รีเซต

สายการบินแอร์เอเชีย ย้ายเคาน์เตอร์เช็คอิน ท่าอากาศยานภูเก็ต เส้นทางบินระหว่างประเทศ

สายการบินแอร์เอเชีย ย้ายเคาน์เตอร์เช็คอิน ท่าอากาศยานภูเก็ต เส้นทางบินระหว่างประเทศ
aichan
19 กันยายน 2559 ( 07:22 )
2.6K

สายการบินแอร์เอเชีย พร้อมย้ายการให้บริการเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ของทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ บริการต่อเที่ยวบิน (Fly Thru) ไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ตามนโยบายของทางท่าอากาศยานภูเก็ต ในการขยายอาคารโดยสารเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การให้บริการเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in) ของเที่ยวบินภายในประเทศ สายการบินแอร์เอเชียจะยังคงให้บริการที่อาคารผู้โดยสารหลังเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

– อาคารผู้โดยสารหลังเดิม ท่าอากาศยานภูเก็ต

– เส้นทางบินในประเทศ (เที่ยวบิน FD) เช็คอินเคาเตอร์หมายเลข 35-41

– อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(หลังใหม่) ท่าอากาศยานภูเก็ต

– เส้นทางบินระหว่างประเทศ (FD/AK) เช็คอินเคาเตอร์แถว D

– เส้นทางบริการต่อเที่ยวบิน หรือ Fly Thru เช็คอินเคาน์เตอร์แถว D

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการรับผู้โดยสารขาเข้า (เส้นทางระหว่างประเทศ) สามารถรอรับได้ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่16 กันยายน เป็นต้นไปเช่นกัน
สายการบินแอร์เอเชีย ขอแนะนำท่านผู้โดยสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง สามารถใช้บริการเช็คอินล่วงหน้าด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.airasia.com (เว็บเช็คอิน) โมบายเช็คอิน หรือตู้เช็คอินอัตโนมัติ (คิออส) ที่ให้บริการทั้งอาคารผู้โดยสารหลังเดิมและหลังใหม่

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com