภูมินทร์น่าน 
วัดหนองบัวน่าน 

 

 

อ้างอิง : https://www.tatnewsthai.org/news_detail.php?newsID=5021

====================

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง