รีเซต

วันครู 2564 ออนไลน์ ไหว้ครูแบบใหม่ฉบับ New Normal 16 มกราคม 2564

วันครู 2564 ออนไลน์ ไหว้ครูแบบใหม่ฉบับ New Normal 16 มกราคม 2564
Muzika
14 มกราคม 2564 ( 15:03 )
3.9K
1

     แม้จะยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็ไม่ได้ทำให้การวันงานวันครูปีนี้จะเลิกล้มไป เพราะทางคุรุสภาเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบ New Normal งานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

 

 

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ”

     สำหรับกิจกรรมการจัดงานในปีนี้ ส่วนกลางประกอบด้วย 3 เฟส ดังนี้

 • เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 โดยรับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป กิจกรรมที่มีให้ชม ได้แก่
  • พิธีทำบุญตักบาตรออนไลน์
  • พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์
  • พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
  • การอ่านสารเนื่องเนื่องในโอกาสวันครูของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • ปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 4 เรื่อง “พลังครูไทยวิถีใหม่ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รักษาการนายสภาสถาบันอาศรมศิลป์

 • เฟส 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564 เผยแพร่นิทรรศการการพัฒนาวิชาชีพ การเสวนาทางวิชาการออนไลน์ และการเรียนหลักสูตรออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564

 • เฟส 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น

 

     สำหรับส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ได้ที่ www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26316

====================