มือใหม่หัดขับ เรียนฟรี! กรมการขนส่งทางบก อบรมใบขับขี่ วันเสาร์-อาทิตย์ รวม 11 รุ่น

มือใหม่หัดขับ เรียนฟรี! กรมการขนส่งทางบก อบรมใบขับขี่ วันเสาร์-อาทิตย์ รวม 11 รุ่น
Muzika
22 มกราคม 2563 ( 11:52 )
10.2K
2

     กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรม ฟรี ! เสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดชั่วคราว เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2563 รวม 11 รุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม เพื่อร่วมสร้างผู้ขับรถหน้าใหม่ที่มีคุณภาพ มีวินัย และใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

 

อบรมขับรถฟรี กับกรมการขนส่งทางบก เรียนอะไรบ้าง ?

     กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประจำปี 2563 เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ดังนี้

 • วันเสาร์ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
 • วันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการออกไปเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ มีวินัย ใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ผ่านมาจัดอบรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศแล้วจำนวนกว่า 50,000 คน

 

วันอบรม วันที่เท่าไหร่บ้าง ?

     กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งหมด 11 รุ่น ดังนี้

 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
 • วันที่ 21-22 มีนาคม 2563
 • วันที่ 25-26 เมษายน 2563
 • วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563
 • วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563
 • วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 26-27 กันยายน 2563
 • วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครอบรม

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน

 

สมัครได้ที่ไหน เตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ?

     ยื่นใบสมัครล่วงหน้าด้วยตนเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

 

     ติดตามกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆ นอกจากจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมแล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอมด้วย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

===============