เคาะแล้ว! หยุดชดเชย 6-7ก.ค. 63 แต่ยังไม่ใช่โควต้าวันหยุดสงกรานต์

เคาะแล้ว! หยุดชดเชย 6-7ก.ค. 63 แต่ยังไม่ใช่โควต้าวันหยุดสงกรานต์
Muzika
23 มิถุนายน 2563 ( 14:51 )
580

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ประกาศวันหยุดชดเชยซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ให้หยุดชดเชย 2 วัน เป็นวันจันทร์ที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2563 โดยจะเลื่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม ยืนยันว่าไม่ได้ใช้โควต้าวันหยุดสงกรานต์

 

 

     "คณะรัฐมนตรีจะประเมินให้ใช้ในเดือนถัดๆไป โดยต้องประเมินสถานการณ์โควิด-19 ประกอบ ขณะเดียวกันก็มีการวางแผนระบบกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงพิจารณาโครงการฟื้นฟูต่างๆที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองมาแล้ว โดยนายกฯให้แนวทางให้พิจารณาโครงการที่ต้องใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เป็นปัจจัยหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยยึดปัจจัยภายในประเทศอย่างการท่องเที่ยวเป็นหลัก" นายอิทธิพล กล่าว

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/626706

===============