การบินไทยช่วยผู้้โดยสารช่วงวิกฤตน้ำท่วมไม่เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนบัตรโดยสาร

การบินไทยช่วยผู้้โดยสารช่วงวิกฤตน้ำท่วมไม่เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนบัตรโดยสาร
29 ตุลาคม 2554 ( 08:05 )
5.5K

การบินไทยบรรเทาความเดือดร้อนผู้โดยสารช่วงวิกฤตน้ำท่วมไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร โดยบัตรโดยสารทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยผ่านสำนักงานขายของการบินไทย และตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com ก่อนหรือภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Contact Center 02-356-1111 สำนักงานขายของการบินไทย และตัวแทนจำหน่าย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เพื่อระบุวันเดินทางใหม่ต่อไป