วิธีขอสมุดวัคซีนโควิด-19 ฉีดครบ 2 เข็มเที่ยวได้เลย

วิธีขอสมุดวัคซีนโควิด-19 ฉีดครบ 2 เข็มเที่ยวได้เลย
Muzika
9 กรกฎาคม 2564 ( 15:50 )
1.1K

     ใครที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วอยากเดินทางไปต่างประเทศล่ะก็ สามารถขอสมุดวัคซีนโควิด-19 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสมุดวัคซีนโควิด-19

 1. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย
 2. หนังสือเดินทาง (Passport)
 3. บัตรประชาชน
 4. ค่าใช้จ่ายในออกเอกสารรับรองฯ จำนวน 50 บาท

 

สถานที่ดำเนินการขอหนังสือรับรองวัคซีน

ปัจจุบันมีสถานที่ดำเนินการขอหนังสือรับรองวัคซีน 4 แห่ง ได้แก่

 1. สถานบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2951-1170 ถึง 79 ต่อ 3430
 2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร.0-2521-1668
 3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล porthealth_bkk@ddc.mail.go.th
 4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2590-3232, 0-2590-3234 ถึง 35 หรือ อีเมล์ travelhealth@ddc.mail.go.th

 

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลายเซ็นต์ และบัตรประชาชนฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลายเซ็นต์ และบัตรประชาชนฉบับจริง

 

แหล่งอ้างอิง : ddc.moph.go.th/brc/news

====================

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<