รีเซต

วัดอุปคุต ที่เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้ขอพร พระอุปคุต ชื่อดัง

วัดอุปคุต ที่เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้ขอพร พระอุปคุต ชื่อดัง
nukkpidet
16 สิงหาคม 2566 ( 11:16 )
11.4K

     เชียงใหม่ แหล่งรวมไหว้พระ มีทั้ง วัดดัง วัดสวย มากมาย แต่ถ้าพูดถึงองค์พระที่มีชื่อเสียงแบบที่ทุกคนจะรู้จักกันดี ก็คือ พระอุปคุต ที่อยู่ภายใน วัดอุปคุต แห่งนี้นั่นเองค่า สายบุญคนไทยอยากไหว้ขอพร ตามเรามาได้เลยค่า เตรียมใจเตรียมกายให้พร้อม แล้วมาสักการะองค์พระกันน

 

elRoce / Shutterstock.com

 

สักการะ วัดอุปคุต เชียงใหม่ วัดดัง ในเมือง

Chic Car Rent เช่ารถขับ ราคาโดนใจ

 

ประวัติ วัดอุปคุต

     วัดอุปคุต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยชื่อของวัดก็ตั้งตามพระอุปคุตหรือพระบัวเข็ม พระภิกษุในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองค่ะ ซึ่งวัดก็ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2456 ภายในจะมีวิหารประดิษฐานพระอุปคุตเอาไว้อีกด้วย

 

วัดสวย เชียงใหม่

 

     ซึ่งเป็นพระประธานที่อยู่ใน วัดอุปคุต และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีน้ำมันในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกค่ะ โดยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเหนือ อีกทั้งวัดนี้ยังมีการจัดประเพณี ใส่บาตรพระอุปคุตเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน โดยจะจัดในช่วงวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธหรือเรียกว่า เป็งปุ๊ด ความพิเศษก็คือเป็นประเพณีที่ใส่บาตรตอนเที่ยงคืนนั่นเองค่ะ

 

Chris J Bradshaw / Shutterstock.com

 

     ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับ พระอุปคุต ว่ากันว่า พระอุปคุตมีอิทธิฤทธิ์ปราบท้าววสวัตตี โดยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 2 หลังพุทธปรินิพพาน ณ นครปาตลีบุตราชธานี พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้น ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก และได้ฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างขึ้นมา ตลอด 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่ต่อมาได้ถูกพญามารมาผจญ ท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราบพญามารจนยอมแพ้พ่ายไป จากนั้นพระอุปคุตก็มีชื่อเสียงในทางปราบมารค่ะ

 

Kginger / Shutterstock.com

 

     ใครที่สักการะหรือนับถือ พระอุปคุต ก็ไม่ควรจะพลาดการมาเยือน เชียงใหม่ และมาไหว้ขอพรกันที่ วัดอุปคุต แห่งนี้เลย ขึ้นชื่อว่าเป็น วัดดัง แล้วแบบนี้ อีกทั้งยังมีความเก่าแก่มากๆ และตัวของจิตรกรรมฝาผนังเองก็งดงามหาชมได้ยากด้วย มีเวลาก็แวะมาเที่ยวมาไหว้ขอพรชมสิ่งสวยงามกันนะคะ

 

ข้อมูล วัดอุปคุต เชียงใหม่