รีเซต

ทะเลสาบ Aral sea อดีตทะเล ที่แห้งเหือดจนเหลือแต่ทราย

ทะเลสาบ Aral sea อดีตทะเล ที่แห้งเหือดจนเหลือแต่ทราย
แมวหง่าว
6 กันยายน 2559 ( 03:00 )
26.6K

เคยได้ยินเรื่องทะเลที่แห้งจนกลายเป็นทะเลทรายกันไหมครับ ถ้าไม่เคยได้ยิน ผมจะมาขยายความให้ฟัง ทะเลอารัลหรือ Aral Sea เป็นทะเลปิด คือ ทะเลที่ถูกกักอยู่ในพื้นทวีปที่อยู่ในเอเชียกลาง อยู่ระหว่างประเทศคาซัคสถานกับสาธารณรัฐคาราคัลปัคสถานซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศอุซเบกิสถาน ปัจจุบันปริมาณน้ำในทะเลลดลงมาก เรียกได้ว่าถึงขั้น “เหือดแห้ง” อันเป็นผลมาจากน้ำมือของมนุษย์ ที่ทำการผันน้ำไปเพื่อการเกษตรกรรมจนทะเลถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ทะเลอารัลเหนือ ทะเลอารัลใต้ส่วนตะวันออกและทะเลอารัลใต้ส่วนตะวันตก

 

Aral Sea

ภาพถ่าย Aral Sea สมัยก่อน

 

แต่เดิมทะเลอารัล มีพื้นที่กว่า 68,000 ตารางกิโลเมตร แต่ด้วยนโยบายของสหภาพโซเวียต ที่ต้องการจะผลิต ฝ้าย ข้าว ข้าวสาลี และแตงเมรอล จึงทำการผลันน้ำจากแม่น้ำอามุ ดาเรีย (Amu Darya) และแม่น้ำเซียร์ ดาเรีย (Syr Darya) ไปเพื่อการเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 1960 ทำให้ทะเลออรัลลดขนาดลงเรื่อยๆ และในปี 2004 ทะลอารัล ลดขนาดลงเหลือเพียง 25% ของทะเลอารัลในอดีต จนกระทั่งในปี 2007 ทะเลอารัล ลดขนาดลงเหลือเพียง 10% ของทะเลอารัลในอดีต ทำให้ค่าความเค็มในน้ำเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าจากเดิม ทำให้พืชพรรณ และสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดสูญสิ้น หมู่บ้านชาวประมงโดยรอบกลายเป็นสุสานเรือไปในที่สุด

 

ภาพ: ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ลิขสิทธิ์ภาพขอสงวนเฉพาะสำหรับงานบทความใน “ทรูไลฟ์” และ “H Travel” เท่านั้น ห้ามไม่ให้นำภาพไปเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นโดยเด็ดขาด

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com