รีเซต

ประวัติจังหวัดนนทบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ One Day Trip รู้จักนนทบุรี ผ่านประวัติศาสตร์นานกว่า 400 ปี

ประวัติจังหวัดนนทบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ One Day Trip รู้จักนนทบุรี ผ่านประวัติศาสตร์นานกว่า 400 ปี
เอิงเอย
5 พฤษภาคม 2564 ( 18:00 )
15.8K

      นนทบุรี เป็นอีกจังหวัดที่น่าสนใจ เพราะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ติดกับกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศดี จึงเป็น ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ แบบ One Day Trip ที่คนกรุงนิยมไปเที่ยวกันมากๆ แต่นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราว ประวัติจังหวัดนนทบุรี ที่ยาวนานกว่า 400 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ตามเรามารู้เรื่องราวของจังหวัดนนทบุรี ให้มากกว่าที่เคยกันค่ะ

ประวัติจังหวัดนนทบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ
เมืองเก่ากว่า 400 ปี

 

      จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลาง และจัดเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครค่ะ โดยมีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ เลยทีเดียว และนนทบุรี แห่งนี้ ยังมีประวัติยาวนานมาถึง 400 ปีค่ะ โดยแต่เดิมชื่อว่า “บ้านตลาดขวัญ” เป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น อีกทั้งยังเป็น สวนผลไม้ ขึ้นชื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย


นนทบุรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 

 

      ย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี โดยปรากฏที่ วัดปรางค์หลวง ค่ะ สันนิษฐานว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในชุมชนชาวเมืองอู่ทอง ที่ได้อพยพหนีโรคระบาดมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่ ก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยมีชุมชนสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ บ้านตลาดขวัญ นั่นเอง

     จนต่อมาในปี พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ยกบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็น “เมืองนนทบุรี” โดยตัวเมืองนนทบุรีในสมัยนั้น ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระสอ

 

ประวัติจังหวัดนนทบุรี ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ

 

     เมื่อถึงช่วง พระเจ้าปราสาททอง ในปี พ.ศ. 2179 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใต้ที่ วัดท้ายเมืองไปทะลุออกหน้าวัดเขมา เมื่อขุดคลองลัดแล้ว ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทางเดิน ไหลเข้าคลองลัดที่ขุดใหม่ และกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ และแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ก็ตื้นเขินกลายเป็น คลองอ้อม คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวย ในปัจจุบันค่ะ

      และในสมัยของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปี พ.ศ. 2208 พระองค์ทรงเห็นว่า เมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนทางเดิน ทำให้ข้าศึกเข้าประชิดพระนครได้ง่ายขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้ำอ้อม 2 ป้อม คือ ป้อมแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านตลาดแก้ว และ ป้อมทับทิม ตั้งอยู่บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติ และให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้ำอ้อมในเวลาเดียวกัน

 

ที่มาของ เกาะเกร็ด

 

 

      ในปี พ.ศ. 2264 สมัยกรุงศรีอยุธา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ โปรดเกล้าฯ ให้ขุด คลองลัดเกร็ด ขึ้น ตัดความโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลวกอ้อม ไปทางบางบัวทอง ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางการไหล ชายฝั่งทั้งสองข้างของคลองลัดเกร็ดถูกกัดเซาะให้ห่างออกจากกันมากขึ้น พื้นที่ตรงกลางที่มีน้ำล้อมรอบจึงกลายเป็นเกาะ เรียกว่า "เกาะเกร็ด"

 

     เกาะเกร็ดมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ วัดวาอารามต่างๆ บนเกาะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่หลังจากการเสียกรุงครั้งที่ 2 ทำให้เกาะเกร็ดร้างไป เพราะพม่าได้มายึดกรุงไว้ แต่หลังจากการกู้เอกราชของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงโปรดให้ชาวมอญที่เข้ามามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ดค่ะ

 

 

      ชุมชนคนมอญที่เกาะเกร็ด เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผามากๆ และมีประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่อนุรักษ์สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ที่นี่เป็นชุมชนที่มีทั้งวิถีชีวิตของชาวพุทธ มุสลิม และชาวมอญ ผสมผสานกันด้วยหลายวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ทำให้ที่นี่เป็นที่เที่ยวที่มีเอกลักษณ์


กว่าจะเป็น จังหวัดนนทบุรี

 

Suptar / Shutterstock.com

 

     เมื่อถึงช่วง กรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงโปรดฯ ให้ชาวไทยมุสลิมเมืองไทรบุรีที่ย้ายเข้ามาในพระนคร ตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าอิฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอำเภอปากเกร็ด และบ้านบางบัวทอง

     ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนสร้อยชื่อเมืองจากเดิมคือ เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร เป็น เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน และต่อมาเปลี่ยนเป็น เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม

 

tommy_birdwing / Shutterstock.com

 

      ต่อมามีปฏิรูปการปกครองหัวเมืองต่างๆ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ คือ อำเภอตลาดขวัญ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด จนกระทั่งปี พ.ศ.2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็น "จังหวัด" เมืองนนทบุรีจึงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 จนถึงทุกวันนี้นั่นเอง

 

คำขวัญจังหวัดนนทบุรี

      พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

      นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีวัดสวยๆ และที่เที่ยวมากมาย อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงยังตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากๆ ทำให้ที่นี่เป็น ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ฮอตฮิตมากๆ ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เลยค่ะ

 

 

     สำหรับคนที่ชอบ ทริปไหว้พระ 9 วัด หรือ ทำบุญ ชมวัดสวยๆ ที่นี่ก็มีทั้งวัดสวย และวัดดังต่างๆ ที่เก่าแก่ ให้ได้มาทำบุญกันค่ะ ทั้ง วัดบางจาก วัดบางไผ่ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดกู้ วัดสังฆทาน วัดปราสาท วัดปรมัยยิกาวาส วัดชลอ วัดเสาธงทอง วัดแดงธรรมชาติ วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดชมภูเวก และอื่นๆ

 

 

     นอกจากนี้ยังมีที่เที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอย่าง เกาะเกร็ด ตลาดน้ำนนทบุรี พิพิธภัณฑ์นนทบุรี ตลาดแค ตลาดน้ำวัดตะเคียน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ค่ะ

      อีกทั้ง นนทบุรี ยังเป็นจังหวัดที่เดินทางมาเที่ยวได้สะดวกมากๆ ค่ะ เพราะในปัจจุบันมีการขยายเส้นทาง รถไฟฟ้าสายสีม่วง มาที่นนทบุรีหลายสถานีด้วยกัน และแต่ละสถานีก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุด เราก็สามารถไปเที่ยวนนทบุรีได้ชิลๆ แบบ One Day Trip ได้เลยค่ะ

 

อ้างอิง ที่มาจังหวัดนนทบุรี

http://nonthaburi.go.th
http://www.nonthaburi.doae.go.th

 

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<