วัดศรีสุพรรณ วัดสวย อุโบสถเงินหลังแรกของโลก ปักหมุด ที่เที่ยวเชียงใหม่ เลย!

วัดศรีสุพรรณ วัดสวย อุโบสถเงินหลังแรกของโลก ปักหมุด ที่เที่ยวเชียงใหม่ เลย!
nukkpidet
4 มิถุนายน 2563 ( 13:50 )
4.6K

     จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกจังหวัดที่จัดว่ามี วัดสวย อยู่มากมายเลยค่ะ และยังเป็นวัดเก่าสร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาอีกด้วย ที่สำคัญคือมีสถาปัตยกรรมสวยงามและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ อย่าง วัดศรีสุพรรณ ก็เป็นอีกแห่งหนึ่ง ที่สวยงามและแปลกไม่เหมือนวัดไหน ตรงที่ว่า มีอุโบสถเงินหลังแรกของโลกค่ะ

 

 

เที่ยววัดสวย ชมอุโบสถเงิน ที่ วัดศรีสุพรรณ

 

     วัดศรีสุพรรณ อยู่บนถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2043 เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปี ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า ที่โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์เจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า วัดศรีสุพรรณอาราม ที่ต่อมาเรียกสั้นๆ ว่า วัดศรีสุพรรณ นั่นเองค่ะ ภายในวัดมี อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะอนุรักษ์เครื่องเงินชุมชนวัวลายและยังเป็นบริเวณชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะ

 

     ด้วยที่ตั้งของ วัดศรีสุพรรณ ที่อยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงินของถนนวัวลาย เลยทำให้กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ อยู่ภายในวัด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทางวัดเลยอยากจะสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลกขึ้นมา เลยทำให้อุโบสถเงินนั้น กลายเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะ

 

Thanisornkaitin / Shutterstock.com

 

      พระอุโบสถเงิน นั้น จะเป็นทรงแบบล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก จากฝีมือของช่างท้องถิ่นด้านเครื่องเงินโดยเฉพาะ ทั้งภายในและนอกของอุโบสถจะตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินมีลวดลายอ่อนช้อย ภายในจะมีองค์พระประธาน ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำจากเนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอกค่ะ

 

ศรัทธา แห่ง วัดศรีสุพรรณ 

 

     มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ พระเจ้าเจ็ดตื้อ ว่า ครั้งหนึ่งได้เคยแสดงปาฏิหาริย์ลงสรงน้ำในสระข้างโบสถ์ และได้ประทานพรแก่ผู้มีจิตอันบริสุทธิ์ด้วยศีลธรรมให้สมปรารถนา โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้มีญาณพิเศษ ไม่ว่าจะคนไทยหรือต่างชาติ ที่ทุกคนต่างจะสัมผัสได้ถึงพลัง 3 คู่ คือ พลังหยินหยาง พลังร้อนเย็น และพลังเงินทอง ขององค์พระเจ้าเจ็ดตื้อ เลยทำให้ผู้มีจิตศรัทธาต่างมาสักการะขอพรกันมากขึ้นไปอีกค่ะ

 

ronny bolliger / Shutterstock.com

 

     และ มี พระวิหารทรงล้านนา ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส เมื่อปีพ.ศ.2342  วิหารนี้ทำการปฏิสังขรณ์โดยการผสมศิลปะร่วมสมัยเพิ่มเข้าไป แต่ยังรักษาของเดิมอยู่ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระธาตุ 12 ราศี พระธาตุเจดีย์ของเมืองเชียงใหม่ และปริศนาธรรมทั้ง 3 โลก นอกจากนี้ยังได้เอาหัตถกรรมเครื่องเงินมาดุนลายภาพพุทธประวัติ  พระเจ้าสิบชาติ พระเวสสันดรชาดก ประดับไว้ที่ฝาผนังวิหารอีกด้วยค่ะ 

 

     นอกจากนี้ภายในบริเวณ วัดศรีสุพรรณ ก็ยังมี พระบรมธาตุ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่ อีกด้วยค่ะ อีกหนึ่ง วัดสวย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่นอกจากความงดงามของอุโบสถเงินที่แปลกตาแล้วนั้น ยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินของชาวบ้านในชุมชน และรวบรวมผลงานเครื่องเงินไว้จัดแสดงให้ชมด้วยค่ะ

 

 

  • ที่อยู่ : วัดศรีสุพรรณ เลขที่ 100 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/bKZ4FWc8rYzcVwmL9 
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
  • โทร : 0-5327-3919
  • เว็บไซต์ : -